Polis teşkilatını kökünden değiştirecek adım

Mesleki Eğitim
Hükümet paralel yapı ile mücadele kapsamında güvenlik bürokrasisinde köklü bir reforma gidiyor. Polis Akademisi’nde amir yetiştiren Güvenlik Bilimleri Enstitüsü kapatılıyor. Yerine 1 akademik yı...
EMOJİLE

Hükümet paralel yapı ile mücadele kapsamında güvenlik bürokrasisinde köklü bir reforma gidiyor. Polis Akademisi’nde amir yetiştiren Güvenlik Bilimleri Enstitüsü kapatılıyor.

Yerine 1 akademik yılı eğitim verecek Polis Amiri Yetiştirme Merkezi açılacak. Zamanla Polis Akademisi de tamamen kapatılacak. Polis Akademisi’ndeki öğretim kadrosu Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) havuzuna alınacak, ihtiyaç olan üniversitelere dağıtılacak. Reformdan Polis Meslek Yüksekokulları da nasibini alacak. Polis Meslek Yüksekokulları, altı ay mesleki eğitim veren Polis Meslek Eğitim Merkezlerine dönüştürülecek. 

10 AB ÜLKESİ İNCELENDİ

Sabah’ın haberine göre polis amir ve memur yetiştirme süreçlerini tamamen değiştirmek için yapılan çalışma Başbakan Tayyip Erdoğan’a sunulurken, değişimin bu yasama yılında hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Erdoğan, bu çerçevede 10 AB ülkesi incelenerek hazırlanan reform paketinin en kısa sürede hayata geçmesi için talimat verdi. Başbakan Erdoğan’a sunulan düzenleme ile polis amirliği ve polislik kariyerinde 3 aşamalı yeni değişim öngörülüyor. Yeni düzenlemenin en önemli ayağını Polis Akademisi’ndeki köklü değişiklik oluşturuyor. Erdoğan’a sunulan rapora göre, amir yetiştirmenin ana merkezi olan Güvenlik Birimleri Fakültesi, emniyet teşkilatının kilit noktalarının başında geliyor. Fakülte, başta paralel yapı olmak üzere, teşkilat içinde yapılanmak isteyenlerin ana hedefi halindeydi. Yeni öneriye göre polis amiri yetiştirmek için 4 yıllık yatılı eğitim veren Güvenlik Bilimleri Fakültesi yerine 1 akademik yılı eğitim verecek Polis Amiri Yetiştirme Merkezi açılacak.

Merkez, KPSS puanını temel alarak seçilecek üniversite mezunları ile meslekten seçileceklere mesleki yöneticilik eğitimi verecek. Bu eğitim meslek eğitiminin yanında aslında bir nevi tezsiz yüksek lisans eğitimini de kapsayacak. Polis amirlerinin yanısıra memur yetiştirme süreci de tamamen değiştiriliyor. Yine memur yetiştirmede ana omurga olan Polis Meslek Yüksekokulları da paralel yapının emniyet teşkilatında yapılanması için kritik öneme sahip noktalardan biriydi. Düzenleme ile tek alternatif yerine çok alternatif sağlanarak memur yetiştirme alanında şeffaf ve herkese açık bir yapı sağlanacak. Mevcut iki yıl yatılı eğitim veren Polis Meslek Yüksekokulları, altı ay mesleki eğitim veren Polis Meslek Eğitim Merkezlerine dönüştürülecek. Merkezlere alınacak öğrenciler üniversite mezunları arasından yine KPSS puanı temel alınarak seçilecek. Böylece üniversite mezunlarına KPSS puanı ile polis memuru olmanın da yolu açılacak. Çalışmanın son ayağını ise Polis Akademisi’nde uzun yıllardır oluşmuş ve Erdoğan’a sunulan rapora göre nerdeyse öğretim kadrosunun yüzde doksanını teşkil eden öğretim üyelerinin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) havuzuna alınması oluşturuyor. Şikayet edilen paralel yapılanmanın kadrolaşmasında en büyük sorumluluk sahibi olarak bu kadrolar görülüyor. Gerek akademiye kabulde, gerekse mezuniyette kritik öneme sahip bu kadro, teşkilatın adeta kaderini belirliyor. İşte bu akademisyen kadrosu YÖK çatısı altına alınacak, öğretim üyelerini yeni açılmış ve öğretim elemanı ihtiyacı olan üniversitelere dağıtacak. 

‘HALKTAN KOPUK’ 

Başbakanlığa sunulan raporda polis amiri ve memur yetiştirme aşamalarına yoğun eleştiri getirildi. Türkiye’deki mevcut polis eğitiminin bürokratik zihniyet ve vesayet anlayışına dayalı olarak yürütüldüğü vurgulandı. Halktan ve toplumdan kopuk uzun yatılı eğitim ile polis yetiştirilmeye çalışılmasının yıllarca paralel yapı gibi sivil siyaset üzerinde vesayet kurmak isteyen grupların ekmeğine yağ sürdüğü kaydedildi.