İman ile İslam arasında nasıl bir ilişki vardır? İman-İslam İlişkisi

İslam
İman-İslam ilişkisi… İman artıp azalır mı? İmanın artması ve eksilmesi… İman ile İslam arasında nasıl bir ilişki vardır? İslam; Yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamberin din adına bi...
EMOJİLE

İman-İslam ilişkisi… İman artıp azalır mı? İmanın artması ve eksilmesi… İman ile İslam arasında nasıl bir ilişki vardır?

İslam; Yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamberin din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip, dil ile söylemek, inandıklarını yaşamak, sözleri ve davranışları ile kabul edip benimsediğini göstermek demektir.

İslam’ın gerekleri olan hükümlerin dinden olduğuna inanmak, İslam’ı bir din olarak benimsemek ve ona boyun eğmektir.

Kur’an-ı Kerim’de iman ile İslam bazen aynı bazen farklı anlamda kullanılmıştır.

Farklı anlamlarda kullanılırken her müminin, Müslüman olduğuna fakat her Müslümanın, mümin olmayabileceğine dikkat çekilmiştir.

İslam, kalbin bağlanışı ve teslimiyetinden ziyade dilin ve organların teslimiyetini, belli amellerin işlenmesini ifade etmektedir.

Kısacası İslam daha genel bir kavramken iman daha özel bir kavramdır.

İman artıp azalır mı?

İmanın Artması ve Eksilmesi

İmanın artması ve eksilmesi konusu iki açıdan ele alınmaktadır.

İman, inanılması gereken hususlar açısından artmaz ve eksilmez. Çünkü;

  1. Bir kimse inanılacak esasların hepsini kabul etse fakat bir veya birkaçına inanmasa, mesela meleklere veya namazın farz oluşuna yahut adam öldürmenin haramlığına inanmasa iman etmiş sayılmaz.
  2. İman edilecek esaslardan birini kabul etmeme durumunda iman gerçekleşmez. Bu yüzden inanılması gereken hususlar açısından iman artmaz veya eksilmez.

İman, nitelik yönünden yani güçlü veya zayıf olma açısından artar ve eksilir. Çünkü;

  1. İman nitelik bakımından farklı seviyelerde tecrübe edilir ve yaşanır.
  2. Bazı kişilerin imanı kuvvetli ve olgun, bazı kişilerin ise zayıf olabilir.

“…İman edenlere gelince (her inen sure) onların imanlarını arttırır ve onlar sevinirler.”

(Tevbe suresi, 124. ayet)


“İmanlarını bir kat daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O’dur.”

(Fetih suresi, 4. ayet)