Engin Yıldırım kimdir?

Biyografi
1994 yılında Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ana bilim dalında Yrd. Doç. Dr. olan Yıldırım, 1997 yılında Doçentliğe, 2002 yılında ise Profesörlüğe atandı. Sakarya ÜniversitesiR...
EMOJİLE

1994 yılında Sakarya Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ana bilim dalında Yrd. Doç. Dr. olan Yıldırım, 1997 yılında Doçentliğe, 2002 yılında ise Profesörlüğe atandı. Sakarya Üniversitesi’nde 2008 yılında ilk 4 senelik lisans programı olan İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünü açmıştır. 2003-2010 yıllarında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuştur. Yıldırım’ın uzmanlık alanı ile ilgili çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. 2010 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atanmıştır. 19 Ekim 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir.

Eğitim hayatı

1983 yılında Beylerbeyi Lisesi’ni, 1987 yılında ise İ.Ü. İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun oldu. 1988-1989 yılları arasında “University of Warwick, Warwick Business School, MA in Industrial Relations” yüksek lisansını, 1990-1994 yılları arasında ise İngiltere “University of Manchester, Faculty of Economics and Social Studies, Department of Sociology” doktorasını tamamladı./karar.com

9 Şubat 1966 doğumludur. 65 yaşını dolduruncaya kadar yani 21 yıl boyunca anayasa mahkemesi üyeliği yapacaktır. İstanbul Üsküdar doğumludur.

Tahsili :

Lisans: İstanbul üniversitesi iktisat fakültesi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü (1983-1987)

Yüksek lisans : University of warwick, warwick business school (ma in industrial relations, 1988-1989)

Doktora : University of manchester, faculty of economics and social studies, department of sociology (ph.d, 1990-1994).

Akademik çalışmaları:

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan ve social science citation index’de (ssci) yer alan makaleler

(Ş.Çalış ve A. Benli ile birlikte), “Turkish labour confederations and turkey’s membership to the european union” economic and industrial democracy, ağustos 2008, cilt 29, sayı 3, ss: 361-381

(Ş.Çalış ile birlikte), “the impact of eu accession on turkish industrial relations and social dialogue”, industrial relations journal, nisan 2008, cilt 39, sayı 3, pp: 212-228.

(B.Duran ile birlikte) “İslamism, trade unionism and civil society: the case of hak-iş labour confederation in turkey”, middle eastern studies mart 2005, cilt 41, no.2, ss: 221-241.

“Modern management techniques in the developing world: the case of tqm and its impact on workers in turkey”, work, employment and society, cilt 13, sayı 4, 1999.

“Employee buyouts and industrial relations under employee ownership: a case studt of karabuk steel mill”, economic and industrial democracy, cilt 20, sayı 4, 1999.

2. yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler

“Labor pains or achilles’ heel: justice and development party and labor in turkey”, m. hakan yavuz (ed.) emergence of a new turkey: democracy and the ak parti, slc: the university of utah press, 2006.

“Metal workers of gebze”, work and occupation in modern turkey, t. nichols, e. kahveci ve n. sugur (der.) kitabı içinde, Londra: mansell publishing, 1996.

3. uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

“China of europe: turkish ir and eu membership process”, irec 2008 conference, 23-25 Haziran, university of greenwich, london (Ş.Çalış ile birlikte).

“Struggling through a difficult path: “revitalization of turkish trade unions”, 8th iira european industrial relations congress 2007 3-6 Eylül 2007, Manchester, İngiltere. (Şuayip Çalış ile birlikte).

“ ‘Merit little more than footnotes’? the development of industrial relations as an academic field in Turkey” , industrial relations in europe conference 2007 (irec), 26-28 temmuz 2007 atina, yunanistan. (şuayyip çalış ile birlikte).

“Transformation of turkish social policy making on the road to brussel: the case of social dialogue”, transformation of social policy in europe: patterns, issues and challenges for the eu-25 and candidate countries, 13-15 nisan 2006, Ankara, ODTÜ, (Şuayip Çalış ile birlikte).

“Europeanization or eu-ishzation: the case of social dialogue in turkey”, 35. uaces congress, 4-6 eylül 2005, zagreb-hırvatistan (şuayyip çalış ile birlikte).

“Neither with you nor without you: trurkish trade unions’ views on the european union”, 7th iira european industrial relations congress 7-11 eylül 2004., lisbon-portekiz (Abdurrahman Benli ile birlikte).

“Turkish industrial relations in the wake of the european accession”, 2nd pan-european congress on the european integration, 24-27 Haziran Bologna 2004 –İtalya. (Şuayyip Çalış ile birlikte).

“Change or continuity: turkish industrial relations at the doorstep of european union” 7th iira european industrial relations congress 7-11 eylül 2004., lisbon-portekiz (şuayyip çalış ile birlikte).

“Labour markets and working conditions of turkish seafarers”, (zeki parlak ile birlikte), international association of maritime economists annual conference 30 haziran- 2 temmuz 2004, izmir; türkiye.

