Raşit Tükel kimdir?

Biyografi
Prof. Dr. M. Raşit Tükel 1959 yılında Nazilli’de doğdu. İlkokulu Nazilli’de bitirdikten sonra, ortaokulu İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde, liseyi Ankara Fen Lisesi’nde okudu. 1...
EMOJİLE

Prof. Dr. M. Raşit Tükel 1959 yılında Nazilli’de doğdu. İlkokulu Nazilli’de bitirdikten sonra, ortaokulu İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde, liseyi Ankara Fen Lisesi’nde okudu. 1983 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını aldı. 1993 yılında psikiyatride doçentlik sınavında başarılı olmasının ardından, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’na 1995 yılında doçent, 2000 yılında profesör olarak atandı.

Dr. Tükel, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 1994 yılından bu yana Ayaktan Tedavi Birimi sorumluluğunu ve 1998 yılında kurduğu Anksiyete Bozuklukları Polikliniğinde anksiyete bozuklukları hastalarında tedavi, izleme ve araştırmaya yönelik faaliyetleri yürütmedir.

Dr. Tükel’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır. Dr. Tükel, birçok kitabın da editörü ya da bölüm yazarıdır. Dr. Tükel çeşitli bilimsel dergilerde Yayın Kurulu ya da Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Tükel’in görev aldığı bilimsel ve idari kurul ya da kuruluşlar:

• Türk Nöropsikiyatri Derneği Genel Sekreterliği (1990-2000) ve Başkanlığı (2000-2004)

•Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-2002)

• İstanbul Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (1998 -2003)

• İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu Başkanlığı (2000-2004)

• Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Kurulu Başkanlığı (2004-2009)

• Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı (2005-2009)

• İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı (2007 – )

• Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyeliği (2011 – )

• Türkiye Psikiyatri Derneği Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu Başkanlığı (2012 – )

Raşittükel.com