Cuma Hutbesi (11 Ağustos 2023)

İnanç
SILA-İ RAHİM: RAHMET VE BEREKET VESİLEMİZ Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “…Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekt...
EMOJİLE

SILA-İ RAHİM: RAHMET VE BEREKET

VESİLEMİZ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: “…Adını anarak birbirinizden

dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’a karşı

gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan

sakının…”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber

Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Rızkının bol,

ömrünün bereketli olmasını arzu eden, akrabalık

bağını devam ettirsin.”

Aziz Müminler!

Müminler olarak gözetmemiz gereken önemli

değerlerden biri de sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim;

ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla güzel

ilişkiler kurmaktır. Onlarla bağlarımızı

koparmamaktır. Sevinçlerini ve hüzünlerini

paylaşmaktır. İhtiyaç duydukları anda yardımlarına

koşmaktır. Düştükleri vakit ellerinden tutup

kaldırmaktır. Birbirimize şefkat, merhamet ve

muhabbetle destek olmaktır.

Kıymetli Müslümanlar!

Sıla-i rahim, sadece bizimle ilişkilerini devam

ettiren akrabalarımızla ilgilenmek, onların

ziyaretinde bulunmak değildir. Bununla birlikte sıla-i

rahim, aramayanı aramak, gelmeyene gitmek, hal

hatır sormayanın halini ve hatırını sormaktır. Nitekim

sahabeden biri Peygamberimiz (s.a.s)’e gelerek, “Ey

Allah’ın Resûlü! Ben akrabalarımla ilişkilerimi sıcak

tutmaya, irtibatımı devam ettirmeye çalışıyorum,

onlarsa beni arayıp sormuyorlar. Ben onlara iyilik

ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar.

Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba

davranıyorlar.” demişti. Bunun üzerine Resûl-i

Ekrem (s.a.s), o sahabeye şöyle buyurmuştu: “Sen

böyle davranmaya devam ettiğin sürece Allah’ın

yardımı seninledir.”

Değerli Müminler!

Teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği bir

dönemde yaşıyoruz. İstediğimiz anda dünyanın diğer

ucundaki insanlarla hem sesli hem de görüntülü

irtibat kurabiliyoruz. Ancak bütün bu gelişmelerin

aksine gün geçtikçe birbirimizden daha da

uzaklaşıyor, en yakınımız olan anne babamızı dahi

ihmal edebiliyoruz. Her geçen gün kalabalıklar

içinde yalnızlaşıyor ve bireyselleşiyoruz.

Günümüzde, gözbebeği evlatlarının yolunu gözleyen,

yalnızlığa terk edilmiş nice ana-babalar var. Halinin

hatırının sorulmasını bekleyen nice akrabalarımız

var. Bir nebze olsun dertlerinin paylaşılmasını,

gönüllerinin alınmasını dileyen nice yakınlarımız var.

Bir selama, içten bir tebessüme, samimiyet ve

muhabbete muhtaç nice komşularımız var.

Aziz Müslümanlar!

Rahmet vesilesi olan sıla-i rahimi ihmal

etmeyelim. Sıla-i rahimin bereketinden kendimizi

mahrum bırakmayalım. Anne-babamızın gönlünü hoş

tutalım. Akrabalarımızdan samimiyet ve muhabbeti,

selamı ve içten bir tebessümü esirgemeyelim.

Bayramlarda, düğün ve cenazelerinde onları yalnız

bırakmayalım. Çocuklarımız, büyüklere hürmet

etmeyi, yakınlarımızı sevindirmeyi bizden öğrensin.

Yavrularımız, sevinçlerin paylaşıldıkça arttığını,

üzüntülerin paylaşıldıkça azalacağını bizden görsün.

Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)’in bir hadis-i

şerifi ile bitiriyorum: “Sıla-i rahim, Rahmân olan

Allah’tan bir bağdır. Kim onunla irtibatını

sürdürürse Allah da onunla irtibatını sürdürür;

kim de onu koparırsa Allah da o kimseyle

ilişkisini koparır.”