Dinlerin Coğrafi Dağılımı… Dünyadaki dinler ve inanışlar

İnanç
Dünyadaki din dağılımı… Dünyadaki dinler… Ülkelerin dinleri… Dünya din haritası… Dünyadaki dinlerin coğrafi dağılımı nasıldır? İslam Müslümanlar günümüzde başta Ortadoğu olmak ...
EMOJİLE

Dünyadaki din dağılımı… Dünyadaki dinler… Ülkelerin dinleri… Dünya din haritası… Dünyadaki dinlerin coğrafi dağılımı nasıldır?

İslam

Müslümanlar günümüzde başta Ortadoğu olmak üzere, Afrika’da, Asya’da, Avrupa’nın bazı kesimlerinde ve dünyanın değişik bölgelerinde yaşamaktadır. Müslümanlar günümüzde yaklaşık olarak 1,5 milyar nüfusa sahiptir.

Yahudilik

Bugün başta İsrail olmak üzere Amerika’da ve dünyanın diğer bölgelerinde dağınık vaziyette yaşamaktadırlar. Günümüzde 20 milyon civarında Yahudi bulunmaktadır.

Hristiyanlık

Hristiyanlığın en yaygın olduğu bölge Avrupa’dır. Kuzey Amerika’nın çok büyük bir kısmı, Güney Amerika’nın kıyı kesimleri ve Avustralya’nın büyük çoğunluğu Hristiyan nüfustan oluşmaktadır. Bunun dışında Afrika ve Asya’da da önemli bir Hristiyan nüfus bulunmaktadır. Günümüzde Hristiyanlar yaklaşık 2.2 milyar nüfusa sahiptir.

Hinduizm

Hinduizm dünyada en çok mensubu bulunan dinlerden biridir.

Hindistan nüfusunun % 80’i Hindudur.

Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Endonezya’da Hindular bulunmaktadır.

Hindular 700 milyon civarındadır.

Budizm

Yayılmacı bir karaktere sahip olan Budizm, günümüzde Hindistan, Çin, Tayland, Japonya, Burma (Myanmar), Seylan, Vietnam, Singapur, Tayvan, Tibet, Kore gibi Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde yer almaktadır. Sayıları 500 milyon civarındadır.

Konfüçyanizm

Konfüçyanizm 1912 yılına kadar Çin’in resmî dini olmuştur.

Büyük bir kısmı Çin’de olmak üzere, Kore, Vietnam, Tayland, Tayvan ve Japonya’da 350 milyon civarında Konfüçyanist yaşamaktadır.

Sihizm

Günümüzde Sihlerin büyük çoğunluğu Hindistan’ın Penjab bölgesinde yaşamaktadır. Sayıları 25 milyon civarındadır.

Taoizm

Büyük çoğunluğu Çin’de olmak üzere, Tayvan, Hong Kong, Kore, Japonya ve Vietnam gibi Asya ülkelerinde yaklaşık 20 milyon Taoist yaşamaktadır.

Mecusilik

Mensuplarının büyük çoğunluğu İran’da ve Hindistan’ın Bombay bölgesinde, geri kalanı ise Afganistan, ABD, Kanada ve Azerbaycan’da yaşamaktadır. Sayıları 150 bin civarındadır.