Dımâd b. Sa’lebe kimdir?

Biyografi
Dımâd b. Sa’lebe el Ezdi kimdir? Dımâd b. Sa’lebe kıssası… Salebe’nin hayatı kısaca… Dımâd bin Sa’lebe el-Ezdi, Yemen’in Ezd-i Şenue kabilesi reisiydi. SaR...
EMOJİLE

Dımâd b. Sa’lebe el Ezdi kimdir? Dımâd b. Sa’lebe kıssası… Salebe’nin hayatı kısaca…

Dımâd bin Sa’lebe el-Ezdi, Yemen’in Ezd-i Şenue kabilesi reisiydi. Sa’lebe ile Hz. Peygamber’in dostluğu Cahiliye Devrine kadar uzanır. Tababet ve kehanet ile uğraşan Dımâd, İslamiyet’in ilk dönemlerinde Mekke’ye geldiğinde müşrikler ona Hz. Muhammed’in aklını yitirdiğini söylediler. Bunun üzerine Dımâd b. Sa’lebe Hz. Peygamber’in yanına giderek cin ve şeytan çarpmalarını iyileştirebildiğini, eğer isterse kendisini de tedavi edebileceğini söyledi. Peygamber Efendimiz, Dımâd b. Sa’lebe’ye “Hamd o Allah’a mahsustur ki O her övgüye layıktır. Biz her yardımı O’ndan dileriz. Allah’ın doğru yola eriştirdiğini kimse saptıramaz. O’nun saptırdığını da hiçbir kimse doğru yola ulaştıramaz. Allah’tan başka bir mâbud bulunmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim” diye söze başlarken Dımâd b. Sa’lebe duyduğu bu sözlere hayran kaldı ve onları Peygamber Efendimize üç defa tekrarlattı. Sonra da Peygamber Efendimize “Şairlerin, kahinlerin ve sihirbazların sözlerini işittim, ancak böylesini hiç duymadım. Bu sözler coşkun denizleri bile coşturacak sözlerdir. Ver elini, Müslüman olmak üzere sana biat edeyim” diyerek orada İslamiyet’i kabul etti. Peygamber Efendimiz, Sa’lebe’den kabilesi adına da biat aldığı için Ezd-i Şenueli kabilesi erken dönemde Müslüman olmuştur.

Dımâd b. Sa’lebe’nin ilk Müslümanlardan olduğunu gösteren başka bir rivayet bütün kaynaklarda mevcuttur. Buna göre Hz. Peygamber (veya Hz. Ebubekir) tarafından Hz. Ali kumandasında Yemen taraflarına bir askeri birlik gönderilmişti. Hz. Ali, yolları üstünde bulunan Dımâd’ın kabilesine de uğrayan birliğe oradan ayrılmadan önce bu kabileden haksız yere bir şey alınıp alınmadığını sordu. İçlerinden birisi sadece tek bir matara aldığını söyledi. Bunun üzerine Hz. Ali, bu kabilenin Peygamber Efendimize toptan biat eden Dımâd’ın kabilesi olduğunu hatırlatarak su kabını iade ettirdi.