Diyanet Yaz Kuran kurslarına hazır

İslam
Diyanet Aylık Dergi’nin başyazısını kalema alan Başkan Görmez, yarınların teminatı olan çocukların, din eğitimlerini en güzel şekilde almaları için ailelere büyük görevler düştüğünü kaydetti. He...
EMOJİLE

Diyanet Aylık Dergi’nin başyazısını kalema alan Başkan Görmez, yarınların teminatı olan çocukların, din eğitimlerini en güzel şekilde almaları için ailelere büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Her yıl yaz Kur’an kurslarında çocuklara, Kur’an’ı okuma ve anlamını öğrenmenin yanı sıra temel dinî bilgiler, insanî ve ahlakî erdemler ve Hz. Peygamberin (sas) hayatının öğretildiğini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, yazısında şunlara değindi: "Çocuklarımızın kendisiyle ve toplumla barışık iyi birer insan olarak yetişmeleri, din konusunda doğru ve sağlıklı bilgi edinmeleri, din eğitimini yeterli düzeyde, zamanında ve doğru bir yöntem ve içerikte almaları, anne-babaların sorumluluğunun bir parçası olduğu kadar toplumsal bütünlüğümüz, yavrularımızın ileride yanlış telkinlere maruz kalmamaları, manevî boşluğa düşmemeleri, dinî kimliklerinin inşası ve özgüvenlerinin yüksek olması açısından da son derece önem arz etmektedir. Zira Kur’an öğretimi, din eğitiminin en temel unsurlarındandır. Çocuklarımızın Kur’an’la buluşmaları, anne-babaların evlatlarına bırakabilecekleri en güzel mirastır."

"KUR’AN-I KERİM’DEN TÜM İNSANLIK NASİPDAR OLMUŞTUR"

İnanan ve inanmayan bütün insanlığın Kur’an-ı Kerim öğretilerinden nasipdar olduğunu kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Görmez, şöyle devam etti: "Zira Kur’an, insanlık tarihinde bir ufuk sıçraması gerçekleştirerek, herkesin kötülüklerden ve cehaletten uzaklaşması için yol göstermiş, hayatın önünü açmıştır. Kur’an, hayatımıza anlam katmış; bize her şeyden önce Rabbimizi öğreten, bizi tanıtan, varoluş sebebimizi anlatan, nereden gelip nereye gideceğimizi, mebdeimizi ve meadımızı öğreten; Rabbimizle, insanlarla, bütün canlılarla, çevre ve tabiatla, içinde yaşadığımız kâinatla var olan her varlığı anlamlı kılan, hayatın boş ve anlamsız olmadığını ortaya koyan, hayat veren, hayatı yenileyen, kâinata egemen olan denge ve mizanı hayatımıza da egemen kılmaya gelen bir kitaptır."

"KUR’AN, TÜM ÇAĞLAR İÇİN ÖRNEK BİR TOPLUM İNŞA ETMİŞTİR"

Kur’an’ın inmeye başladığı andan itibaren bütün insanlığı düşünme, tefekkür, tezekkür, okuma, öğrenme, öğretme, araştırma, inceleme ve bilgi üretme gibi aklın bütün potansiyellerine davet ettiğini vurgulayan Başkan Görmez, başyazısında, "Kur’an, doğru bilgiye dayanarak inanç ve ibadeti ahlakla bütünleştirmiş, böylece hem ferdî hem de sosyal hayatımıza rehberlik etmeye gelmiştir. Ayrıca, Kur’an öyle bir kitaptır ki Yesrib Köyü’nü Medine’ye, Medine’yi de medeniyete dönüştürmüş, tüm çağlar için örnek bir toplum inşa etmiştir." cümlelerine yer verdi.

"KALBİMİZ, RUHUMUZ VE ZİHNİMİZİ KUR’AN’DAN MAHRUM ETMEYELİM"

Kalp, ruh ve zihinlerin, Kur’an’ın anlamlar dünyasından asla mahrum olmaması gerektiğine işaret eden Başkan Görmez, "Zira O, aklımızı kalbimizle, ruhumuzu bedenimizle buluşturmuş ve bizi tevhide, iman etmeye davet etmiştir." diye ifade etti. Görmez, yazısını, yaz kurslarında eğitim alan çocuklara karşı daha hassas davranılması gerektiğine işaret ederek sonlandırdı. Başkan Görmez, şu ifadelere yer verdi:

"Başta yaz Kur’an kurslarında öğreticilik yapan personelimiz olmak üzere bu hizmetlerde az çok görev alan herkesten, kursa katılan çocuklarımıza güzel dinimizi öğretirken tıpkı Sevgili Peygamberimiz (sas) gibi, zorlaştırmak yerine kolaylaştırarak, nefret ettirmek yerine sevdirerek, korkutmak yerine sevgi ve şefkat göstererek, onların seviyelerine inerek, anlayabilecekleri hikmetli, güzel bir dil ve üslupla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmelerini özellikle istirham ediyorum. Gerek öğreticiler, gerek aileler, gerekse cami cemaati olarak, çocuklarımızı yaz Kur’an kurslarına teşvik etmeli, onları camilerimizle en güzel şekilde buluşturabilmenin yol ve yöntemlerini aramalı, çocuklarımızı camilerimizin manevi atmosferinden azami derecede istifade ettirmek için seferber olmalıyız."

Haber 7