İİBF’liler atom enerjisi uzmanı olabilecek!

Çocuk Eğitimi
Mühendislik, fen ve fen-edebiyat fakülteleri ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, eğitim ve tıp fakültelerinden mezun olanlar Atom enerjisi uzmanı olabilecek. Ato...
EMOJİLE

Mühendislik, fen ve fen-edebiyat fakülteleri ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, eğitim ve tıp fakültelerinden mezun olanlar Atom enerjisi uzmanı olabilecek.

Atom enerjisi uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları yetiştirilmeleri yeterlik sınavları atanmaları, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

İŞTE ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Atom enerjisi uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, atanmaları, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre, uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınacak. Mühendislik, fen ve fen-edebiyat fakülteleri ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, eğitim ve tıp fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar yarışma sınavına katılacak. Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olma şartı da aranacak.

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşacak, yarışma sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılacak.

Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıl olacak. Uzman yardımcıları Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulacak.

Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra, kurumun teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya, kurumun görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya, yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya, meslekî konularda bilimsel ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya, yabancı dil bilgisini geliştirmeye, kurumun görev alanına giren konularla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak suretiyle mesleki bilgi, beceri, tecrübe ve temsil kabiliyetini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunacak.

Uzman yardımcılığından gerekli şartları yerine getirilmesiyle uzman kadrolarına atanabilecek.

Sabah