Prof. Dr. Mustafa Şahin kimdir?

Biyografi
 Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 03.03.1961 Doğum Yeri : Yeniceköy, Seydişehir, Konya Medeni Durumu : Evli, 3 Çocuk Babası Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Arapça      Eğitim Bil...
EMOJİLE

 Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi : 03.03.1961

Doğum Yeri : Yeniceköy, Seydişehir, Konya

Medeni Durumu : Evli, 3 Çocuk Babası

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, Arapça

 

 

 Eğitim Bilgiler

 

İlkokul : Yeniceköy, 1968-1972

Ortaokul : Seydişehir, 1973-1975

Lise : İstanbul, 1976-1980

Üniversite:

ODTÜ İnşaat Mühendisliği, İngilizce Hazırlık Okulu, 1980-1981

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1981-1987

İhtisas: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, 1988-1993

Askerlik: Harita Destek Taburu, Ankara, 1993

Çalıştığı Kurumlar ve Görevleri:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Araştırma Görevlisi, 1988-1993

Artvin Devlet Hastanesi, Mecburi Hizmet, 1993-1994

Kalecik Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı, 1994

Ankara Numune Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği, Başasistan, 1994-1995

Selçuk Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği, Öğretim Görevlisi, 1996

University Libre de Brussels, Intensive Care, Fellow, 1997

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçent, 1997-2000

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doçent, 2000-2005

Londra Hammer Smith Hastanesi, Fellow, 2004

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Profesör, 2005-2008

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Profesör, 2008-

 

 

 Çalıştığı Kurumlar

S. Ü. Meram Tıp Fakültesi Dönem IV Koordinatör Yardımcılığı 1998-2004

S. Ü. Deneysel Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2003

S. Ü. Meram Tıp Fak. Genel Cerrahi Kliniği Satınalma Sorumlusu, 2005-2006

S. Ü. Meram Tıp Fakültesi Performans Kurulu Üyesi, 2003-2006

S. Ü. Akademik Atanma ve Yükseltilme İnceleme Komisyonu Başkanlığı, 2006 – 2011

S. Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2008-2009

S. Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi, Başhekim, 2008 – 2011

S. Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 2009-

S. Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Başkanı, 2009-

S. Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, 2009-

S. Ü. Rektör Yardımcısı, 2011 –

 

 

 Akademik Çalışmaları

46 adet Uluslararası Dergilerde Yayımlanmış Makale

97 adet Ulusal Dergilerde Yayımlanmış Makale

10 adet Kitap Bölümü Çevirisi

5 adet Kitap Bölümü Yazarlığı (birisi İngilizce)

65 adet Uluslararası Kongrelerde Sunulmuş Bildiri

68 adet Ulusal Kongrelerde Sunulmuş Bildiri

3 kez Doçentlik Jüri Üyeliği

4 kez Sağlık Bakanlığı Şef-Şef Yardımcılığı Atanması Jüri Üyeliği

12 kez Uzmanlık Jüri Üyeliği

1 kez Doktora Jüri üyeliği

4 kez Uzmanlık Tez Danışmanlığı

1 kez Yüksek lisans Tez Danışmanlığı

TÜBİTAK Proje Değerlendirme Komisyon Üyelikleri

34 makaleye 205 atıf

Çok sayıda Ulusal ve Uluslarası Dergide Yayın Kurulu Üyelikleri

Çok sayıda Ulusal ve Uluslararsı Dergide Hakemlik

Çeşitli Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Panelistlik ve Oturum Başkanlıkları

Avicenna Bilim Topluluğu Akademik Danışmanı

Bilimsel Organizasyonlar:

40. Avrupa Cerrahi Derneği Kongresi, Başkan, Konya, 25-28 Mayıs 2005

Deneysel Cerrahi Kursu, Başkan, Konya, 24 Mayıs 2005

Yarabakımı Kursu, Başkan, Konya, 25 Mayıs 2005

Türk Cerrahi Derneği Bölgesel Kongresi, Kongre Sekreteri, Konya, 22-24 Mayıs 2007

Türk Cerrahi Derneği Tez Hazırlama Kursu (Planlamadan – Raporlamaya), Moderatör, Ankara, 10 Aralık 2009

Türk Cerrahi Derneği  Bilimsel Araştırmalarda Veri Kaydı, Görsel Dokümentasyon ve Etkili Sunum

Kursu, Moderatör, Ankara, 8 Aralık 2011

Özel İlgi Alanları:

Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi,  Morbid Obezite Cerrahisi,

Radyofrekans enerji kullanımı,

Deneysel Cerrahi

Dernek Üyelikleri:

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği; 1996-

Türk Cerrahi Derneği, Yönetim Kurulu üyesi, 1993-

European Society for Surgical Research, Yönetim Kurulu Üyesi, 1999-

Türk Obezite Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-

International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, 2008-

Konya-Karaman Tabip Odası, 1996-

Yeniceköy Kalkındırma ve Geliştirme Derneği, Başkan, 2005-

Selçuklu Cerrahi Derneği, Başkan, 2010

 

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmıştır.