Toplumsal Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir? Cumhuriyet Döneminde Toplumsal Alandaki Gelişmeler Kısaca…

Ortaöğretim
Cumhuriyet döneminde toplumsal alanda yapılan inkılaplar nelerdir? Kısaca toplumsal alanda yapılan inkılaplar… Toplumsal alanda yapılan inkılaplar nelerdir? Detaylar haberimizde… Din Kurum...
EMOJİLE

Cumhuriyet döneminde toplumsal alanda yapılan inkılaplar nelerdir? Kısaca toplumsal alanda yapılan inkılaplar… Toplumsal alanda yapılan inkılaplar nelerdir? Detaylar haberimizde…

Din Kurumlarının Düzenlenmesi

 • Osmanlı Devleti’nde din işlerinden Şeyhülislam sorumluydu. Daha sonra divan teşkilatı kaldırılınca din işlerinden sorumlu Meşihat Makamlığı kuruldu. TBMM açılınca yeni hükümet de Meşihat Makamlığına benzer bir yapıya gereksinim duydu. Bu nedenle Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kuruldu. 1924 Anayasası’nda Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.
 • 30 Kasım 1925’te yayınlanan kararname ile tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Şeyhlik, dervişlik, müritlik, gibi unvanların kullanılması yasaklandı.

Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik

 • Osmanlı Devleti’nde ve cumhuriyetin ilk yıllarında Hicri ve Rumi takvimler bir arada kullanılmaktaydı. Yurt dışı ile yaşanan karışıklıkları gidermek için 26 Aralık 1925 tarihinde Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak yerine Miladi Takvim kabul edildi.
 • 1 Nisan 1931 tarihinde kabul edilen kanunla arşın, okka, endaze, kile gibi eski ölçü birimleri kaldırılarak yerlerine metre, kilo ve litre gibi ölçü birimleri kabul edildi.
 • 1935 yılında kabul edilen kanunla hafta sonu tatili Cuma gününden Pazar gününe alındı.

Kılık Kıyafette Değişiklik

 • 25 Kasım 1925 tarihinde “Şapka Kanunu” kabul edildi.
 • 1934 yılında çıkarılan kanun ile din adamlarının giysilerini sadece ibadet yerlerinde giyebilecekleri kararlaştırıldı.

Soyadı Kanunu

 • 21 Haziran 1934 tarihinde “Soyadı Kanunu” kabul edildi. Yasanın kabulünden sonra Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi. Soyadı Kanunu’na göre soyadları yabancı bir dilde olmayacaktı.

Kadınların Siyasi Haklar Kazanması

Kadınlara;

 • 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerine seçmen olarak katılmak hakkı
 • 26 Ekim 1933’de muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakkı
 • 5 Aralık 1934’te milletvekili seçme seçilme hakkı tanındı.