Slavoj Zizek Kimdir?

Biyografi
Ljubljana’da Felsefe alanında doktorasını yaptı, özellikle Alman idealist felsefesi üzerinde durdu ve daha sonra Paris Üniversitesi’nde psikanaliz (ruh çözümleme) dersleri aldı. 1970’...
EMOJİLE

Ljubljana’da Felsefe alanında doktorasını yaptı, özellikle Alman idealist felsefesi üzerinde durdu ve daha sonra Paris Üniversitesi’nde psikanaliz (ruh çözümleme) dersleri aldı. 1970’li yıllarda Paris’te Jacques Alain-Miller ile tanıştığı ve onunla psikanaliz alanında çalıştığı bilinmektedir. Lacancı psikanaliz üzerine yoğunlaştı ve Mladen Dolar, Alenka Zupancic, Reneta Salecl gibi isimlerle birlikte etkili bir entelektüel grup oluşturdu. Žižek’in psikanaliz ile sinema eleştirisini, felsefe ile popüler kültürü, ideoloji teorisi ile politik gündemi birarada okumaya dönük bir düşünce girişimi icinde oldugunu söylemek yanlış olmaz.

Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra Slovenya’nın bağımsızlığı ve totaliter rejimin yıkılması süreçlerine aktif olarak katıldı. 1990 yılındaki Slovenya cumhurbaşkanlığı seçimlerine Slovenya Liberal Demokrasi Partisi’nden aday olarak katıldı. Halen Ljubljana Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’nde öğretim üyesidir.

Düşünceleri

Žižek, Marksist kültür çözümlemesini felsefe ve psikanaliz kuramı ile birlikte popüler kültür unsurlarının analizinde kullanmaktadır. Hollywood sineması, psikanalitik teori, güncel politik tavır ve gündelik hayatta gizli totalitarizm, yazarın kitaplarında ele aldığı belli başlı temalardır. Žižek, esas olarak Marks-Hegel-Lacan-Popüler kültür alanlarında içiçe geçen analizler üretir. Bunlar kuramsal olarak derinlikli ve çok yönlü analiz metinleridir ve özellikle felsefe ile güncel politika arasında temas arayışının bir sonucudur.

Žižek, Jacques Lacan üzerindeki popüler kültür çalışmalarıyla da bilinir. Fundamentalizm, tolerans, politik doğruluk, küreselleşme, öznellik, insan hakları, Lenin, mitoloji, siber alem (sanal alem), postmodernlik, çok kültürlülük, David Lynch ve Alfred Hitchcock gibi sayısız konu üzerinde yazar.

Türkçe’ye çevrilen eserleri
Gülünç Yücenin Sanatı: David Lynch’in Kayıp Otoban’ı Üzerine, 2001
İdeolojinin Yüce Nesnesi, 2002
Kırılgan Temas, 2002
Yamuk Bakmak, 2004
Ödünç Alınan Irak Çaydanlığı, 2004
Lenin Üzerine, 2004
Gıdıklanan Özne, 2005