İsmail Fakirullah kimdir?

Biyografi
Siirt’in Tillo ilçesinde bulunan ve İbrahim Hakkı Hazretleri’nin ‘Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim’ diyerek 250 yıl önceki teknoloji ile yaptırdığı ışık düzeneği ...
EMOJİLE

Siirt’in Tillo ilçesinde bulunan ve İbrahim Hakkı Hazretleri’nin ‘Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim’ diyerek 250 yıl önceki teknoloji ile yaptırdığı ışık düzeneği sayesinde her yıl ekinokslarda 21 Mart ve 23 Eylülde güneş, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülerek kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri’nin başucuna doğuyor. 

İsmail Fakirullah Hazretleri kimdir?

Gülistan Dergisi’nde İsmail Fakirullah şöyle anlatılıyor…

İsmail Fakirullah Hazretleri, çocuk yaşlarında ilim tahsiline başlamış ve hoca oluncaya kadar ilim tahsiline aralıksız devam etmiştir. Yirmi dört yaşındayken babasını kaybetmiştir. Bu yaşta evlenerek oturduğu camide müderrislik ve imamlık yapm Eşlülaya başlamıştır. Otuz yaşında annesini kaybettikten sonra, zühd ve takvasının gereği olarak kendisine bir tarla satın almış, bizzat kendi elleriyle asma ağaçları dikmiş ve geçimini sağlamak için çalışmıştır. Tarla ekmiş, ekin biçmiştir. 

Kırk yaşına kadar günlerinin çoğunu oruçla geçirmiş, orucunu birkaç üzüm tanesi ile açmıştır. Kırk gün konuşmadan, yemeden içmeden kesilip mana alemine dalmıştır. Kırkıncı gün gözünü açmış, bir tas su içmiş, ekşi nar aşı isteyip, bir parça ekmekle yemiş ve kendine gelmiştir. 

Bundan sonra yemeğini normal yemeye başlamıştır. Daha sonra kırk sekiz yaşında Hacc’a gitmiştir. İsmail Fakirullah Hazretlerinin biri kız olmak üzere 5 çocuğu vardı. 

Üveysiyye tarikatının esasları doğrultusunda, her kesimden insanları irşat ederken, diğer tarafta şer-i ilimler ve müspet ilimlerde dünyaca ünlü meşhur ilim adamları yetiştirmiştir. Hayatını hak yolda insanları irşat etmekle geçiren bu büyük veli, Hicri 1146, Miladi 1734 senesinde ruhunu Mevlasına teslim etmiştir. Kabri Tillo Kabristanlığı’nda kendi ismiyle anılan türbededir. Her sene binlerce kişi türbesini ziyaret etmektedir.