Din nedir? Dinin kaynağı nedir?

İslam
Din nedir? Dinin Kaynağı nedir? Fıtrat nedir? İslam nedir? Dinin tanımı…   Din; Usul, âdet, tutulan yol, hüküm, mükâfat ve ceza, itaat gibi anlamlara gelir. Akıl sahibi insanları kendi hür ...
EMOJİLE

Din nedir? Dinin Kaynağı nedir? Fıtrat nedir? İslam nedir? Dinin tanımı…

 

Din; Usul, âdet, tutulan yol, hüküm, mükâfat ve ceza, itaat gibi anlamlara gelir.

Akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanunlardır.

Dinin tanımına göre;

  • Dinin muhatabı akıl yetkisine sahip olan insandır.
  • İnsan, dinini kendi hür iradesiyle tercih eder.
  • Kişi aklını ve iradesini kullanarak seçtiği dinin semeresi olan hayra ulaşır.
  • Din ve hükümleri Allah tarafından ortaya konulmuştur.

Yüce Allah birtakım hükümler koymak suretiyle insanlar için bir yol belirlemiş ve insanların bu doğru yolda ilerlemelerini emretmiştir.

Kulun bu yolda ilerleyişine göre de ödül veya cezayla karşılık vereceğini bildirmiştir.

Her insanda bir üstün ve aşkın varlığa inanma ve ona kulluk etme yönelimi vardır.

Dolayısıyla din duygusu doğuştandır.

İnsanın tek bir ilaha inanma ve kulluk etme bilinciyle yaratılmasına fıtrat denir.


Kur’an-ı Kerim’de fıtratla ilgili şöyle buyrulmaktadır;

“(Resul’üm!) Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler.”

(Rûm suresi, 30. ayet)


Peygamberimiz ise her insanın İslam dini üzerine doğduğunu şu sözleriyle belirtmiştir:

“Her doğan (İslam) fıtratı üzere doğar. Fakat o çocuğun anası ve babası onu kendi dinlerine döndürürler. Yahudi iseler Yahudi yaparlar, Hristiyan ve Mecusi iseler Hristiyan ve Mecusi yaparlar.”

(Buhârî, Cenâiz, 80)


Hak dine ve tevhid inancına bağlanmak insanın fıtri bir özelliğidir.

İlk insan Hz. Adem’den itibaren insana bazı sorumluluklar yüklenmiş ve doğru yola ulaşması için gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

İlk peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar gelen bu dinin adı İslam’dır.

 

İslam

Hiçbir şekilde ortak koşmaksızın sadece Allah’a (c.c) gönülden itaat edilmesi,

Bu itaatin kalp ve dille benimsenip ortaya konulması,

Sonucunda O’nun emir ve yasaklarına uyarak kulluk edilmesidir.

Tüm peygamberlere gelen emir ve yasaklar aynıdır.

Tüm peygamberler insanları bir olan Allah’a inanmaya davet etmiş, Allah’ın emir ve yasaklarına uyulması gerektiğini bildirmiş ve birlik beraberlik içinde yaşamayı tavsiye etmişlerdir.