Abdurrahman El-Hazini kimdir? Abdurrahman El-Hazini kısaca hayatı

Biyografi
Abdurrahman El-Hazini kimdir? Abdurrahman El-Hazini kimdir kısaca… Abdurrahman El-Hazini biyografi… Abdurrahman El-Hazini kısaca hayatı… Abdurrahman El-Hazini eserleri… Abdurra...
EMOJİLE

Abdurrahman El-Hazini kimdir? Abdurrahman El-Hazini kimdir kısaca… Abdurrahman El-Hazini biyografi… Abdurrahman El-Hazini kısaca hayatı… Abdurrahman El-Hazini eserleri…

Abdurrahman El-Hazini, Bizans asıllı bir köledir. Sahibinin Merv sarayında hazinedar olmasından dolayı el-Hazini künyesiyle tanınmıştır. Efendisinin sağladığı imkanlarla, devrinde mümkün olabilen en iyi eğitimi gördü, özellikle felsefe ve matematik tahsil ederek, bu konuda kendisini mükemmel bir şekilde yetiştirdi.

Daha sonra Melikşah’ın oğlu Sultan Sencer devrinde bir ilim ve edebiyat merkezi haline gelen Merv’de, sarayın desteğiyle çalışma ve araştırmalarını yürüttü.

Hazini‘yi ilim dünyasına tanıtan ve astronomi ile ilgili en önemli ve en güvenilir bir eser olarak kabul edilen Zic’ini Sultan Sencer için hazırladı yine onun hazinesinde kullanılmak üzere, kendisine her çağın, ilmi alet yapıcıları arasında mümtaz bir mevki kazandırmış olan “mizanü’l-hikme” adını verdiği bir hidrostatik terazi yaptı. Bu terazi sayesinde metallerin ve taşların saf olup olmadıkları, iki elementten meydana gelen alaşımlarda metallerin karışma oranları bulunabiliyordu.

Bu terazi hassasiyet yönünden daha önce yapılanlardan çok üstündü. Abdurrahman El-Hazini, aynı zamanda riyazet yolunu takip eden dindar bir kimseydi. Bir defasında Sultan Sencer, 1000 dinar ihsanda bulunur. Fakat o cebinde 10 dinar olduğunu ve bunun da kendisine uzun süre yeteceğini söyleyerek bunu kabul etmez. Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız Abdurrahman El-Hazini’nin yapmış olduğu çok önemli ve değerli çalışmalar yeterli değildir. Kendinden önceki araştırmacılara çok bağımlıdır ve özellikle Biruni ve Asfizari’den alıntılar yapmıştır; ancak bu konularda olan derin bilgisi de inkar edilemez.

Abdurrahman El-Hazini’nin Eserleri:

  1. Kitabü Mizanü’l-Hikme
  2. Ez-zicü’l-mu’teberu’s-Senceri es-Sultani
  3. Risale fi’l-Alat
  4. Cam-üt-Tevarih