“a tale of vulnerability: the marmara earthquake and the town of adapazarı”, 9th international symposium on natural and man-made hazards, (3-6 Ekim 2002, Antalya).

“The Marmara earthquake as a reflexive risk”, (leiv bjelland’la birlikte) 9th international symposium on natural and man-made hazards, (3-6 ekim 2002, Antalya).

“Social dialogue and tripartism in Turkey”, 6. european industrial relations congress, oslo, norveç, 25-29 Haziran 2001.

“Employee buyouts and industrial relations: a case study of Karabük steel mill”, 11. iira (international industrial relations association) world congress (21-25 Eylül 1998, Bologna, italya).

“Total quality management in turkey: a road to shangri-la?” 5. internatıonal congress of western academy of management, (29 Haziran-2 temmuz 1998, Boğaziçi üniversitesi, istanbul).

4. ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“ ‘Evet, ama’: Türk işçi sendika konfederasyonları ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği”, sivil toplum dergisi, cilt 5, sayı 19, 2007, ss: 43-56. (irfan haşlak ile birlikte).

“ ‘Cogito ergo sum’dan vivo ergo sum’a örgütsel analiz”, yönetim araştırmaları dergisi cilt2/2, 2002/2.

“Manuel Castells’in ağsı toplum yaklaşım”, bilgi ve toplum, 2001, sayı 3

“Türkiye’deki toplam kalite uygulamalarının işçiler ve endüstri ilişkileri üzerindeki etkileri”, toplum ve bilim, sayı 85, kış 2000.

“Anthony Giddens’ın yapılanma teorisi”, bilgi, 1999/1

“Güç kavramı ve endüstri ilişkileri” amme idaresi dergisi, 31/4, Aralık 1998.

“Gebze metal işçileri”, toplum ve bilim, sayı 68, kış 1995.

“Osmanlı işçileri ve mücadeleleri”, Mülkiyeliler birliği dergisi, sayı 186, cilt 19, Aralık 1995.

5. Derlenmiş kitap içindeki makale (ulusal)

“Bizim alanın serencamı”, çalışma ilişkileri kongresi, 25-27 mayıs 2007, ss: 42-66, Ankara: Türk-iş, mayıs 2008

“Örgüt kuramında yeni gelişmeler: postmodern ve eleştirel bakıs”, a. Selami Sargut ve Ş.Özen (der.), örgüt kuramları, 2007, Ankara: imge, ss: 379-406.

“Örgüt kültürü ve insan kaynakları yönetimi arasındaki ilişki üzerine kısa bir not”, çalışma yaşamında dönüşümler, aşkın keser (der.) içinde, 2002, bursa: ezgi

“Küreselleşme, refah devleti ve risk toplumu”, küreselleşmenin insani yüzü, Veysel Bozkurt (der.) içinde, 2000, istanbul: alfa.

6. ulusal bilimsel toplantılara sunulan bildiriler

(S. Bayraktaroğlu ve Ş. Çalış ile birlikte) “Türk üniversitelerinde yönetimcilik zihniyeti oluşuyor mu”?, 16. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, 16-18 mayıs 2008, istanbul kültür üniversitesi, Antalya

“Örgüt, edebiyat ve zaman: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın saatleri ayarlama enstitüsü üzerine bir inceleme”, 15. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, 25-27 mayıs 2007, Sakarya., ss: 619-624.

“Nitel araştırmanın dayanılmaz hafifliği-2: idealler ve gerçekler”, 15. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, 25-27 mayıs 2007, Sakarya., ss:233-243 (Serkan Bayraktaroğlu ve Rana Özen Kutaniş ile birlikte).

“Türk endüstri ilişkileri sistemi Avrupalılaşırken Brezilyalılaşıyor mu”, (Şuayip çalış ile birlikte), 9. ulusal sosyal bilimler kongresi, 7-9 Aralık 2005, ODTÜ, Ankara.

“Toplumsal hareket ve meslek örgütü olarak sendikalar”, 1. Türkiye sınıf araştırmaları sempozyumu, 16-17 Ekim 2004, İstanbul.

“Sosyal gelişim için el ele: sendikalar ve sivil toplum kuruluşları (s.çalış ve a. benli ile birlikte), 1. ulusal sivil toplum kuruluşları kongresi, 4-6 Haziran 2004, ÇOMÜ, Biga iibf, Çanakkale

“Zerdüşt böyle buyurdu: üstinsan, sürü insanı ve iky” 12. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, 24-26 Mayıs 2004, bursa

“Sosyal diyalog mu sağırlar diyaloğu mu? Türkiye’de ekonomik ve sosyal konsey, 8. ulusal sosyal bilimler kongresi, (4-6 Aralık 2003, Ankara).

“Sosyal siyasetten endüstri ilişkilerine, endüstri ilişkilerinden insan kaynakları yönetimine (mi)?”, 11. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, (20-23 Mayıs 2003 afyon).

“Toplumsal kırılganlık ve risk toplumu” , 7. ulusal sosyal bilimler kongresi, (21-23 Kasım 2001, ODTÜ, Ankara).

“Metaforlar ve toplam kalite yönetimi”, 9. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, (25-28 Mayıs 2001 İstanbul).

“Paradigmalar ve örgütsel analiz”, 6. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, (21-23 Mayıs 1998 Eskişehir).

“Anthony Giddens’ın yapılanma teorisi”, 5. ulusal sosyal bilimler kongresi, (12-14 Kasım 1997, odtü, Ankara).

“Disiplinsel güç ve organizasyonlar”, 5. ulusal yönetim ve organizasyon kongresi, (29-31 Mayıs 1997 Ankara).

“Kapitalizm, piyasa ve ahlak”, (Mehmet Duman ile birlikte), siyasette ve yönetimde etik sempozyumu, (24-26 Aralık 1997, Adapazarı).

7. Diğer yayınlar

a- Kitaplar

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (Coşkun, R. Altunışık ve S. bayraktar ile birlikte) 2002, Adapazarı.

Endüstri ilişkileri teorileri: sosyolojik bir değerlendirme, değişim, Adapazarı, 1997.

b- Makaleler

“Disk: Militan sınıf sendikacılığından, çağdaş sendikacılığa,”, anlayış haziran 2008

“risk toplumunda (depremle) yaşamak”, Sakarya üniversitesi sbe dergisi, sayı 3, 2008

“Avrupalılaşma ve Türkiye’de sosyal diyalog: ekonomik ve sosyal konsey örneği”, Kamu’da sosyal politika, cilt 1, sayı 2, ss: 14-20, Ekim 2006.

Sosyal diyalog ve ekonomik ve sosyal konsey, sendikal notlar, (Şuayip Çalış ile birlikte) 20, 100-115 (2003).

“afet yönetiminin önemi” (Serkan Bayraktaroğlu ile birlikte), Sakarya ekonomi dergisi, yıl 3, sayı 22, mayıs haziran 2002.

“stratejik insan kaynakları yönetimin evrimi”, (Serkan Bayraktaroğlu ile birlikte), Sakarya üniversitesi iibf milenyum armağanı, Sakarya 2001.

“Disiplinsel güç ve organizasyonlar”, Prof. Dr. Nusret Ekin’e armağan, Ankara: Tühis, 2000.

“Hayek ve piyasanın kendiliğinden düzeni”, (Mehmet Duman ile birlikte) sosyal siyaset konferansları 41-42. cildi, 1999.

“Endüstri ilişkilerinde güven”, mercek, temmuz 1998.

“Sistem teorisi ve endüstri ilişkileri”, Prof.Dr. Metin Kutal’a armağan kitabı içinde, 1998, Ankara: kamu-iş yayınları.

“Tek parti döneminde işçiler: 1923-1946”, (İrfan Haşlak ile birlikte) ekonomi ve yönetim, Sakarya üniversitesi iibf cumhuriyetin 75. yılına armağan, Adapazarı, 1998.

“Modern kapitalist çağda devletin değişen rolü ve önemi”, (Mehmet Duman ile birlikte) yeni forum, sayı 371, ağustos 1996,

8. Araştırma projeleri

conciliation and arbitration systems in the eu accession and candidate countries in association with athens university of economics and business, funded by the european commission (2005-

social dialogue in the eu candidate countries (ş.çalış ile birlikte), louvain catholique university 2003-2004

Sakarya’nın rekabet gücü projesi 2004.

Turkish seafarers’ labour market and working conditions: seafarers labour market in the black sea rim (Zeki Parlak ile birlikte), seafarers international research center (sirc), university of cardiff, 2002.

50. yılında Türkiye vagon sanayi a.ş’nin Türkiye’nin sanayileşme sürecindeki yeri Sakarya üniversitesi araştırma fonu, 2002.

9. Çeviriler

Paul du gay, bürokrasiye övgü: Weber, organizasyon ve etik, 1.2. bölümleri ve sonuç, adapazarı: değişim yayınları, 2002 (in praise of bureaucracy: weber, organization and ethics, london: sage: 2000’den çeviri)

Barbara Goodwin, “liberallere karşı ütopya düşüncesi”, bilgi, 1999/1 (“utopia defended against the liberals”, political studies, vol.23/3, 1980’den çeviri)

10. Kitap tanıtımı ve eleştirisi

Anthony Giddens (1998), the third way: the renewal of social democracy bilgi, 1999/1.

Yayın veya danışma kuruluna üye olunan ve hakemlik yapılan akademik dergiler

– Afyon Kocatepe uni.iibf dergisi

– Bilgi dergisi

– Çanakkale 18 mart üni.Biga iibf dergisi

– İ.Ü İktisat fakültesi sosyal siyaset konferansları

– Kocaeli üni. sbe dergisi

– Marmara üni. sbe öneri dergisi

– Yönetim araştırmaları dergisi

– Zonguldak karaelmas üni. Çaycuma iibf dergisi

Bilimsel kuruluşlara üyelik

iira (international industrial relations association) 1998-

tsbd (Türk sosyal bilimler derneği) 2007- Kaynak: ekşi sözlük