Cemalnur Sargut Kimdir?

Biyografi
Cemalnur Sargut, hocası Samiha Ayverdi tarafından 1966 yılında kurulmuş olan Türk Kadınları Kültür Derneği’nin (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. TÜRKKAD, Cemâlnu...
EMOJİLE

Cemalnur Sargut, hocası Samiha Ayverdi tarafından 1966 yılında kurulmuş olan Türk Kadınları Kültür Derneği’nin (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. TÜRKKAD, Cemâlnur Sargut’un liderliğinde tasavvufun kişi ve toplumların ortak dili, ortak nefesi olabileceği inancıyla her kesimden bilim, kültür ve sanat insanını, manevi şahsiyeti ve her düzeyden dinleyiciyi bir araya getiren uluslararası sempozyumlar* düzenlemektedir. Bu konferanslarda, ilmi hal, ibadeti aşka yolculuk olarak gören İslâm tasavvufunun günümüz sorunlarına getirdiği çözümler ele alınmaktadır.

C. Sargut, “Devrin ihtiyacı olan tasavvuf terbiyesini akademik düzeyde vakıflar ve dernekler çatısı altında, lâfla değil hâl ve hizmetle anlatmalıyız” diyen hocasının bu anlayışını hem kendimize hem de insanlık âlemine tanıtmak amacıyla 2000 yılından beri dersler verdiği A.B.D.’nin North Carolina Üniversitesi’nde 2009 yılında bir İslam kürsüsü kurmuştur. İkinci bir İslam kürsüsü de Çin’de Pekin Üniversitesinde kurulma aşamasındadır. Bu çalışmlarının ortak amacı öğrencilerin, İslâm’ın yaşam şekli olan tasavvuf eğitimini yaşayışları ile örnek olan hocalardan almalarını sağlamaktır.

Cemalnur Sargut, Anadolu’da kökleşmiş İslam Tasavvufunun anlaşılması ve tanıtılması amacıyla, burada yaşamış mutasavvıfların hayatları ve eserleri ile ilgili araştırmaların yapılacağı edebiyat, tasavvuf, güzel sanatlar, felsefe, sosyoloji, tarih alanlarında uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim veren enstitüler açılması konusunda üniversiteler ve devlet nezdinde öncü  girişimlerde bulunmaktadır.

İslam’ın hakîkatinin tanıtılması için doğu ile batı arasında mânevi bir köprü kurulmasına önderlik etmekte olan  bu çalışmalar,  temel değerlerine hassasiyetle bağlı, geleceği hedefleyen ve her an kendini yenileyen bir hizmet anlayışının eseridir.

Cemâlnur Sargut 1952’de İstanbul’da doğmuş, üniversite eğitimini Kimya Mühendisliği dalında tamamladıktan sonra 20 yıl kimya öğretmeni olarak görev yapmıştır. Mutasavvıf bir ailede yetişen Cemâlnur Sargut, gençlik yıllarında felsefeye ilgi duymuş ve büyük felsefecilerin hayatlarını incelemiştir. Felsefenin yaşanılamayan bir ilim olduğunu fark etmesinin ardından, ilmini hâl etmiş bir örneğin arayışı içinde Mevlânâ’ya yönelmiş ve hocası Sâmiha Ayverdi’nin isteğiyle Kur’an-ı Kerîm ve karşılaştırmalı Mesnevi çalışmalarına başlamıştır. Ve bunu tâkiben yine hocasının teşvikiyle 24 yaşında gençlerle başladığı Mesnevi çalışmalarına bugün milyonlara hitâb ederek devam etmektedir.

Hocası Sâmiha Ayverdi onun kimya öğretmenliği yıllarını şöyle anlatır: “Cemâlnur Hoca ne bir pedagog ne de bir psikolog idi. Ancak, insanoğlunun iç ve dış güçlerini tek kuvvet olarak bütünleştirmeye doğuştan kabiliyetli hüneri ile hoca olarak kürsüsüne çıkmış genç kadın, bir sevgi mahşerinden zuhûr ederek, yeryüzüne insan sıfatı ile sûret bulmuş müstesnalardan biri olmalı idi. Talebeleri olarak karşısına çıkanlara elindeki müfredat programında gösterilen programa göre ders verecekti. Ama o kadarcık bir teknik maddî mâlûmat yığınını vermek için şu koskoca kürsüyü işgâl etmek yeter miydi?”

Araştırmacı yazar Sadık Yalsızuçanlar’ın ifâdesiyle, “bugün, bir modern zamanlar Râbia’sı olan Cemâlnur Sargut Hanımefendi, tasavvuf irfanına olan derin vukûfiyeti, tükenmez aşkı ve bilgisi ile karşımıza çıkmaktadır. Tasavvufi geleneğin, Ahmed er Rifâî, Ken’an Rifâî, Meşkûre Sargut ve Sâmiha Ayverdi tezgâhlarından geçerek, zikir ve sohbetle kemâle ermiş bir Allah âşıkı, bir resûl sevdâlısı ve Muhammedî yol’un sâdık bir takipçisi olan bu bilge hanımefendi,” tasavvuf araştırmalarının yanı sıra Mevlânâ, Abdülkâdir Geylânî, İbn-i Arabî, Mısri Niyâzî, Cîlî, Şems ve Sultan Veled gibi büyük mutasavvıfların yorumlarıyla Kur’an-ı Kerîm sûrelerini açıklayan eserler** vermekte ve halka açık Mesnevi ve Füsusu’l Hikem dersleri ve sohbet toplantıları ile hizmetine aralıksız devam etmektedir.

İnsanların, kadın, erkek, din, mezhep, meşrep, kıyafet farkı gözetmeden, farklı olanı değiştirmeye çalışmadan, birlikte hoşgörü içinde yaşamanın zevkine varmalarını sağlamak, bunu da ahlâk-ı Muhammedîyi kendi hayatında bilfiil yaşayarak göstermek O’nun yegâne varlık sebebidir ve bu büyük vâzifeyi zahmetsizce sadece Allah için yapmaktadır.
*Kadın ve Tasavvuf (2005, Istanbul), Mevlana’da Buluşma (2005, Istanbul), Mevlana ve Kadın (2007, Istanbul), Türk ve Balkan Kadınları Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması (2007), Modern Çağ ve İbn Arabî (2008, Istanbul ve Şam),  “Güneşle Aydınlananlar”Şems-i Tebrizi (2009, Istanbul ve Konya) ve Kulun Niyazı Mısri Niyazi (2010, Istanbul ve Malatya),  Seyid Burhanettin Tırmizi (2011, Kayseri), Sultan Veled (2011, Istanbul ve Konya)

** Eserleri:
Kenan Rifai ile Aşka Yolculuk
Dinle
Ey İnsan (Yasin Sûresi Şerhi)
Bakara (Bakara Sûresi ilk 10 Ayetin Şerhi)
Hz.Âdem (Füsusu’l Hikem Şerhi)
Samiha Ayverdi ile Sırra Yolculuk
Peygambere Sevdirilen Kadın
Kabe’nin Hakîkati
Osmanlı Padişahlarının Peygamber Sevgisi
Can-ı Candır Hz. Ahmed Muhammed Mustafa