Din ve Kültürün Mekanı: İstanbul

Dinler
Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Bir Arada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi Uluslararası Sempozyum Yer: Ali Emiri Kültür Merkezi Adres : Mimar Sinan Mah. Akşemsettin Cad. No:52 Fatih/İSTANBUL Tarih: 15-1...
EMOJİLE

Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Bir Arada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi Uluslararası Sempozyum

Yer: Ali Emiri Kültür Merkezi
Adres : Mimar Sinan Mah. Akşemsettin Cad. No:52 Fatih/İSTANBUL
Tarih: 15-17 Nisan 2010
Kayıt: 08:30 – 09:30
Açılış Sergi: 09:30 – 11:00

Sempozyum kitapçığı için tıklayınız…

Ana Tema

İstanbul şehri, asırlardır imparatorlukların başkenti olarak farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihsel bir merkezdir. Şehrin Osmanlılar tarafından fethi sonrasında, tarih sürecinde tecrübe edilen Anadolu hoşgörü geleneği bu şehirde kurumsallaşmıştır.

Dinsel ve kültürel çoğulculuğun hukuki bir temel üzerinde bu şehirde kurumsallaşması, İstanbul’un günümüze kadar uzanan çoğulcu toplum yapısının en önemli kaynağıdır. Nitekim toplumsal farklılıklara ilişkin bu tarihsel çoğulculuk, hâlen şehrin mimari ve kültürel dokusu içinde yaşamaya devam etmektedir.

İstanbul, içerdiği farklı kültür ve inançlara ait toplulukları kültür ve sanattan mimariye, günlük yaşamın adetlerinden bu şehre aidiyet duygusuna kadar her yönüyle etkileşim içinde oldukları güçlü bir hoşgörü zemini üzerinde yaşatabilmiştir.

Bu çoğulcu anlayışın inşa ettiği İstanbul, tarihsel farklılıkların kendilerine özgü katkılarıyla giderek zenginleşmiş bir tarih ve kültür merkezidir. Bu nedenle İstanbul, sahip olduğu bu çok kültürlülük geleneğiyle yeniden keşfedilmeyi bekleyen bir mirası ifade etmektedir. Bu miras, küreselleşen dünyadaki toplumsal farklılıkların bir arada var olabilme arayışlarına da önemli bir tarihsel model sunabilecektir.