Budizm nedir? Budizmin kurucusu kimdir? Budizmin özellikleri nelerdir?

Dinler
Budizm nedir? Budizmin Tarihçesi… Budizmin kurucusu kimdir? Tripitaka nedir? Budizmin kutsal kitabı nedir? Siddharta Gautama kimdir? Budistler neye inanırlar? Dört yüce hakikat nedir? Budizmde k...
EMOJİLE

Budizm nedir? Budizmin Tarihçesi… Budizmin kurucusu kimdir? Tripitaka nedir? Budizmin kutsal kitabı nedir? Siddharta Gautama kimdir? Budistler neye inanırlar? Dört yüce hakikat nedir? Budizmde karma ve nirvana ne demektir? Yoga ve meditasyon nedir? Vihara nedir? Budizmin ritüelleri… Budizmin kutsal bayramları nelerdir?

Bugün dünyada yaklaşık 500 milyon budist vardır. Kökeni Hindistan’da ortaya çıkan budizm; Çin, Tayland, Japonya, Myanmar, Seylan ve Vietnam’da yaygındır. Budizmde bir tanrıdan bahsedilmez. Budizmin kutsal kitabı Tripitaka‘dır

Budizm, MÖ 6. yüzyılda Kuzey Hindistan’da dünyaya gelmiş Siddharta Gautama’nın;

Hindu çok tanrıcılığına ve din adamlarının otoritelerine, kast sistemine, karma doktrinine karşı çıkması sonucu ortaya çıkmış bir dindir.

Budda kelimesi, Budistlerin Siddharta Gautama’ya verdikleri dinî bir lakaptır. Buda “Aydınlanmış” demektir.

Basit bir Hindu mezhebi olarak başlayan bu hareketin, evrensel bir din hâline gelmesinde Kral Aşoka (MÖ 270-230) çok önemli bir yere sahiptir.

Kral, Budizm’i krallığının resmi dini ilan etmiş, dünyanın değişik bölgelerine Budist misyonerler göndermiş ve Budist öğretilerinin belirlendiği konsüller toplamıştır.

Böylece o, Budizm’in evrensel bir din kimliği almasında ciddi bir rol oynamıştır.

Budistler neye inanırlar?

Budda’nın söylemlerine bakıldığında Tanrı konusunda tam bir “ilgisizlik” göze çarpar. Bu nedenle Tanrı’yla ilgili bir şey söylenmediği için Budizm’de bir Tanrı inancının olmadığını iddia edenler olmuştur. Günümüz Budist tapınaklarında Budda’nın heykelleri Tanrı ile ilgili boşluğu doldurmuştur.

Budda, kendinden sonra öğretilerini ihtiva eden bir kitap veya metin bırakmamıştır. Günümüzde kullanılan ve Tripitaka (Üç Sepet) şeklinde isimlendirilen külliyat, Budda’nın ölümünden sonraki yüzyıllar içinde konsüller aracılığıyla belirlenmiştir.

Dört yüce hakikat nedir?

Budda insanların kurtuluşu için bizzat kendisinin tecrübe ettiği ve dört yüce hakikat olarak isimlendirdiği bir yol önerir.

Acı: Hayat acı ve ıstıraptır. Ölüm, hastalık, yaşlılık, sevdiğiniz bir şeyin devamlı olmaması, istediğimiz şeylere ulaşamama gibi hususlar acı ve ıstırap verir.

Acının Kaynağı: Acı ve ıstırabın kaynağı, istek ve arzulardır. Kişinin, hayatta acı çekmesinin nedeni, onda bulunan istek, hırs ve arzulardır.

Acılardan Kurtuluş: İstek ve arzulardan vazgeçilirse acılar sona erecektir.

Yöntem: İstek ve arzulara son vermek için, Sekiz Dilimli Yolu takip etmek gerekir. Sekiz Dilim Yol; doğru niyet, doğru söz, doğru davranış, doğru kazanç, doğru çaba, doğru muhakeme, doğru meditasyon, doğru anlayıştan oluşur.

Karma:

Tenasüh inancına sahip Hindular gibi Budistler de kişinin bir sonraki hayatında hangi halde olacağını belirleyen temel unsurun karma olduğuna inanırlar.

Nirvana:

Pali dilini kullanan Budistler, ebedi olan bu dünyaya gelme döngüsü olarak anlaşılan samsara çarkından çıkmaya Nirvana derler. Bu terim, Sanskritçe Nirvana’nın karşılığıdır.

Budizm’de Ritüeller:

Budizm’deki ritüeller, çoğunlukla bireyseldir ve ritüelin merkezinde Budda vardır.

Birey, istediği bir vakitte Budda heykelinin veya Budizm’e ait bir sembolün önüne gelir ve diz çöker.

Ellerini yüz hizasında avuç içleri yan yana gelecek şekilde birleştirir. “Budda’ya, Dhamma’ya ve Sangha’ya sığınırım.” diyerek ayine başlar ve kutsal metinlerden pasajlar okur. Bu süre zarfında bazen tam bir secde pozisyonunda da ayinini sürdürür.

Yoga ve Meditasyon Nedir?

Sekiz Dilimli Yol’un unsurlarından olan Doğru Muhakeme ve Doğru Meditasyon maddeleri, meditasyon uygulamasının ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Bu bağlamda zihin ve vücudun uygunsuz taleplerinin kontrol altına alınmasını amaçlayan meditasyon ve yoga uygulamaları, Budizm’de bir ritüeldir.

Vihara Nedir?

Vihara, Budist dini, yapıları için kullanılan ve tapınak, manastır, türbe anlamına gelen ayin yerleridir.

Viharalar, genel ayin salonu, meditasyon odası, keşişlerin kaldığı odalar, stupa (kutsal emanetler bölümü) ve avludan oluşan bir külliye gibidir.

Budizmin Kutsal Bayramları Nelerdir?

Ay takvimini kullanan Budistler, her ayın birinci (hilal) ve on beşinci (dolunay) günlerini “ziyaret günü” diye isimlendirip viharalarda meditasyon yapan keşişlere katılırlar.Her ay yapılan bu bayramın dışında mezheplere göre farklı zamanlarda kutladıkları bayramlar da vardır.