Beşinci İncil mi?

Dinler
KKTC Eski Eserler İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun ön incelemesinde 3 milyon TL değer biçtiği İncil’in, iki bin yıllık olduğu tahmini yapıldı ve kaybolan dördüncü St. Barnabas İncil...
EMOJİLE

KKTC Eski Eserler İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun ön incelemesinde 3 milyon TL değer biçtiği İncil’in, iki bin yıllık olduğu tahmini yapıldı ve kaybolan dördüncü St. Barnabas İncil’i olabileceği belirtildi.

Barnabas İncil’i Hıristiyanlığın en tartışmalı konularından biri olarak kabul ediliyor. Hz. İsa döneminde yazılan tek İncil olduğuna inanılan ve ’Beşinci İncil’ de denilen Barnabas İncil’inde iddiaya göre, Hz. İsa’nın, "Tanrı’nın oğlu değil peygamber olduğu" yazıyor ve Hz. Muhammed’i müjdelediğine inanılıyor.

Yazar Aydoğan Vatandaş, bir süre önce "Apokrifal" adlı kitabında dört Barnabas İncili’nden birinin Kıbrıs’tan çalındığını ve Genelkurmay Başkanlığı’nın elinde olduğuna dair iddialara yer vermiş, konu bazı gazete ve televizyonlarda haber olmuştu.

BARNABAS İNCİLİ’YLE İLGİLİ İNANIŞLAR

Hazret-i İsa’nın Havarilerinden biri olan Barnabas’ın ondan görüp işittiklerini yazdığı incildir. İsa aleyhisselam göğe kaldırılınca hakiki incil kaybolup incil adıyla bir takım kitaplar yazıldı. Bunun üzerine barnabas, Hazret-i İsa’dan görüp işittiklerini bir araya getirdi. Barnabas İncili denen bu kitap Hazret-i İsa’dan sonra ilk üç yüz senede elden ele dolaşıp okundu.

BU İNCİLİ MÜSLÜMANLAR MI YAPTI?

Hristiyanların iddiasına göreyse Barnabas İncili müslümanlar tarafından yazılmıştır. Bazı kanıtlar Barnabas İncili’nin Avrupa menşeli ve aşağı yukarı on dördüncü asır hatta belki de daha sonrasına ait bir taklit olduğunda birleşir. Bu incilin taklit olduğunun düşünenlere göre yazar sadece kutsal kitabın İncil kısmındaki bilgilerden faydalanmıştır ve kendi inanışına bağlı olarak bazı kayıtları ya çıkartmış, ya da değiştirmiştir.

KURAN-I KERİM İLE DE ÇELİŞEN BİLGİLER

Ancak bazı yerler sadece incil ile değil, aynı zamanda Kur’an-ı Kerim ile de ters düştüğünü gösterecektir. Barnabas İncil’ine göre İsa mesih değildir. Bu hüküm hem İncil ile ve hem de Kur’an ile çelişir. O bölüm şöyledir:

Rahip cevap verdi: "….bize doğruyu söylemen için sana yalvarıyorum. beklediğimiz Tanrı’nın mesihi sen misin?" isa cevap verdi: "Gerçekten ben o değilim, çünkü o, benden önce yaratıldı ve benden sonra gelecektir." (l.&l.ragg, bl:96)

Barnabas İncili’nden bazı bölümler:

Hazret-i İsa kendisine: "Sen allah’ın oğlusun diyen Petrus’a çok kızdı. Onu azarladı. ona: "Sen benden uzaklaş. Çünkü sen fena şeyler söylüyorsun ve bana fenalık yapmak istiyorsun" dedi. Ondan sonra havarilerine dönerek; "yazıklar olsun bana böyle söyleyenlere! Çünkü, Allah bana bunlara lanet etmek emrini verdi." dedi. (70.bab)

Ben kimsenin günahını affedemem. Günahları ancak Allah affeder. (71.bab)

Ben bu dünyaya, Cenab-ı Hakk’ın dünyaya selamet getirecek olan resulunun yolunu hazırlamak için geldim. Fakat sizler dikkat ediniz. O gelinceye kadar bir çok yalancı peygamberler çıkabilir. Benim İncil’im bozulabilir. (72.bab)