Cuma Hutbesi (12 Mayıs 2023)

İnanç
KADIN VE ERKEK: HÜRMETE LAYIK, SAYGIN VARLIK Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir kadından yarattık…”1 Okuduğum h...
EMOJİLE

KADIN VE ERKEK: HÜRMETE LAYIK,
SAYGIN VARLIK
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir
erkek ile bir kadından yarattık…”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Sizin en
hayırlınız ailesine en güzel şekilde davranandır…”2

Aziz Müminler!
15 Mayıs Pazartesi günü Uluslararası Aile
Günü’dür. Aile, kadın ve erkeğin şeref ve haysiyetini
koruyacak, helal dairesinde yaşamasını sağlayacak en
önemli kurumdur. Aile, Rabbimizin kullarına
bahşettiği, kişinin ruhuna huzur, gönlüne sürur veren
en büyük nimetlerden biridir. Aile, insan neslinin
devamını ve korunmasını sağlayan muhkem bir kale,
güvenli bir sığınaktır.
Aile, kadın ve erkek arasında şahitlerin
huzurunda gerçekleştirilen meşru bir nikâh akdiyle
kurulur. Kadın, aile yuvası kurunca anne olur; anne
olunca da cennet onun ayaklarının altına serilir. Anne,
merhametin, şefkatin ve fedakârlığın adıdır. Sevgi ve
muhabbetin kaynağıdır. Erkek, aile ocağı kurunca
baba olur. Baba, adalet, huzur ve güven demektir.
Ailenin direği, sarsılmaz dayanağıdır. Anne ve baba
insanın varlık sebebidir.
Kıymetli Müslümanlar!
İslam’a göre evlilik dışı nikâhsız birliktelikler
zinadır. Zina, dinimizin haram kıldığı büyük
günahlardan biridir. Ne yazık ki, nice insanlar zina
sebebiyle heder olmaktadır. Nice yuvalar zina
nedeniyle yıkılmaktadır. Nice umutlar ve hayaller zina
yüzünden sönmektedir. Nitekim Yüce Rabbimiz
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir
ve çok kötü bir yoldur.”

Değerli Müminler!
Ne hazindir ki toplumun temel taşını oluşturan
aile yapısı her geçen gün fıtrata aykırı yıkıcı etkilere
daha fazla maruz kalmaktadır. Nikâhsız birliktelikler
özendirilmektedir. Sosyal medyadaki uygun olmayan
içerikler ile bazı televizyon dizi ve programları, aileyapısını tehdit etmektedir. Böyle bir zamanda bizlere
düşen, aile içi huzur ve güveni tesis etmek için daha
fazla sorumluluk almaktır.

Aziz Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam’ın gönderiliş gayelerinden
birisi de sevgi ve saygıya, sadakat ve güvene dayalı
güçlü bir aile yapısı inşa etmektir. Bu kapsamda
İslam, aile üyelerinin her birisine ayrı ayrı
sorumluluklar yüklemektedir.
Eşlerin birbirine karşı sorumluluğu, evliliği bir
rekabet haline dönüştürmemek, birbirlerini Allah’ın
emaneti olarak görmektir. Varlıkta ve darlıkta,
sevinçte ve tasada birbirine destek olmaktır. Anne
babanın sorumluluğu, çocuklarına milli ve manevi
değerlerimizi öğretmektir. Onlara zaman ayırmak,
sevgilerini göstermek, güvenli ve huzurlu bir aile
ortamı sunmak, iyi bir gelecek hazırlamaktır.
Çocukların sorumluluğu ise, anne babanın hakkını
gözetmektir. Onlara güzel söz söylemek, merhametle
muamele etmektir. Onlara “öf!” bile dememek,
onların hayır dualarını almaktır.

Değerli Müminler!
Yüce Rabbimiz, kadını kadın, erkeği erkek
olarak yaratmıştır. Kadın, kadın olarak; erkek de erkek
olarak her türlü hürmete layık, saygın birer varlıktır.
İnsanın temiz fıtratını bozmayı amaçlayan sapkın
anlayışların tamamı, ilahi iradeyi yok sayarak insanın
yaratılışına müdahale etmektedir. Fıtratı bozmaya
yönelik davranışlar, özgürlük söylemlerinin arkasına
sığınılarak asla meşru hale getirilemez. Dinimizin
kadın ve erkeğe bakışıyla uyuşmayan yanlış anlayış ve
tercihler, aile yapısını bozmakta, insan neslini ifsat
etmekte, toplumu felakete sürüklemektedir.

Muhterem Müslümanlar!
Aile yapımız sarsıldığında millet varlığımızı
devam ettirmemiz mümkün değildir. Dün olduğu gibi
bugün de bizleri güçlü kılacak ve her türlü zararlı
akımlardan koruyacak yegâne sığınak ailedir. Öyleyse,
dünyadaki cennetimiz olan ailemizin kıymetini
bilelim. Aile yapımızı tehdit eden her türlü zararlı
akım karşısında uyanık olalım. Her alanda olduğu gibi
aile hayatında da dinimizin emrettiği ilkelere içtenlikle
bağlı kalalım. Ailemizde nezaket ve zarafeti, şefkat ve
muhabbeti, hayâ ve iffeti hâkim kılmak için daha çok
gayret edelim.

Hutbemi Kur’an-ı Kerim’de yer alan şu duayla
bitiriyorum: “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve
çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a
karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”