Atatürk’ün yaptığı yenilikler nelerdir?

Ortaöğretim
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Turkçebilgi.com’da yer alan bilgiye göre, bu tarihten sonra 20 Nisan 1924’te, “1924 Anayasası...
EMOJİLE

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Turkçebilgi.com’da yer alan bilgiye göre, bu tarihten sonra 20 Nisan 1924’te, “1924 Anayasası” ilan edildi. 

*Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi (3 Mart 1924).

*Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi (1928).

Atatürkün

*Atatürk İlkeleri’nin tamamının anayasaya girmesi (5 Şubat 1937).

*Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir (25 Kasım 1925).

*Çok partili siyasi hayata geçilmiştir (1925, 1930)

*Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925).

*Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması (1930, 1935)

*Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934).

*Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması (26 Kasım 1934).

*Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü (1925-1931).

*İslam vakıflarının devlet idaresine alınması (1924).

*İsviçre Medeni Kodundan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun’un kabulü (1926).

*İtalyan Ceza Kanunu’ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu’nun kabulü (1927).

*Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması (3 Mart 1924).

*Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması (1932-1938).

*Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1932).

*Darülfünun’un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması (31 Mayıs 1933).