Yehova Şahitleri nedir? Yehova Şahitlerinin amacı nedir?

İnanç
Yehova Şahitleri nedir? Yehova Şahitlerini kurucusu kimdir? Yehova Şahitlerinin amacı nedir? Yehova Şahitleri ve kan transfüzyonu… Türkiye’de Yehova Şahitleri… Yehova Şahitleri, 20. ...
EMOJİLE

Yehova Şahitleri nedir? Yehova Şahitlerini kurucusu kimdir? Yehova Şahitlerinin amacı nedir? Yehova Şahitleri ve kan transfüzyonu… Türkiye’de Yehova Şahitleri…

Yehova Şahitleri, 20. yüzyılın başlarında Amerika’da ortaya çıkmış dini bir akımdır. Yehova Şahitleri akımının kurucusu Papaz Charles Taze Russell‘dır. Yehova Şahitleri, Hz. İsa’yı ve Kitab-ı Mukaddes’i kabul ederler. Bu açıdan kendilerini Hristiyan olarak tanımlarlar. Teslis inancını kabul etmedikleri için Hristiyanlık dışı görülürler. Tanrı’nın adı olarak Yehova’yı kullanırlar.  Yehova Şahitleri’ne göre Mesih yakında gelecektir. Armagedon savaşında şeytan ve taraftarları yenilecek ve İsa Mesih, Tanrısal krallığı kuracaktır. Tanrı’nın iradesine uygun yaşayanlar yeryüzü cennetinde hayatlarına devam edeceklerdir. Kötüler ise bir daha diriltilmemek üzere ölüp yok olacaklardır. Yehova Şahitleri misyonerlik faaliyetlerine çok önem verirler. Günümüzde yaklaşık 8 milyon civarında takipçileri vardır. Türkiye’de bu akıma mensup 3 bin civarında kişi olduğu tahmin edilmektedir.

Yehova Şahitlerine göre;

İsa, Tanrı’nın yarattığı ilk kişidir.

Yaratıldığı için Tanrı olamaz.

İsa, haç üzerinde değil düz bir direk üzerinde ölmüştür.

Ayinlerde resim ve heykel (ikon) kullanılmamalıdır.

Sakramentlerden sadece Vaftiz ve Ekmek Şarap ayini kabul edilir.

Kan almak ve vermek, Tanrı’nın yasalarına aykırı olarak görülür.

Yehova Şahitleri;

Kendilerini dünya vatandaşı olarak kabul ettikleri için milli değerleri kabul etmezler.

Askerlik yapmayı reddederler.

Noel, Paskalya gibi bayramların kutlanmasına karşı çıkarlar.