Bahailik dini nedir? Bahailik dini kısaca

İnanç
Bahailik nedir? Babiliğin kurucusu kimdir? Mirza Ali Muhammed nedir? Bahailik nüfusu… Türkiye’de Bahailik… Mirza Hüseyin Ali kimdir? Kitab-ı Akdes nedir? Bahailik, Bâbilik hareketini...
EMOJİLE

Bahailik nedir? Babiliğin kurucusu kimdir? Mirza Ali Muhammed nedir? Bahailik nüfusu… Türkiye’de Bahailik… Mirza Hüseyin Ali kimdir? Kitab-ı Akdes nedir?

Bahailik, Bâbilik hareketinin devamı niteliğinde dinî bir akımdır. Bâbiliğin kurucusu “el-Bâb” lakaplı Mirza Ali Muhammed 1845 yılında mehdiliğini ilan etmiştir. Kur’ân-ı Kerim’in hükmünün kalktığını; kendisiyle birlikte yeni bir dönemin başladığını iddia etmiştir. Mirza Ali Muhammed, İran’da devlete karşı silahlı eylemlere girişmiş,
neticede 1850 yılında öldürülmüştür.

Bahailiğin kurucusu ise “Bahaullah” lakaplı Mirza Hüseyin Ali’dir. O, hiç görmediği hâlde el-Bâb’ın görüşlerini benimsemiş ve kendisinin son peygamber olduğunu iddia etmiştir. Mirza Hüseyin Ali Önce Bağdat’a ardından da Edirne’ye ve oradan da Akka’ya sürülmüştür. 1892 yılında Akka’da ölmüştür. Yerine önce oğlu Abdülbaha, ondan sonra ise torunu Şevki Efendi geçmiştir. Şevki Efendi’den sonra onun kurduğu Yüce Adalet Evi denilen kurum Bahailiğin yönetim kurulu olmuştur. Bahailer, Bahaullah’ın yazdığı Kitab-ı Akdes adıyla bilinen kitabı kutsal kabul ederler. Bahailer, Kitabı-ı Akdes’in geçmiş bütün ilahi kitapların hükmünü kaldırdığına inanırlar. Bahailiğe göre Hz. Âdem’den bu yana gelen peygamberler, Bahaullah’ı müjdelemek için gelmişlerdir.

Bahailer, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) son peygamber olduğunu kabul etmezler. Onlara göre cennet ve cehennem hakikaten var olmayıp birer sembolden ibarettir. 19 rakamını kutsal kabul eden Bahailer, 2-21 Mart tarihleri arasında 19 günlük oruç tutarlar.

Bahailer misyonerlik faaliyetlerine önem verirler. Bahailerin günümüzde 2 ile 5 milyon arasında mensubu olduğu ifade edilmektedir. İran başta olmak üzere ABD, İsrail, Irak, Suriye ve Avrupa ülkelerinde Bahailiğin takipçileri bulunmaktadır. Türkiye’de İstanbul, Sivas, İskenderun ve Hatay’da Bahailiğe mensup 10.000 civarında insan olduğu belirtilmektedir. Bahailere göre, Türkiye’de Edirne ve İstanbul, Bahaullah’ın buralarda kalması nedeniyle önemli yerlerdir.