Cuma Hutbesi (19 Mayıs 2023)

İnanç
GENÇLERİMİZ, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİN EMANETÇİSİDİR Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimizin bizlere verdiği en büyük nimetlerden birisi gençliktir. Gençlik, fiziksel, ruhsal ve duygusal değişim ya...
EMOJİLE

GENÇLERİMİZ, MİLLİ VE MANEVİ
DEĞERLERİMİZİN EMANETÇİSİDİR

Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimizin bizlere verdiği en büyük
nimetlerden birisi gençliktir. Gençlik, fiziksel,
ruhsal ve duygusal değişim yaşadığımız, karakter
ve kişiliğimizin geliştiği bir çağdır. İnsan,
geleceğini büyük oranda gençlik döneminde
şekillendirir. Edep ve ahlak, sevgi ve saygı, sabır
ve yardımlaşma gibi erdemler bu dönemde
belirginleşir.

Saygıdeğer Genç Kardeşim!
Sen, İslam’ın kıymetli bir neferisin.
Devletimizin ve milletimizin umudusun. Milli ve
manevi değerlerimizin emanetçisi sensin. Tarihin
akışını değiştiren ecdadımızın emaneti senin
omuzlarındadır. Kur’an ve sünnetin rehberliğinde
istikametin bellidir senin. Sen, hakikat arayışı ve
tevhit mücadelesinde Hz. İbrâhim gibi olmaya
namzetsin. Nefsani istek ve arzular karşısında “Ben
Allah’a sığınırım” diyen Hz. Yûsuf gibi olmak
yakışır sana. İffet ve onur abidesi Hz. Meryem gibi
olma azmi sendedir. “Şüphesiz onlar Rablerine
inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların
hidayetlerini artırmıştık.” ayetinde övülen
Ashâb-ı Kehf gibi sarsılmayan bir duruş vardır
senin özünde. Gençliğin yegâne rehberi, güzel
ahlakın timsali, âlemlere rahmet Peygamberimiz
(s.a.s)’in izindesin sen. Sana, O’nun kutlu
mektebinde yetişen gençler gibi ilim ve irfanın,
hikmet ve adaletin peşinde olmak yaraşır.

Kıymetli Anne Babalar!
Gençlerimiz bizlerden fikirlerini içtenlikle
dinlememizi istiyor. Kendilerine güvenmemizi,
saygı duymamızı ve hedeflerine ulaşma noktasında
desteğimizi bekliyor. Öyleyse gençlerimize zaman
ayıralım. Onları samimiyetle dinleyelim. Sevgi ve
muhabbetimizi onlardan esirgemeyelim.                                                                                                                                                                  Onlar için güvenli bir sığınak olalım. Hz. Ali Efendimizin de
ifade ettiği gibi, onları içinde bulunacakları çağın
şartlarına göre yetiştirelim. Onların heyecan ve
enerjilerini İslam’ın şefkat ve rahmet yüklü
mesajlarıyla buluşturalım.

Değerli Anne Babalar!
Rabbimizin kabul ettiği dualardan birisi de
anne babanın çocukları için yaptığı duadır. Hz.İbrâhim!“Ey Rabbim Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı
kılanlardan eyle.” yakarışıyla Rabbinden tertemiz
bir nesil istemiştir. Bizler de Hz. İbrâhim gibi
gençlerimizin alnı secdeli, dili dualı, güzel ahlaklı
olmaları için Cenâb-ı Hakk’a niyazda bulunalım.

Aziz Müminler!
Gençlerimizin dünyayı anlama, insanın
varoluş gayesini idrak etme, millet olarak bizi bir
arada tutan değerlerimizi benimseme noktasında
rehberliğimize ihtiyacı vardır. Geleceğimizin
teminatı, yarınlara dair umudumuz olan
gençlerimize dinimizi, tarihimizi, medeniyetimizi,
hâsılı bizi biz yapan değerlerimizi öğretmek ortak
sorumluluğumuzdur. Allah’a imanı, aileye
sadakati, milletimize hizmeti, insanlığa faydalı
olmayı kendine düstur edinen bir gençlik
yetiştirmek ortak vazifemizdir. Unutmayalım ki,
yeryüzünün imarı, güvenli bir geleceğin inşası,
ilmin değerini bilen, okuyan, araştıran, tefekkür
eden gençlerimiz eliyle olacaktır. Hak ve adaletten
ayrılmayan, zulme rıza göstermeyen, mazlum ve
mağdurun hakkını koruyan gençlerimiz dünyayı
barış yurdu kılacaktır.

Bu vesileyle, geçmişten günümüze milli ve
manevi değerlerimizi gençliğimize aktarmada
önderlik yapmış şanlı ecdadımızı, dinimiz,
devletimiz, milletimiz ve mukaddesatımız uğruna
canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman
gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle yâd
ediyorum.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu
müjdesiyle bitiriyorum: “Hiçbir gölgenin
bulunmadığı kıyamet gününde Yüce Allah’ın
arşın gölgesinde gölgelendireceği yedi sınıf
insandan birisi de neşeyi ve huzuru Rabbine
itaat ve ibadette bulan gençtir.”