Yeni dinî hareketlerin ortaya çıkmasına ve yayılmasına etki eden temel unsurlar nelerdir?

İnanç
Yeni dini akımların özellikleri nelerdir? Yeni dini akımlar neden ortaya çıkmaktadır? Yeni dini hareketlerin ortaya çıkmasına etki eden temel unsurlar nelerdir? Yeni dinî akımlar, 1970’lerden itibaren...
EMOJİLE

Yeni dini akımların özellikleri nelerdir? Yeni dini akımlar neden ortaya çıkmaktadır? Yeni dini hareketlerin ortaya çıkmasına etki eden temel unsurlar nelerdir?

Yeni dinî akımlar, 1970’lerden itibaren yeni bir dinî söylem olarak ortaya çıkan, kendine has inanç, felsefe, etik ve tinselliğe sahip hareketlerdir.

Yeni dinî hareketlerin ortaya çıkmasına ve yayılmasına etki eden temel unsurlar ise şunlardır:

Aşırı dünyevileşme ve rasyonalizmin günümüz insanlarında yarattığı hayal kırıklığı ve manevi tatminsizlik

Değişim ve küreselleşmenin getirdiği yoğun tecrübe ve insanların geleneksel dinlerin dışında yeni dinî söylem arayışları

Kişilerin ruhsal ve toplumsal kabullenme anlamındaki zafiyetler

Geleneksel anlayışların modern çağda ortaya çıkan yeni ihtiyaçları gidermede ve sorulara cevap vermede yetersiz bulunması

Yeni dinî akımların bazı özellikleri ise şunlardır:

Toplumda yaygın olan dini anlayışa karşı bir tutum içindedirler.

Üyelerini kendi dinî, sosyal ve kültürel anlayışlarını öğreten bir sürece tabi tutarlar.

Otoriter bir lider etrafında toplanırlar ve üyeler lidere tam bir teslimiyet içinde olurlar.

Harekete yeni üyeler katmak için misyonerlik faaliyetleri yapılmaktadır.

Birbirinden farklı dini inanç ve anlayışlar sentezlenerek çağın insanını etkileyecek şekilde sunulur.

Dünyanın sonunun çok yakın olduğu ve insanların yeni döneme hazırlanmaları gerektiği telkin edilir.

Yeni dini akımlardan Hint-Uzak doğu kökenli akımlar daha çok meditasyon ve yoga gibi bireysel tecrübeleri öne çıkartırken; Hristiyanlık kökenli bazı yeni dini akımlarda intihar etmek de dahil pek çok şiddet unsuru görülmektedir.