Hukuk Kurallarının Maddi Yaptırımları Nelerdir? Hukukta Ceza Türleri Nelerdir?

Eğitim
Hukuk kurallarının maddi yaptırımları nelerdir? Memurlarını hiyerarşik olarak disiplin cezaları nelerdir? Cebr-i İcra nedir? Ceza Türleri Nelerdir? Tek taraflı bağlamazlık nedir? Askıda bağlamazlık ne...
EMOJİLE

Hukuk kurallarının maddi yaptırımları nelerdir? Memurlarını hiyerarşik olarak disiplin cezaları nelerdir? Cebr-i İcra nedir? Ceza Türleri Nelerdir? Tek taraflı bağlamazlık nedir? Askıda bağlamazlık nedir? Butlan nedir? Nisbi butlan nedir? Butlan örneği… Cebr-i İcra örnek… Hükümsüzlük nedir? Yokluk nedir? Temel Yurttaşlık Bilgisi KPSS…

1 ) Ceza

Ceza Türleri Nelerdir?

a ) Hapis Cezası: Süreli hapis, müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapis gibi…

b ) Para Cezası: Gerekli görüldüğü durumlarda adli ve idari para cezaları uygulanmaktadır. Beş günden az yedi yüz otuz günden fazla olmamak üzere belirlenen meblağın devlet hazinesine ödenmesiyle adli para cezası uygulanmaktadır. Kabahatler kanununa göre uygulanan ise idari para cezalarıdır. Örneğin; kapalı alanlarda sigara içmek…

c ) Disiplin Cezası: Belli statülerin kurallarına aykırı davranış sergilendiğinde uygulanan ceza türüdür. Örneğin; asker, memur…

Memurların hiyerarşik olarak disiplin cezaları nelerdir?

a ) Uyarı b) Kınama c ) Aylıktan kesme d ) Kademe ilerlemesinin durdurulması e ) Memurluktan çıkarılma

2 ) Tazminat

Hukuka aykırı bir suçla başkasına verilen zararın maddi ve manevi ödetilmesidir.

Örnek: Hakaret edildiği zaman hakarete uğrayan kişi manevi tazminat alır.

3 ) Cebr-i İcra

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda devlet gücünün devreye girmesiyle zorla yerine getirilmesidir.

Örnek: Borçlu, borcunu ödemezse cebr-i icra yaptırımı ile karşılaşır.

4 ) İptal

Hukuka aykırı olarak yapılan idari işlemlerin yargı kararı ile ortadan kaldırılmasıdır.

Örnek: Bir amir hukuka aykırı bir şekilde memuruna disiplin cezası uygulamaya çalışırsa ceza iptal edilir.

5 ) Hükümsüzlük

Hukuka aykırı olarak yapılan işlemlerin herhangi bir hukuki sonuç doğurmamasıdır. Hükümsüzlük üç şekilde karşımıza çıkabilir; Yokluk, Tek taraflı bağlamazlık, butlan…

a) Yokluk: Bir hukuki işlemin kanuni kurucu unsurlarında eksiklik varsa o işlem yok hükmündedir. Bu işlemler hukukta olmamış, yapılmamış sayılır.

Örnek: Danıştay incelemesinden geçirilmeyen tüzükler

b) Tek Taraflı Bağlamazlık (askıda hükümsüzlük): Bir sözleşmenin hukuki sonuç doğurabilmesi için sözleşmenin iki tarafını da bağlaması gerekmektedir. Eğer taraflardan birisinin sözleşme yapma ehliyeti yoksa yapılan işlem tek taraflı bağlamazlık yaptırımına tabi olur.

Örnek: Sınırlı ehliyetsiz olan 15 yaşındaki bir çocuğun yasal temsilcisinin onayını almadan yapacağı sözleşmeler tek taraflı bağlamazlık olur.

c ) Butlan: Sakat, bozuk, fesat işlem demektir. Bir işlemin mutlak olarak geçersiz olabilmesi için yapılan işlemin hukukun emredici kurallarına aykırı olması gerekmektedir.

Örnek: Akli dengesi yerinde olmayan kişilere sözleşme imzalatmak.

Bir işlemin nisbi olarak geçersiz olabilmesi için yapılan işlemin hukukun emredici kurallarına uygun ancak işlemi yapan irade de sakatlığın olması gerekmektedir. Nisbi butlanda işlemin geçersizliğini sadece ilgilisi ileri sürebilir ve işlemin tümü değil bazı kısımları geçersiz olur.

Örnek: Sözleşmede belirtilen bedelin hata sonucu yanlış yazılması.