İnanç bakımından insanlar nasıl sınıflandırılır?

İslam
Mümin ne demektir? Müminlerin özellikleri nelerdir? Münafık ne demektir? Münafıkların özellikleri nelerdir? Kafir ne demektir? Kafir kime denir? Müşrik ne demektir? İnsanlar inanç bakımından nasıl sın...
EMOJİLE

Mümin ne demektir? Müminlerin özellikleri nelerdir? Münafık ne demektir? Münafıkların özellikleri nelerdir? Kafir ne demektir? Kafir kime denir? Müşrik ne demektir? İnsanlar inanç bakımından nasıl sınıflandırılır?

İnanç bakımından inanan ve inanmayan olarak insanlar ikiye ayrılır.

1. Mümin

Allah’a (c.c), Hz. Peygambere ve onun haber verdiği şeylere yürekten inanıp bunları kabul ve tasdik eden kimseye mümin denir.

Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Peygamber’in Emirlerini yerine getiren bir kimse hakiki mümindir.

Müminler iman üzere ölürlerse ahirette cennete girecekler, orada pek çok nimete kavuşacaklardır.

Hz. Peygamber, müminlerin özelliklerini şöyle açıklamıştır:

“Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.”
(Ebû Dâvûd, Sünnet, 15.)

“Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.”
(Buhârî, Îmân 7.)

2. Münafık

Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun Allah’tan getirdiklerini kabul ettiğini söyleyerek görünürde Müslümanlar gibi yaşadığı hâlde, kalpten inanmayan kimselere münafık denir.

Münafıklar İslam toplumu için küfrünü açıkça söyleyen kafirlerden daha tehlikelidirler.

Münafıklar dıştan Müslümanmış gibi göründüklerinden tanınmaları mümkün değildir.

Münafıklar içten içe Müslüman toplumun huzur ve düzenini bozmak isterler.

Münafıklar gerçekte inanmadıkları için kâfirdirler ve cehennemliktirler.


“İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık.’ derler.”

(Bakara suresi, 8. ayet)


“Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.”

(Nisâ suresi, 145. ayet)


 

3. Kâfir

İslam’ın temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygamberin Yüce Allah’tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan bir veya birkaçını yahut da tamamını inkâr eden kimseye kâfir denir.

Bir insan kafir olarak ölürse ahiretteki yeri ebedî cehennemdir.


Bu konuyla ilgili Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“(Ayetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerinedir. Onlar ebediyyen lânet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır.”

(Bakara suresi, 161-162. ayetler)


Allah Teala’nın ilahlığında, isim, sıfat ve fiillerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul eden; O’na şirk koşan kimseye müşrik denir. Müşrik de kafirin bir türüdür.

Müşrikler Allah’ın (c.c) varlığını inkâr etmezler. O’ndan başka ilah olduğunu kabul ederler. Fakat Allah’a (c.c) isimleri, sıfatları, mutlak irade ve otoritesi, yarattığını yönetip idare etmesi gibi hususlarda ortak koşarlar.