Müslüman hallerinden anlaşılır

İslam
Mehmet Şevket Eygi’nin Milli gazetedeki yazısı… 1. Müslüman zaruret olmadıkça içinde içki içilen, İslam’a kesinlikle aykırı bir sürü fuhşiyyat yapılan, günahlar işlenen lüks bir otelde konaklamaz. 2. ...
EMOJİLE

Mehmet Şevket Eygi’nin Milli gazetedeki yazısı…

1. Müslüman zaruret olmadıkça içinde içki içilen, İslam’a kesinlikle aykırı bir sürü fuhşiyyat yapılan, günahlar işlenen lüks bir otelde konaklamaz.

2. Müslüman, zaruret olmadıkça içkili restoranda yemek yemez.

3. Müslüman yeme içme ve diğer konularda israf etmez.

4. Müslüman, ben zekâtımı verdikten sonra canımın istediği gibi masraf ederim, her haltı yerim demez.

5. Müslüman, statü ve gösteriş için gerekenin ve ihtiyacının üzerinde otomobil almaz; otomobiliyle övünmek, gururlanmak, kibirlenmek, caka satmak beyinsizliğin daniskasıdır.

6. Müslüman, çok samimi olmadığı kimselere yediği yemekleri yağlandıra ballandıra anlatmaz; bu bayağılık ve beyinsizliktir.

7. Müslüman, markalı, pahalı giysilerin ve ayakkabıların fetişisti değildir.

8. Müslüman, nefsini beğenmez ve övmez.

9. Müslüman, nefsini tebrie ve tezkiye etmez (aklamaz ve temize çıkartmaz).

10. Akıllı Müslüman kanaatlidir.

11. Kamil Müslüman mütevazı ve alçak gönüllüdür.

12. Müslüman, hiç durmadan ben ben ben demez.

13. Müslüman, günahlarından, cürümlerinden, kusurlarından, yanlışlarından, hatalarından dolayı pişmanlık duyar, tevbe eder, Allahtan afv ister.

14. Müslüman, kendini günahsız mâsum kabul ederse dinden çıkar da haberi olmaz.

15. Müslüman, beş vakit namazı dosdoğru kılar ve on yaşını aşmış çocuklarına da kıldırır.

16. Müslüman, kendisine kötülük yapan kardeşine iyilik yapar, böylece düşmanını dost eder.

17. Müslüman, çarşıda pazarda, açıkta, gelip geçenin önünde yemez içmez, böyle bir şey mürüvvetsizliktir.

18. Müslüman, cuma ezanı okununca, dükkânını, bürosunu, işyerini kapatır camiye gider; cuma ezanıyla namazın bitimi arasındaki zaman dilimi içerisinde ticaret, alışveriş yapmaz. Bunun kendisi için hayırlı olduğunu çok iyi bilir.

19. Müslüman, camiye girince cep telefonunu kapatır, sadece sessize almakla yetinmez; camideyken cep telefonuna bakmaz, mesaj yazmaz ve okumaz.

20. Terbiyeli Müslüman camide köpek oturuşuyla oturmaz.

21. Müslüman, cuma hutbesi okunurken, ne yanındakiyle ne de başkalarıyla konuşmaz, konuşanlara sus bile demez.

22. Müslüman, namaz kılanların önünden geçmemeye çalışır.

23. Müslüman, doyduktan sonra (istisnalar dışında) yemez; devamlı olarak doyduktan sonra yemek israftır, israf ise haramdır, harama helal diyen kâfir olur.

24. Müslüman, devamlı olarak nefs-i emmaresini kötülemelidir, nefsini kötülemeyen bir insan iyi olamaz.

25. Müslüman, ehliyetli ve güvenli kimselerle istişare eder, istişare etmeden iş yapan pişman olur.

26. Müslüman, bazı işlerini ehliyetli ve icazetli müftülerden fetva alarak yapar, ehliyetli ve icazeti olmayanlardan fetva alanlar yanılmaya ve sapıtmaya mahkûmdur.

27. Müslüman, bazı önemli konularda istişare yaptıktan sonra istihare de yapar veya salih birine yaptırır.

28. Müslüman, aklıyla iş yapmaz, Kur’an’a uyar, Sünnete uyar, Şeriata uyar, herhangi bir konuda icma nedir ona bakar.

29. Müslüman, emanetlere hıyanet etmez, riayet eder.

30. Müslüman, memur veya işçiyse, ücretle çalışıyorsa, işine vaktinden önce gelir, vakti dolmadan ayrılmaz, vazifesini ihmal etmez, savsaklamaz, kul hakkı yemez. Namaz vakitlerini hesaplar, patrona veya devlete bu vakitler kadar fazla hizmet eder.

31. Müslüman işveren, çalıştırdıkları hangi yemeği yiyorsa ondan yer; çalışanlar kuru fasulye pilav, muhallebi yerken kendisi karışık kebap, baklalı enginar, dondurmalı şöbiyet yemez.

32. Müslüman, ‘’Bir toplumun seyyidi ona (sadakatle ve doğrulukla) hizmet edendir’’ hadis-i şerifini aklından hiç çıkarmaz.

33. Müslüman, hüsn-i hâtime korkusuyla tir tir titrer. Ölürken (…) yetişir beni cennete postalar gibi vesveselere ve kuruntulara kapılmaz.

34. Müslüman, ailece piknik yaptığı yeri, ayrılırken tertemiz bırakır, çöpleri poşetlere koyar, poşetleri çöp bidonlarına atar, etrafta tek kir pas bırakmaz. Piknik yaptığı yeri pis bırakan kimse de Müslümandır ama moloz Müslümandır.

35. İyi Müslüman çocuğundan, oğlundan kızından belli olur. Onları bilgili, terbiyeli, efendi, ahlaklı, faziletli, bir sürü meziyetle müzeyyen iyi insanlar olarak yetiştirmek için var gücüyle çabalar çalışır.

36. Kamil Müslüman bu fâni dünyada garip bir yolcu gibi yaşar. Dünya hizmetlerini âhirete dönük olarak yapar. Ölümle başlayacak büyük yolculuğa hazırlanır, azık toplar.

37. Derecesi yüksek Müslüman, Ezelde Elest Bezmi’nde Allah ile yaptığı ahd ü misakı hiç unutmaz. Dünya hayatında bu ahd ü misaka sadık kalmaya, ilahî rızayı kazanmaya çalışır.

38. Kâmil Müslüman Resulullah Efendimizi (Salat ve selam olsun ona) canından, yakınlarından, çoluk çocuğundan daha fazla sever.

39. Akıllı, firasetli (Türkiyeli) Müslüman, ilmin ve kültürün âleti ve vasıtası olan bin yıllık millî yazımızı, Osmanlıcayı öğrenir, bu konuda ihmalkarlık ve tembellik yapmaz.

40. İyi, sâlih, temiz, kamil Müslüman halinden anlaşılır.

41. İyi Müslümanın ahlakını, faziletini, üstünlüğünü insaflı düşmanları bile kabul ve tasdik eder.