Cuma Hutbesi (22 Aralık 2023)

İnanç
MÜMİNLERİN EBEDİ YURDU: CENNET   Muhterem Müslümanlar! Dünya fanidir, hayat gelip geçicidir. Gün gelir; ömür biter, vade dolar. Her şeyin son bulduğu bu anda, ebedi ahiret hayatı başlar. İnsanı i...
EMOJİLE

MÜMİNLERİN EBEDİ YURDU: CENNET

 

Muhterem Müslümanlar!

Dünya fanidir, hayat gelip geçicidir. Gün gelir;

ömür biter, vade dolar. Her şeyin son bulduğu bu

anda, ebedi ahiret hayatı başlar. İnsanı iki akıbetten

biri bekler: Ya sonsuz nimetlerle donatılmış cennet;

ya da azap diyarı cehennem. Biz müminlerin bu

dünyadaki en büyük arzusu ve gayesi ise Allah’ın

rızasına nail olup mükâfat yurdu cennete

girebilmektir.

 

Aziz Müminler!

Cennet, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın

işitmediği, akla hayale gelmeyen nimetlerin

müminlere ikram edileceği esenlik yurdudur. Dünya

imtihanlarını sabırla aşanları bekleyen huzur yeridir.

Başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) olmak üzere,

Allah’ın sadık kulları, şehitler ve salihlerle

buluşacağımız mutluluk diyarıdır.

 

Değerli Müslümanlar!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede

Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “İman edip

salih amel işleyenler, Firdevs cennetlerinde

ağırlanacaktır. Onlar, orada ebedi kalacaklar ve

hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.”

Evet, cennet,

Rabbimizin biz müminlere vaadidir. Resûl-i Ekrem

(s.a.s)’in buyurduğu üzere, “Rab olarak Allah’a, din

olarak İslâm’a ve peygamber olarak Muhammed

Mustafa (s.a.s)’e gönülden iman edenler

muhakkak cennete gireceklerdir.”

İmanını

ibadetlerle mamur edip hayatını güzel ahlakla

süsleyenler, Allah’ın rahmetiyle cennete

kavuşacaklardır. Her şart ve durumda doğru

söyleyen, sözünü yerine getiren, emanete riayet eden, iffetini koruyan, haramdan kaçınan, kötülüklerden

uzak duran müminler, cennetteki ikramlara mazhar

olacaklardır. Öfkenin yerine sevgiyi, düşmanlığın

yerine barışı, kötülüğün yerine iyiliği hâkim kılan,

her daim zalimin karşısında mazlumun yanında duran

müminler, cennette ağırlanacaklardır. Cömertliğiyle

muhtaçları güldüren, merhametiyle kırık gönülleri

tamir eden, güzel bir söz tatlı bir tebessümle etrafına

huzur veren müminler, cennet nimetlerine nail

olacaklardır.

 

Kıymetli Müminler!

Cennete giden yol, bazen bir garibin gönlünden

geçer; o gönüle girmek gerekir. Bazen bir yetimin

sevincinde gizlidir; o yetimi bulmak gerekir. Bazen

bir mazlumun duasında saklıdır cennet; o duaya

tutunmak gerekir. Bazen anne ve babamızın, eşimiz

ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın

hoşnutluğundadır; onu kazanmak gerekir. Bazen bir

bitkiye bir damla su vererek, bazen bir hayvana

şefkat göstererek girilir cennete; hiçbir iyiliği

küçümsememek gerekir. Bazen insanların kusurlarını

bağışlayıp ayıplarını örtmektir cennetin anahtarı; affı

ve müsamahayı ihmal etmemek gerekir. Bazen de bir

selam ile müminin dilinden kardeşinin gönlüne giden

yoldur cennet; bu yolda sabırla yürümek gerekir.

 

Aziz Müslümanlar!

Elhamdülillah, mademki cennet var, öyleyse

boşuna değildir hayatımızdaki sıkıntılar. Mademki

cennet var, öyleyse her imtihanın sonsuz mükâfatı

var. Mademki cennet var, öyleyse ebediyen gülecek,

şu fani dünyada ağlatılanlar. Ne mutlu, Rabbi

kendisinden, kendisi de Rabbinden razı olarak

cennete girecek olanlara. Ne mutlu, Rabbine karşı

gelmekten sakınanlar için hazırlanan, uçsuz bucaksız

cennete koşanlara.

Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in şu duasıyla bitiriyorum:

“Allah’ım! Senden cenneti ve beni cennete

yaklaştıracak olan söz ve amelleri istiyorum.”