MEB TEOG Kılavuzunu görüş ve öneriye açtı

Ortaöğretim
Paydaşlar taslağa ilişkin görüş ve önerilerini 15 gün içerisinde “odsgm_odydb@meb.gov.tr”, “ortaksinav@meb.gov.tr” adreslerinden Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırabilecekler. 25 okul tercihi yapabilece...
EMOJİLE

Paydaşlar taslağa ilişkin görüş ve önerilerini 15 gün içerisinde “odsgm_odydb@meb.gov.tr”, “ortaksinav@meb.gov.tr” adreslerinden Milli Eğitim Bakanlığına ulaştırabilecekler.

25 okul tercihi yapabilecek                          

Taslak kılavuza göre, veliler okul şartlarını da dikkate alarak farklı il ve ilçelerdeki okullar dahil olmak üzere okul türlerine göre aynı veya karışık şekilde 25 okul tercihi yapabilecek.

Ortaöğretim 8. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin yerleştirme için tercihte bulunabileceklerinin belirtildiği kılavuzda, sadece güzel sanatlar ve spor liseleri için tercih yapacak adaylarda bu liselere kayıt kabul şartlarını taşımaları istenecek.

Tercih butonları nasıl kullanılacak

Öğrenci ve velilere tercih işlemleri ekranında, “Özel okula kayıt yaptırdım tercih yapmayacağım” ve “Tercih Yapmak İstiyorum” şeklinde tercih butonlarının sunulacağı belirtilen kılavuzda tercih yapacak adaylar için 25 okul seçimini gösteren bir ekran açılacak. “Özel okula kayıt yaptırdım tercih yapmayacağım” şeklindeki tercihi seçen öğrencilere herhangi bir okul tercih ekranı açılmayacak ve özel okullara kesin kayıt yaptıranlar da tercih sistemi içerisinde yer almayacak.

Kılavuzda yer alan tercihlerden herhangi birini işaretlemeyen öğrencilerin ise 12 yıllık zorunlu eğitimden dolayı sistem tarafından otomatik olarak açık liselere kayıtları yapılacak. Böylece, MEB bu yeni değişiklikle devlet okuluna devam etmeyip açık liseye ya da özel okula gidecek öğrencileri daha erkenden tespit edecek ve böylece okulların boş kontenjanları da daha sağlıklı verilerle belirlenecek.

Yerleştirme sonuçları 14 Ağustos’ta açıklanacak

Tercihlerin veliler tarafından 6-16 Temmuz 2015´te yapılacağı işlemlerde, Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, 14 Ağustos’ta açıklanacak, aynı tarihte boş kontenjanlar da ilan edilecek. 17-21 Ağustos 2015´de İl veya İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca tercih başvuruları alınacak.

Yerleştirme sonunda tercihlerine göre bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca boş kalan kontenjanlar için il veya ilçe sınırları içerisinde 5 tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilecek.

Yedek yerleştirme yapılmayacak

Yerleştirme işlemi sonrasında kesin kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak ve bir defaya mahsus yapılacak, yedek yerleştirme yapılmayacak.

MEB tarafından merkezi yapılan yerleştirme sonuçlarının ilanı ve kesin kayıtlar ise 24 Ağustos 2015 tarihinde bakanlığın internet adreslerinde ilan edilecek.

Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme merkezi yapılacak

Tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri YEP üstünlüğü, tercih önceliği ve okul kontenjanına göre yapılacak. Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme işlemleri, güzel sanatlar ve spor liselerine giriş mevzuatı esas alınarak, tercihler doğrultusunda merkezi olarak yapılacak. Güzel sanatlar ve spor liselerine giriş için okullarda yapılan ve okul yönetimlerince ilan edilen özel yetenek sınav sonuçları, yeni getirilecek sisteme göre, bu okulları seçecek öğrenciler, yine yetenek sınavına alınacak ancak yerleştirmeler merkezi yapılacak. 

Özel okul kayıtları

Yeni düzenlemeyle özel okullara kayıt olacak 9. sınıf öğrencileri için de yeni bir düzenleme getirilecek. Buna göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve YEP’e göre öğrenci alan özel okullara 2015–2016 öğretim yılı için, öğrencilerin YEP sonucuna göre okul türlerine yerleştirme işlemleri yapılacak ve yerleştirme sonuçları aynı öğretim yılı için geçerli olacak.

Sınavla öğrenci alan özel okullar, 24 Haziran -10 Temmuz 2015 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecek. Özel okullara kesin kayıt işlemini yapan bu öğrencilere yerleştirme sırasında tercih ekranı açılmayacak. Ancak bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecek.

Özel okullar için yüzde 100 burslu okutacakları öğrencilerin yerleştirilmesi, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre yüzde 5’lik dilimden seçilerek yapılacak. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk yüzde 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar ise tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk 5’lik dilimden karşılayabilecek.

Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacak ve herhangi bir şekilde ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilemeyecek.

Tercih yapmayan açık liseye kayıt olacak

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, YEP’e göre ve kayıt‐kabul şartlarını taşımaları halinde; tercihlerini http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tradreslerinde yayımlanan formu doldurarak yapacak. Öğrencilerin doldurdukları formu, 16 Temmuz 2015 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile MEB´e göndermeleri gerekecek. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacak.

Sadece tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkanı olmayan yurt dışından sınava giren öğrenciler, tercih formlarını APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Bakanlığa göndermeleri gerekecek.

Tercih ekranında işlem yapmayan öğrencilerin yerleştirmeleri ise sistem tarafından açık öğretim kurumlarına yapılacak. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri açık öğretim kurumlarına yapılmayacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak ve sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

Eşitlik halinde okul başarısı etkili olacak

Yerleştirmelerde YEP’lerin eşit olması halinde 8’inci sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP), bunun da eşit olması halinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflarda Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı yine eşitlik bozulmaz ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınacak.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilere kolaylık

Özel eğitim ihtiyacı olup tercih yapan öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin geçiş ve nakillerine ilişkin iş ve işlemler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile sağlanacak.  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin puanları, yerleştirildikleri okulların  puanlarını hiçbir şekilde etkilemeyecek.

Tercih yapmama nedeni yazılacak

Taslak kılavuzda, ortaokul müdürlüklerinin, öğrencilerin tercihlerinde, tercih yapmama nedenlerini (özel okula devam edecek,  askeri lisede öğrenim görecek, yurt dışında öğrenci) e-okul sistemine işlemesi gerektiği de kaydedildi.

Okul müdürlükleri güzel sanatlar ve spor liselerine müracaat eden öğrencilerin yerleştirmeye esas puanlarını e-okul sistemine işleyecekler.