İşte 2015 yılı Değerli kâğıt bedelleri

Finans
Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, ilgili kanunda “değerli kâğıt” olarak belirlenen noter kâğıtları 8,30 lira ile 16,60 lira arasında satılacak...
EMOJİLE

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanunda “değerli kâğıt” olarak belirlenen noter kâğıtları 8,30 lira ile 16,60 lira arasında satılacak. Bu yıl 75 lira olan pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 82,50 lira olacak.

Yabancılar için ikamet tezkereleri 55 lira, nüfus cüzdanları 7,50 lira, aile cüzdanları 75 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi 102 lira, motorlu araç tescil belgesi ile iş makinesi tescil belgesi 76,50 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 5,25 lira, Mavi Kart ise 7,50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                      2015 (TL)

1 – Noter kağıtları :        

a) Noter kağıdı                                                                8,30

b) Beyanname                                                                8,30

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                       16,60

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)     

3 – Pasaportlar                                                                82,50

4- Yabancılar için ikamet tezkereleri                               55

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)     

6 – Nüfus cüzdanları                                                       7,50

7 – Aile cüzdanları                                                           75

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)     

9 – Sürücü belgeleri                                                        102

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                     102

11 – Motorlu araç trafik belgesi                                     102

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                    76,50

13 – İş makinesi tescil belgesi                                       76,50

14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)                      5,25

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                    7,50