Nasıl Rehber olunur?

Mesleki Eğitim
Profesyonel Turist Rehberi olabilmek için iki yol vardır: 1. Üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık “Turist Rehberliği” bölümlerini bitirmek, 2. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı “rehberlik kurslar...
EMOJİLE

Profesyonel Turist Rehberi olabilmek için iki yol vardır:

1. Üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık “Turist Rehberliği” bölümlerini bitirmek,

2. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı “rehberlik kursları”nı bitirmek.

(Bakanlığın sınavları periyodik değildir) Adayların seçme sınavlarına katılabilmeleri için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b) Sınav tarihi itibariyle onsekiz yaşını doldurmuş olması,
c) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olması (Yurtdışında öğrenim görmüş olanların diplomalarının denkliğinin Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığınca onaylı),
d) Sınava gireceği dil veya dilleri iyi derecede bilmesi,
e) Sabıka kaydının olmaması gerekir.

Adayların başvuruları
Seçme sınavlarına katılmak isteyen adaylar, il müdürlüklerinden veya Bakanlığın internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formu ile birlikte;
a) Nüfus cüzdanı veya onaylı örneğini,
b) Öğrenim belgesi veya onaylı örneği, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca daha sonra diploma veya asıllarıyla değiştirilmek üzere verilen geçici mezuniyet belgesini, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin kabul edildiğine ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesini,
c) Başvuru tarihinden en fazla üç ay önce alınmış sabıkası olmadığını belirten sabıka kaydı belgesini,
d) Altı adet vesikalık fotoğrafını,
e) Varsa sınav tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış en az (C) seviyesinde KPDS belgesini,
f) Rehberlik yapmasına engeli olmadığına dair resmi kurumlardan alınacak sağlık raporunu
başvuru süresi içinde bir dosya ile sınavın yapılacağı il müdürlüklerine teslim ederler.