Enerji kaynakları Nelerdir? Yenilenemez ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kısaca

Ortaöğretim
Enerji kaynakları nelerdir kısaca… Enerji kaynakları kaça ayrılır? Doğal enerji kaynakları nelerdir? Yenilemez enerji kaynakları nelerdir? Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Yenilenemez e...
EMOJİLE

Enerji kaynakları nelerdir kısaca… Enerji kaynakları kaça ayrılır? Doğal enerji kaynakları nelerdir? Yenilemez enerji kaynakları nelerdir? Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Yenilenemez enerji nedir? Enerji kaynakları nelerdir? Enerji kaynakları ödev… Enerji kaynakları nelerdir ve özellikleri… 

İnsanlar, ulaşım, ısınma, aydınlanma ve sanayide kullanmak için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Herhangi bir yollar enerji üretimini sağlayan kaynaklara enerji kaynakları adı verilir. Enerji kaynakları; yenilenemez enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Yenilenemez Enerji Kaynakları

Petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtlar ile nükleer enerji elde etmekte kullanılan, radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların oluşumu milyonlarca yılda gerçekleşir.

Fosil Yakıtlar

  • Doğalgaz, kömür ve petrol fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar termik santrallerde elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kullanılır.
  • Elektrik üretiminde en çok kullanılan fosil yakıt kömürdür.
  • Fosil yakıtlar ısınma amacıyla da kullanılır.
  • En yaygın olarak kullanılan enerji kaynağı petroldür. Petrolden benzin, mazot, LPG, plastik, naylon, boya gibi maddeler elde edilmektedir.
  • Doğalgaz renksiz ve kokusuz gaz halinde olan bir yakıttır.

Nükleer Enerji

Nükleer santrallerde uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementler kullanılarak elektrik enerjisi elde edilmektedir. Nükleer enerji santralleri çevreye zarar vermemesi için özel güvenlik önlemleri alınarak yapılır.

Fosil yakıtları gibi binlerce yılda oluşmuş enerji kaynaklarının kısa sürede tüketilmesi, çevremizin ve canlıların sağlığına zarar veren karbondioksit ve karbonmonoksit gibi zararlı gazların miktarını arttırmıştır.

Isınma ve enerji üretimi için fosil yakıtlar kullanıldığında kükürt dioksit, azot oksitleri, ozon, kurşun gibi açığa çıkan atıklar hava, su ve toprağın kirlenmesine yol açar.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Kullanıldıkları halde tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denir. Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal kaynaklar, güneş ve biyokütle yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

Hidroelektrik Enerji

Hidroelektrik suyun hareketinden faydalanarak üretilen enerji kaynaklarıdır. Suyun hareketinden faydalanmak için nehirlerde suyun önü kesilir ve bir baraj gölü oluşturulur. Böylece suyun yüksekliği artar ve potansiyel enerji kazanılır. Kontrollü olarak yukarıdan eğimli bir şekilde akan suyun hareket enerjisinden faydalanılarak elektrik enerjisi elde edilir.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgarın hareket enerjisinden faydalanılarak elde edilen enerjidir. Rüzgarlı yerlere kullanılan rüzgar jeneratörleri rüzgar hareketinden faydalanılarak elektrik enerjisi elde edilir. Bir rüzgar jeneratörü bir okulun veya küçük bir köyün elektrik enerjisini karşılayabilir. Ülkemizde rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek olmasına rağmen bu kaynaktan yeterince yararlanılmamaktadır.

Jeotermal Enerji

Jeotermal ise yerin iç tabakalarında bulunan sıcak su ya da buhardan yararlanarak üretilen enerji demektir. Jeotermal enerji sayesinde evlerin ve seraların ısıtılması sağlanır. Yine dokuma sanayisinde de jeotermal enerjiden faydalanılmaktadır.

Jeotermal enerji, jeotermal güç santrallerinde elektrik enerjisi üretimini sağlamaktadır. Jeotermal enerjinin ilk kullanım alanları kaplıcalardır. Jeotermal enerji herhangi bir çevre kirliliğine neden olmaz.

Güneş Enerjisi

Dünyamızda var olan bütün enerji kaynaklarının asıl kaynağı Güneş enerjisidir. Güneş sayesinde bitkiler fotosentez yaparak besin üretirler. Diğer canlılar bu besinleri tüketerek enerji ihtiyaçlarını karşılarlar.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle, bitki ve hayvanlardan elde edilen atıkların toplamıdır. Bitki ve hayvan atıklarından faydalanılarak elde edilen enerji biyokütle enerjisi olarak adlandırılır. Biyokütle enerjisi; çiftlik hayvanlarının dışkıları, besin atıkları, ağaç dalları, ekinler, talaştan elde edilir. Bitki tohumlarından modern yöntemlerle biyodizel ve biyoentanol elde edilmektedir.

Biyokütle enerjisi elde edilecek atıklar ve kalıntılar, güç santrallerine getirilerek atık çukurlarında yakılır. Yanma sırasında açığa çıkan sıcak gazlar çeşitli işlemlerden geçirilir ve elektrik enerjisi elde etmek için kullanılır.

Biyokütleden enerji elde etmenin diğer yolu da atık ve kalıntıları bekletme tanklarında çürümeye bırakmaktır. Bu tanklarda çürüyen atıklardan metan gazı üretilir. Bu gaz daha sonra ısıtmak amacıyla kullanılır.  Kırsal kesimlerde de hayvan dışkıları tanklarda çürümeye bırakılır. Üretilen gazlar mutfak ocaklarında, yemek pişirmede ve ısınmada kullanılır.

Biyokütle enerjisi fosil yakıtlara göre daha çevreci bir enerji kaynağıdır.

Geri Dönüşüm

Kullanım dışı kalan bazı çöplerin hammadde olarak kullanılıp yeniden üretime katılmasıdır. Bu atıklar; kimyasallar, plastikler, metaller, cam, ve kağıtlardır. Bu atıklar ayrı ayrı toplanıp cinslerine göre gruplandırılarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle yeniden kullanılabilir hale getirilmesi veya enerji elde etmek için kullanılmasına geri dönüşüm denir. Geri dönüşüm hem hammadde tasarrufu, hem de enerji tasarrufu sağlar.

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen temiz bir yakıttır. Fakat hidrojeni bileşiklerden ayırmak biraz pahalı olduğu için fazla tercih edilmemektedir. Bor madenin yapısında bol miktarda hidrojen bulunmaktadır. Ülkemiz bor madeni açısından dünyanın en zengin ülkesidir. Bor madeninin gelecekte değerlendirilmesi ile ülkemiz enerji ihraç eden bir ülke haline gelebilir.