Özürlü Memur Sınavıyla İlgili Merak Edilenler

Çocuk Eğitimi
(ÖMMS) soru kitapçığını okuyamayan görme özürlü adaylar sınava abaküs, şeker hastaları ise insülin pompasını getirebilecek. ÖSYM’nin ”www.osym.gov.tr” internet sitesinde yer alan kıl...
EMOJİLE

(ÖMMS) soru kitapçığını okuyamayan görme özürlü adaylar sınava abaküs, şeker hastaları ise insülin pompasını getirebilecek.

ÖSYM’nin ”www.osym.gov.tr” internet sitesinde yer alan kılavuzda sınava ilişkin adayların merak ettiği tüm sorular yer alıyor. Sınavda ilk kez yeni bir uygulama yapılacak. ÖMMS ve ardından yapılacak kuraya, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun yüzde 40 ve üzerinde özürlü olduğu özürlü sağlık kurulu raporları ile belirlenmiş olan adaylar başvurabilecek.

Özürlü sağlık kurulu raporlarında yüzde 40’tan daha az özürlü olduğu belirtilen adaylar ÖMSS ve kuraya başvuramayacak.

ÖMSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumdaki özürlüler başvurabilecek. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden ÖMSS’ye başvurmak zorunda olacak.

Kuraya ise ilköğretim, ilkokul, ortaokul mezunu veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olan özürlü adaylar başvurabilecek. Ancak; mezun olabilecekleri öğrenim düzeyinden başvuruda bulunan adayların, ÖMSS sonucu ve kuraya göre yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla ilgili eğitim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak.

Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, ÖMSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacak.

İlgili kurumlardan denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurtdışında bu eğitimleri tamamlamış özürlü adaylar da ÖMSS ile kuraya başvurabilecek.

İlköğretimden sonra ortaöğretim düzeyinde öğretime devam etmeyip Milli Eğitim Bakanlığı İş Okulundan mezun olanlar kuraya başvuramayacak. Bu adaylar ve ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olanlar, ÖMSS’ye ortaöğretim düzeyinden başvurarak sınava girecek.

Önce aday başvuru formu doldurulacak

ÖMSS’ye başvurular yarından itibaren 2 Mart 2012 tarihine kadar alınacak. Kuraya başvurular ise 14-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, ÖMSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna ÖSYM’nin ”http://www.osym.gov.tr” internet adresinden ulaşabilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

ÖMSS’ye ve kuraya başvuracak adaylar, öncelikle Aday Başvuru Formu’nu dolduracaklar. Adaylar daha sonra bu formun çıktısı ile birlikte özürlü sağlık kurulu raporları, öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdanı veya pasaport, ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmi belge ile varsa 2006 yılından sonra mezun olan veya ÖMSS’nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olan zihinsel özürlü adayların, Rehberlik Araştırma Merkezi raporları, mezun oldukları zihinsel özürlülere ait okul diplomaları veya öğrenim durumlarını gösterir resmi belgeyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine şahsen başvuracak.

Özür grubuna göre farklı sınav uygulanacak

Aday Başvuru Formunda adayın kişisel bilgilerinin sorulduğu bölüm dışında, sınavda ”okuyucu, yardımcı” isteyip istemedikleri, sınava girerken adayların yanında getirebilecekleri araç ve gereçler, şeker hastası adayların sınavda yanında insülin pompası bulundurum bulundurmayacağına ilişkin sorular yer alıyor.

Adaylar, sınav merkezi tercihi olarak adres ilini yazacak. Adres ili KKTC veya yurt dışı olanlar Ankara sınav merkezlerinden birini seçecek. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemeyecek.

Genel özürlü, görme özürlü ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme özürlü olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak özür gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacak.

İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adaylar işitme özürlüler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacak. Zihinsel özürlü olan adaylar zihinsel özürlüler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacak. Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; süre anlamında da özür gruplarına göre farklı uygulamalar yapılacak.

Ortopedik, ruhsal ve duygusal, süreğen (kronik) hastalıklara sahip özürlüler için sınavın süresi 60 dakika iken, yaygın gelişimsel bozukluğu olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk gibi), özgül öğrenme güçlüğü olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi gibi), dil ve konuşma bozukluğu olanlar için sınav süresine ek 20 dakika verilecek.

Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları için 40 dakika, okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlara 40 dakika ek süre verilirken, soruları kendisi okuyabilenler için sınav süresi 60 dakika olacak.

İşitme özrü olanlara 20 dakika, zihinsel özürlü olanlardan okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlara 40 dakika, soruları kendisi okuyabilenlere ise 20 ek süre tanınacak.

Sınavda yer alacak sorular

Sınav, 29 Nisan 2012 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.00’da ve tek oturumda gerçekleştirilecek.

Sınavda adaylara özür gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun ”Genel Yetenek” ve ”Genel Kültür” testleri uygulanacak. Testlerde toplam 60’ar soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacak.

Sınavda uygulanacak testler, her öğrenim düzeyi ve özür grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacak. Her aday sadece bir soru kitapçığı kullanacak. Soru kitapçıklarında yer alan sorular 5 cevap seçenekli olacak.

ÖMSS’de uygulanacak testlerden Genel Yetenek Testinde 15 Türkçe, 15 Matematik olmak üzere 30 soru yer alacak. Genel Kültür Testinde ise 10 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 6 Temel Yurttaşlık Bilgisi, 3 Türk Kültür ve Medeniyetleri, 5 Türkiye Coğrafyası, 6 Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik konular olmak üzere 30 soru bulunacak.

Sınavın süresi 2 yıl

Adayların özür gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların özür durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecek.

Sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, atandığı salonda girmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, cevaplarını soru kitapçığına değil cevap kağıdına işaretlemiş olması, cevap kağıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması, sınav sonunda soru kitapçığını ve cevap kağıdını sınav görevlilerine teslim etmesi, salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması zorunluğu bulunacak. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecek.

Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecek.

Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacak. Sınava veya kuraya katılma hakkı olmadığı halde sınava girip yüksek puan almak veya kurada kazanmak memur olarak atanma hakkı doğurmayacak. Sınava başvurular 2 Mart 2012 tarihine kadar sürecek.

AA