Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy kısaca hayatı

Biyografi
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy biyografi… Mehmet Akif Ersoy kısaca hayatı… İstiklal şairi, Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Bab...
EMOJİLE

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy biyografi… Mehmet Akif Ersoy kısaca hayatı…

İstiklal şairi, Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Mehmet Tahir Efendi Fatih Medresesinde müderris idi. Mehmet Tahir Efendi, ona ebced hesabıyla doğduğu sene olan 1290’a karşılık gelen Rağıf ismini verse de, çevresi onu Akif adıyla çağırmıştır.

Mehmet Akif Ersoy, 4 yaşındayken Fatih’teki Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde eğitime başladı.

Buradaki iki senelik eğitimden sonra Fatih İbtidaisi’ne geçti. Babasından Arapça dersleri aldı.

Akif, 1882 yılında ilköğretimini tamamladı ve Fatih Merkez Rüştiyesine başladı. Ayrıca Fatih Camii’nde Esad Dede’nin İran Edebiyatı derslerine katılıyordu. Lise eğitimine Mülkiye’nin İdadi bölümünde başladıktan sonra yüksek kısmına geçti. Kısa bir süre sonra evlerinin yanması ve babasının vefatı sebebiyle okula devam edemeyip sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebi’ne geçti. Şiirle ilgisi bu dönemde başlayan Mehmet Akif, ilk şiirlerini bu dönemde yazmaya başladı.

22 Aralık 1893 tarihinde birincilikle mezun olan Mehmet Akif Ersoy, daha sonra Orman ve Maadin ve Ziraat Nezare Baytar Müfettiş Muavini olarak tayin edildi.

1895 senesinde ilk eseri olan 7 beyitlik gazeli “Kur’an’a Hitab”, Servet-i Fünun Gazetesi’nde yayınlandı. 4 sene boyunca Rumeli, Anadolu ve Arabistan’da görev yaptı. Bu seyahatler Mehmet Akif’in düşünce ve yazın hayatını çok etkiledi.

1 Eylül 1898 tarihinde 25 yaşındayken Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey’in kızı İsmet Hanım ile evlendi. Aynı yıllarda Maarif Dergisi’nde ve Resimli Gazetede şiirleri ve Arapça, Farsça ve Fransızcaadan yaptığı çevirileri yayınlandı.

1906 senesinde Halkalı Ziraat Mektebi’ne Kitabet-i Resmiye Muallimi ve 1907’de Çiftlik Makinist Okulu’na Türkçe öğretmeni olarak atandı. Ardından bir yıl sonra II. Meşrutiyet’in ilan edildiği dönem İstanbul’da Umur-i Baytariye Dairesi Müdür Muavinliğine getirildi. 1908-1910 yılları arasında “Sırat’ı Müstakim” dergisinde yazdığı dönem en ünlü şiirleri “Küfe” ve “Seyfi Baba” yayınlandı.

İstiklal Şairi: Mehmet Akif

Kısa bir süre sonra Darülfünun Edebiyat-ı Umumiye müderrisliğine tayin edilen Mehmet Akif, uzun süre bu kadroda kaldı. 1913 senesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. I. Dünya Savaşı sırasında bu cemiyete bağlı bir örgüt olan Teşkilat-ı Mahsusa aracılığıyla Almanya’daki Müslüman tutsakların durumunu incelemek üzere Berlin’e gönderildi.

Mehmet Akif Ersoy, Burdur Milletvekili iken

Ardından Arabistan ve Lübnan’a giden Akif, burada batı-doğu ayrımına şahit oldu. İstanbul’a döndükten sonra Darül-Hikmet-i İslamiye’nin başkatipliğine atandı. Milli Mütareke döneminde kurtuluş hareketine destek verdi. Balıkesir’de yaptığı konuşmadan dolayı İstanbul’daki görevinden alındı. Ankara Hükümeti’nin kurulmasından sonra Burdur Milletvekili olarak meclise girdi.

O sırada Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin desteği ile İstiklal Marşı için açılan yarışmaya giren Mehmet Akif Ersoy, 724 şiir arasından yarışmayı kazandı. 18 Mart 1921’de kabul edilen şiir, 1924 senesinde Osman Zeki Üngör tarafından bestelenerek “Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Marşı” olarak ilan edildi. Mehmet Akif Ersoy yarışmadan kazandığı 500 lirayı kabul etmeyerek Türk Ordusu’na armağan etti.

Sakarya Zaferi’nden sonra İstanbul’a gelse de İslami düşünürlerden olan Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet’in laik düzeninin oturması sebebiyle Mısır’a gitti. 1936 senesine kadar Mısır’da Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi.

Rahatsızlanması üzerine 1935 senesinde Lübnan’a, 1936’da Antakya’ya gitti. Hastalığının ilerlemesi üzerine ülkesine döndü ve 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Edirnekapı Şehitliği’nde defnedilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy’un Eserleri

Mehmet Akif Ersoy’un en önemli eseri olan “Safahat”, 7 kitaptan oluşmaktadır. 1911 senesinde yazdığı birinci bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet dönemini; 1912’de yazdığı “Süleymaniye Kürsüsünde” adlı ikinci kitapta, Osmanlı aydınlarını işlemiştir.

1913’de Safahat’ın üçüncü bölümü olan “Halkın Seslerini” ve 1914 yılında dördüncü bölüm “Fatih Kürsüsünde” yazdı. Ardından 1917 tarihli “Hatıralar” ve I. Dünya Savaşı hakkında görüşlerinin yer aldığı 1924 tarihli “Asım” yazdı. Son ve 7. bölüm olan “Gölgeler” 1933 yılında yazdı. Şiirlerinin toplu olarak yer aldığı 7 kitaplık eserine “İstiklal Marşı’nı koymayarak bu eserini Türk Milleti’ne armağan etmiş oldu.

Başlangıcı 1911 olan “Safahat”, 1933 yılında tamamlandı. Ömer Ziya Doğrul, Mehmet Akif Ersoy’un kitaplarına almadığı şiirlerini de ekleyerek eseri, 1943 yılında tekrar yayımladı. Ardından 1987 yılında M. Ertuğrul Düzdağ, eseri önceki baskıları arasındaki farkı gösteren yeni bir basımını yaptı. “Kur’an’dan Ayet ve Hadisler” ve “Mehmet Akif Ersoy’un Makaleleri” adlı çalışmaları da ölümünden sonra yayımlanmıştır.

Mesnevi, Hafız Divanı, Güllistan, Fuzuli’nin Leyla ve Mecnunu, Victor Hugo, Lamartine ve Emile Zola gibi eserleri okumuş olan Mehmet Akif Ersoy’un eserleri anlatıya ve övgüye dayalıdır. “Sanat sanat içindir” görüşüne karşı çıkmış dini yönü ağırlıkta bir edebiyat tarzı benimsemiştir. Edebiyat dili olarak Milli Edebiyat akımına karşı çıkmış, aruz kullanmıştır. Hatta edebiyatta batılılaşma konusunda Tevfik Fikret ile çatışmıştır.