Abdurrahman Es-sufi kimdir? Abdurrahman Es-sufi kısaca hayatı… Abdurrahman Es-sufi’nin Gök küresi

Biyografi
Abdurrahman Es-sufi kimdir? Abdurrahman Es-sufi kimdir kısaca… Abdurrahman Es-sufi biyografi… Abdurrahman Es-sufi kısaca hayatı… Abdurrahman Es-sufi eserleri… Abdurrahman Es-su...
EMOJİLE

Abdurrahman Es-sufi kimdir? Abdurrahman Es-sufi kimdir kısaca… Abdurrahman Es-sufi biyografi… Abdurrahman Es-sufi kısaca hayatı… Abdurrahman Es-sufi eserleri… Abdurrahman Es-sufi’nin gök küresi… Abdurrahman Es-sufi bilime katkıları…

Abdurrahman Es-sufi 903’de Rey’de doğdu. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Büveyh hanedanından Adudüddevle’nin hocası ve dostu olduğu, bu hanedanının diğer mensuplarıyla da yakın ilişki kurduğu bilinmektedir.

975’te Adudüddevle’nin oğlu Şerefüddevle’nin Bağdat’ı ele geçirmesinden sonra büyük bir ilim merkezi haline gelen bu şehirde çağdaşları Ebu Sehl el-Kuhi, Sagani el-Usturlabi, Ebu İshak İbrahim b. Hilal, Ebu Hasan el-Mağribi. İbnü’l-Alem ve Ebu’l-Vefa gibi alimlerle birlikte çalışmış ve gözlemlerde bulunmuştur.

Abdurrahman Es-sufi; astronomide yeni bir dönem başlatmıştır. Bazı araştırıcılara göre o, modern çağa tesir eden üç büyük astronomi aliminden biridir. Batı literatüründe adı, farklı teleffuzun bir sonucu olarak Azophi, İlbermosofim, Jeber Mosphim, Abuhassin gibi çeşitli şekillerde kaydedilmektedir. Batlamyus’tan sonra sabit yıldızların incelenmesi ve bunların kozmografik katoloğunun hazırlanmasında önemli rolü olan Abdurrahman Es-sufi, ilim aleminde daha çok bu alandaki başarılarıyla tanınmaktadır.

Abdurrahman Es-sufi’nin astronomi aletlerinin ve enstrümantal tekniklerin geliştirilmesinde de önemli yardımları olmuştur. İbnü’l-Kıfti, 1043 tarihinde, onun tarafından yapıldığı rivayet edilen 10 kg ağırlığında gümüş bir gök küresinin Kahire’de bulunduğunu kaydetmektedir. O yaptığı düzenlemelerle usturlapların ölçme hassasiteni de arttırmıştır. Biruni, Abdurrahman Es-sufi’nin 123.5 cm çaplı bir halka kullanarak ekliptiğin eğimini ölçtüğünü, İbn Yunus ise bu eğimi 23B 33′ 45 olarak bulduğunu ve onun geometrik ispatlar alanında da büyük bir bilgin olduğunu kaydetmektedir.

Abdurrahman Es-sufi’nin Eserleri:

  1. Kitabü Suveri’l-kevakibi’s-sabite
  2. Kitabü’l Amel bil-usturlab
  3. Kitabü’l Amel bil-küreti’l-felekiyye

 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme