Abdülbaki Gölpınarlı kimdir?

Biyografi
Önemli edebiyat tarihçilerimizden Abdülbaki Gölpınarlı kimdir? Abdülbaki Gölpınarlı biyografi… Abdülbaki Gölpınarlı hayatı ve eserleri… Abdülbaki Gölpınarlı Şii miydi? Detaylar haberimizde...
EMOJİLE

Önemli edebiyat tarihçilerimizden Abdülbaki Gölpınarlı kimdir? Abdülbaki Gölpınarlı biyografi… Abdülbaki Gölpınarlı hayatı ve eserleri… Abdülbaki Gölpınarlı Şii miydi? Detaylar haberimizde…

Abdülbaki Gölpınarlı, 12 Ocak 1900 yılında doğdu. Asıl adı Mustafa İzzet Baki’dir. Gelenbevi İdadisi’nde okurken babasını kaybeden Abdülbaki Gölpınarlı tahsilini yarıda bıraktı. İstanbul’un Vezneciler ilçesinde kitapçıkla uğraştı. Daha sonrasında tahsiline devam etti.

Abdülbaki Gölpınarlı, önce İstanbul Erkek Muallim Mektebi’nden, ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet tezi “Melâmilik ve Melâmiler’i” Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü’nün nezaretinde hazırladı.

İstanbul, Konya, Kayseri ve Kastamonu olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Farsça okutmanı olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İslam-Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı dersleri verdi.

Abdülbaki Gölpınarlı, 1945 yılında Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesine aykırı davrandığı iddiasıyla tutuklandı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 10 ay hapis yattıktan sonra hakkında beraat kararı verildi ve görevine iade oldu. 1949 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Şarkiyat Mecmuası, Türkiyat Mecmuası ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuasının yanında çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlandı. İslam Ansiklopedisi’nin birçok maddesini yine Abdülbaki Gölpınarlı yazmıştır.

Abdülbaki Gölpınarlı, tüm hayatı boyunca Şiîlik ve Mevlevîliğe bağlı kalmıştır.

Edebiyat tarihçisi ve tercüman olan Abdülbaki Gölpınarlı, 25 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Üsküdar’daki Seyitahmet deresindeki Şiî Mezarlığı’na gömülmüştür.

Abdülbaki Gölpınarlı’nın Eserleri:

Abdülbaki Gölpınarlı’nın sayısı 114’e varan kitabı ve 400’ün üstünde makalesi vardır.

 • Yunus Emre Divanı (1943-1948)
 • Fuzuli Divanı (1950)
 • Nedim Divanı (1951)
 • Mevlâna Celaleddin (1951)
 • Mevlânadan Sonra Mevlevilik (1953)
 • Hayyam ve Rubaileri (1953)
 • Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan (1957)
 • Mevlânâ Celâleddin Mektuplar (1963)
 • Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli (1963)
 • Alevi Bektaşi Nefesleri (1963)
 • Hafız Divanı (1968)
 • 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar (1969)
 • 100 Soruda Tasavvuf (1969)
 • Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin (1966)
 • Hurufilik Metinleri Kataloğu (1973)
 • Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik (1979)
 • Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri (1978)
 • Kur’an-ı Kerîm ve Meali (1955)
 • Nehc’ul belağa