Cuma Hutbesi (12 Ocak 2024)

İnanç
ALLAH’IN RAHMET VE İNAYETİNE SIĞINMANIN ADI: EÛZÜ-BESMELE Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onla...
EMOJİLE

ALLAH’IN RAHMET VE İNAYETİNE
SIĞINMANIN ADI: EÛZÜ-BESMELE

Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “De ki: Rabbim! Şeytanların
vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanı
başımda bulunmalarından da sana sığınırım.”
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:
“Bismillâhirrahmânirrahîm ile başlanmayan her
önemli iş, bereketsiz ve sonuçsuzdur.”

Aziz Müminler!
Cenâb-ı Hak, peygamberleri aracılığıyla her
türlü sıkıntı ve zorluktan kurtaran, iyilik ve hayır
kapılarını açan iki önemli cümle öğretmiştir bizlere.
Bu iki cümle, Eûzü-Besmeledir.
Eûzü-Besmele, “Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a
sığınırım.”, “Söz ve işlerime Rahmân ve Rahîm olan
Allah’ın adıyla başlarım.” demektir. Rabbimizin emir
ve yasaklarına göre hayatımızı tanzim etme
kararlılığını göstermektir.

Kıymetli Müslümanlar!
Eûzü-Besmele, imkânları ve gücü sınırlı olan
insanın, sonsuz kudret ve merhamet sahibi Allah’a
sığınmasıdır. Allah’ın her an ve her yerde kendisini
gördüğü bilinciyle yaşamasıdır. Eûzü-Besmele,
ibadetlerimizin anahtarıdır. Dilimizin süsüdür.
Eûzü-Besmele ile açılır gönül kapıları Allah’a.
Zorlukların üstesinden gelmek için Eûzü-Besmele ile
niyazda bulunulur Yüce Mevlâ’ya. Sorumluluklar
yerine getirildikten sonra Eûzü-Besmele ile
hastalıklara şifa istenir Allah’tan. Bütün tedbirler
alındıktan sonra Eûzü-Besmele ile sıkıntılara çare
beklenilir Cenâb-ı Hak’tan.

Değerli Müminler!
Eûzü-Besmele, kitaplara ve levhalara
sığdırılamayacak kadar değerli ve kıymetli bir
hazinedir. Rabbimiz, onları anlayalım ve hayatımızın
her alanında kılavuz edinelim diye bizlere
göndermiştir. Nitekim tertemiz yaşantılarıyla insanlara
örnek olan bütün peygamberler, davetlerine EûzüBesmele ile başlamışlardır. İnsanları tevhit ve vahdete
Eûzü-Besmele ile çağırmışlardır. Haramlardan, gayri
meşru işlerden, kin, nefret ve öfkeden, fayda
vermeyen ilimden Allah’a sığınmışlardır. Şeytana,
şeytani duygu ve düşüncelere, her türlü şerre ve şer
odaklarına karşı Allah’tan yardım istemişlerdir. Yüce
Rabbimizin bu husustaki emri gayet açıktır:
“Eğer şeytandan seni kötülüğe sevk edecek bir düşünce gelirse,
hemen Allah’a sığın.”

Öyleyse Aziz Müslümanlar!
Bizler de hayatımızın her ânını Eûzü-Besmele
ile ilmek ilmek dokuyalım. Eûzü-Besmele ile
başlayalım her sözümüze ve işimize. İyiliklerle
kuşatalım dört bir yanımızı; yaklaşmayalım hiçbir
kötülüğe. Eûzü-Besmele ile öğrenelim ilmi, bilimi ve
teknolojiyi. Allah’ın adıyla okuyalım, okutalım.
Öğrendiklerimiz bizi Allah’ın rızasına ulaştırsın,
dünya ve ahiretimizi mamur kılsın. Eûzü-Besmele ile
girelim evimize. Huzur ve mutluluğu hâkim kılalım
ailemizde; şiddet ve nefretten uzak duralım her zaman
ve her yerde. Eûzü-Besmele ile işyerlerimizi açalım,
mesaimize başlayalım. Helalinden kazanıp helale
harcayalım; haramdan, kul ve kamu hakkından
sakınalım. Eûzü-Besmele birleştirsin gönüllerimizi.
Sağlamlaştıralım birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi;
aramıza fitne, fesat ve ayrılık sokmaya çalışanlara asla
fırsat vermeyelim.

Kıymetli Müminler!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) evinden çıkarken,
evine girerken, yatarken, kalkarken daima EûzüBesmele çekerdi. Eûzü-Besmele ile sözlerine ve
işlerine başlar, Eûzü-Besmele ile Rabbine niyazda
bulunurdu. Bizler de mübarek üç ayların birincisi
Receb’in şu ilk gününde samimiyetle açalım ellerimizi
Yüce Rabbimize. Tevazu ile boyun eğelim Cenâb-ı
Hakk’a. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in kendisini
örnek almamızı isteyerek yaptığı şu duayla sığınalım
Allah’a: Allah’ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.s)’in senden istediği bütün hayırları biz de
istiyoruz, lütfeyle. Sana sığındığı bütün kötülüklerden
biz de sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Yardım
sendendir ve dönüş sanadır. Güç ve kuvvet sadece
senin yardımınladır