İslam ahlakının kaynakları nelerdir?

İslam
İslam ahlakının temel kaynakları nelerdir?  İslam ahlakının temel kaynakları Kur’an ve sünnettir. Kur’an-ı Kerim İnsan aklı yardımıyla davranışlarından bazılarının iyi veya kötü olduğuna k...
EMOJİLE

İslam ahlakının temel kaynakları nelerdir? 

İslam ahlakının temel kaynakları Kur’an ve sünnettir.

Kur’an-ı Kerim

İnsan aklı yardımıyla davranışlarından bazılarının iyi veya kötü olduğuna karar verse de, tüm davranışlar için aynı sonuca ulaşamaz.

Bu nedenle Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de, ahlak konusunu bütün boyutları ile anlatmıştır.

Allah (c.c.) kendisine iman eden kişinin ibadet etmesini ve ahlaki davranışlarda bulunmasını emretmiştir.

Yüce Allah, Müslümanın yaptığı ibadetlerin onun davranışlarını güzelleştirdiğini ve zamanla kötülüklerden uzaklaştığını Kur’an-ı Kerim’de müjdelemiştir:

“…Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar…”

(Ankebût suresi, 45. ayet.)

Sünnet

İslam ahlakının ikinci kaynağı olan sünnet, Müslümanlar için bir rehber niteliğindedir.

Kur’an’ın ahlak anlayışında sadece insanlar değil, hayvanlar, bitkiler ve tüm varlıklarla iyi ilişkiler kurmak hedeflenmiştir.

Sevgili Peygamberimiz, Kur’an’ın emrettiği ahlaki hayatı en güzel şekilde yaşamıştır.

Ashabına sadece yaşantısı ile değil emir ve tavsiyeleriyle de yol göstermiştir.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.”

(Ebû Dâvûd, Sünnet, 15.)

Güzel ahlakın ahiretteki mükafatı ile ilgili Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet günü mü’minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah (c.c.) söz ve fiileri çirkin kimselere son derece öfkelenir.”

(Tirmizî, Birr, 62.)