Çocuklara Kur’ân-ı Kerîm eğitimi

İslam
Kur’an-ı Kerim, insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderilen son ilahi kitaptır. O nasıl indirilmişse en ufak bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelen bir hidayet rehberidir. Müslümanlar için...
EMOJİLE

Kur’an-ı Kerim, insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderilen son ilahi kitaptır. O nasıl indirilmişse en ufak bir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelen bir hidayet rehberidir.

Müslümanlar için Kur’ân’ı bilmek, anlamak ve yaşamak zorunludur. Bu yüzden Müslüman bir ebeveynin en önemli görevi Kur’an-ı Kerim-i öğrenmek ve evlatlarına öğretmektir. Verilecek her eğitim gibi Kur’an-ı Kerim öğretimi de insana küçük yaşlardan itibaren anlatılması ve en önemlisi sevdirilmesi gereken bir eğitimdir. Bu eğitimle ilgili bilmemiz ve dikkat etmemiz gerekenlerden biraz bahsedelim.

Kur’an-ı Kerim-i Anlatmak 

Çocuklar meraklıdır. Keşfetmek, anlamak ve bilmek isterler. Doğru eğitildikleri zaman ise bu özellikleri daha da artar. Sorgulamaya, sorular sormaya başlarlar. İkna olduklarını ve iyi bildiklerini ise severler. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim-i okumayı öğretmeye önce Onu anlatmakla ve sevdirmekle başlamak doğru olacaktır. Bunun için Kur’an-ı Kerim deki Allah’ın birliği, isim ve sıfatlarını anlatan ayetleri çocuksu bir dille hikayeleştiren kitapları almak ve okumak başlangıç için faydalı olacaktır. Bu kitapların sonrasında Kur’an-ı Kerim de anlatılan kıssalardan okumaya ve anlatmaya geçilebilir. Ancak Kur’an –Kerim’ den kıssalar okurken hatırlamamız gereken Kur’an-ı Kerim’in ticaret, miras, inanç, ahiret vs. birçok konudan bahsettiği ve bunların çocukların anlayamayacakları konular olabileceğidir. O halde çocuklara Kuran’ı Kerim’in güzel ahlak, umut ve müjdeleyici ayetlerini anlayabilecekleri bir dille hayatın her alanında hatırlatmak ve yaşayarak örnek olmak en doğru eğitim şekli olacaktır.

Kur’an-ı Kerim’i  Okumayı Öğretmek 

Kur’an okunan yere rahmet ve bereket yağar. [Buhârî]

Kuran’ı Kerim’i anlattığımız, sevdirdiğimiz çocuğa Onu yüzüne olarak ta okumayı öğretebilmemiz gerekiyor. Ancak bunu hangi yaşta yapmaya başlamamız önemli bir konu. Bazen aileler güzel hevesleriyle çocuklarına bir an önce Kuran okumayı öğretmek isteyebiliyorlar. Çocuğun ezbere sureler okuyor olması yüzüne de okuyabilir olgunluğa geldiğinin sanılmasına neden olabiliyor. Oysaki ezber çocuğun 2 yaşından itibaren yapılabileceği bir gelişim özelliğiyken “yazılı işaretleri, belli kurallara uyarak seslendirmek “ olarak tanımlanan okuma basit bir çözümleme tekniği değildir.

Görsel, işitsel ayrıştırma, kavrama ve değerlendirme gibi yeteneklerin beraberinde belli bir zihinsel ve nörolojik olgunluk da isteyen bir süreçtir. Ve bu süreç gelişim özelliklerine göre farklılıklar gösterebileceği gibi en erken 5 yaşında tamamlanır. O yüzden Kuran’ı Kerim’i öğretmeye çocuğun gelişimini iyi bilip yeterli olgunluğa eriştiğine emin olduktan sonra (Türkçe okumayı öğrenen her çocuk Kuran’ı Kerim’i de öğrenecek olgunluğa erişmiştir) başlamak, çocuğu zorlamamak, yapamayacağı şeyi Ondan bekleyerek Onu olaydan soğutmamak adına oldukça önemlidir.

Okumayı Kim Öğretmeli 

Kuran’ı Kerim’i okumayı öğretirken dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da çocuğa okumayı kimin öğreteceğidir. Sevgi esasıyla vermeye çalışılması gereken bu çok önemli eğitimin çocuğa Onun sevebileceği biri tarafından verilmesi ve öğreticinin çocuk psikolojisinden anlıyor olması çocuğun öğrenme isteği için önemli bir rol oynayacaktır. Yine bu süreçte ebeveynlerin zorlamadan, soğutmadan teşvik edici olabilmeleri de bir gerekliliktir.- Şeyma Demircan- mirathaber.com