Web Sitesi Çevirisi Sayesinde Yeni Pazarlardaki Gücünüzü Artırın

İnternet
Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmelerin ve globalleşmenin etkisiyle hemen hemen tüm işletmeler bir web sitesine sahip bulunmaktadır. Web siteleri markaların hedef pazarlardaki hedef kitlelerine çok...
EMOJİLE

Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmelerin ve globalleşmenin etkisiyle hemen hemen tüm işletmeler bir web sitesine sahip bulunmaktadır. Web siteleri markaların hedef pazarlardaki hedef kitlelerine çok daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Web siteleri, sağladıkları avantajlar sayesinde markaların pazar hakimiyeti üzerinde olumlu etkiye sahip olmaktadır. Bu nedenle web sitesi çeviri hizmetlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.

Herhangi bir web sitesinin dilinin hedef kitleye erişebilecek, kullanışlı ve kültürel açıdan uygun bir hale getirilmesi için web sitesi çevirisi hizmetlerinden yararlanılması gerekir. İnternetin her alanda kullanılması sayesinde tüm ürünler ve hizmetler son derece kolay bir şekilde paylaşıma ve farklı kültürlere açık hale getirilebilmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak web siteleri ticari faaliyetlerin değişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Markalar artık çok daha kolay bir şekilde uluslararası pazarlara girebilmekte, satış yapabilmekte ve dünyanın farklı bölgelerindeki kitlelere erişebilmektedir. Bununla birlikte yapılan araştırmalara göre internet kullanıcıları ağırlıklı olarak kendi dillerindeki web sitelerini ziyaret etmeyi tercih etmekte ve bu web sitelerinde daha çok zaman geçirmektedir. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda uluslararası yeni pazarlara açılmak, küresel bir kitleye erişmek, uluslararası pazarlardaki payını artırmak isteyen markaların web sitesi çevirisi hizmetinden yararlanması bir zorunluluk haline gelmektedir.

Uluslararası platformlarda bir açılım gerçekleştirmek isteyen markalar genellikle evrensel dil olarak kabul edilen İngilizce web sitesi çevirisi hizmetlerinden yararlanmayı tercih ederler. Ancak marka spesifik nedenlerle belirli bir kitleye ulaşmak istiyorsa bu durumda hedef kitlenin veya pazarı hedeflenen ülkenin diline göre çeviri hizmetlerinden yararlanmayı tercih edebilir.

Web Sitesi Çevirisi Lokalizasyon Süreciyle Birlikte Yürütülmelidir

Markaların ve işletmelerin uluslararası pazarlara erişmesinde ve satışlarını artırmasında en önemli rol biri web sitesi çevirisi hizmetlerine aittir. İngilizce yalnızca evrensel bir dil olmakla kalmaz aynı zamanda internet kullanıcılarının tercihi kendi dillerinde hazırlanmış web sitelerinden yana olmaktadır. Markalar açısından da hedef kitlenin ana dilinde hitap ederek ürün ve hizmetlerini sunmak daha avantajlı bir durumdur. Bunun doğal bir sonucu olarak başta e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren markalar olmak üzere ürünlerini, hizmetlerini ve etkinliklerini uluslararası platformlarda yaymak isteyen markalar için kaliteli web sitesi çevirisi hizmeti çok önemlidir.

Web sitesi çevirisi en önemli çeviri alt türlerinden biri olarak standart çeviri işlemlerinden birçok noktada farklılık göstermektedir. Web sitesi çevirisi yapılırken çevirinin hem hedef dile hem hedef kültüre uygunluğu konusunda hassas bir tavır sergilenmelidir. Bunun nedeni dünya üzerindeki her bir toplum için kullanılan dilin temelde toplumu ve toplumun kültürünü yansıtan en önemli unsur olmasıdır. Web sitesi çevirisi hizmeti veren çevirmen hedef dilin kelime hazinesine, terminolojisine ve dil bilgisine üst düzeyde hakim olmalıdır. Web sitesi çevirisi hizmeti mutlaka bu alanlarda yeterli yetkinliğe sahip çevirmenlerden alınmalıdır.

Kullanılan yazı karakterleri, grafikler ve görseller hedef ülkenin kültürünü en iyi yansıtacak şekilde seçilmelidir. Bu noktaların tamamına dikkat edilmesi durumunda potansiyel müşteriler açısından ilgi çekici özelliklere sahip başarılı bir web sitesi çevirisinden bahsetmek mümkün olabilir. Eğer kaynak ve hedef toplum arasındaki kültürel farklılıklar göz ardı edilirse iletilmek istenilen mesaj hedef topluma doğru ve etkili bir şekilde iletilemeyebilir. Aynı zamanda istenmeyen yanlış anlaşılmalarla da karşı karşıya kalınabilir. Diğer bir deyişle çevrim içi pazarlarda başarıya ulaşmanın ilk adımı web sitesi çevirisinin hedef dille ve kültürle uyumlu olacak şekilde yapılmasıdır denilebilir.

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı Medikal Çeviri Uluay Çeviri Hizmetleri’nde

Son yılların hiç şüphesiz en çok ihtiyaç duyulan çeviri türlerinin başında medikal çeviri gelir. Temel olarak ilaç sektörü ile bağlantılı olan medikal çevir oldukça geniş kapsamlıdır. Medikal çeviri diğer bir deyişle tıbbi çeviri alanında uzman, deneyimli ve profesyonel çevirmenlerle çalışılmasını zorunlu kılan bir çeviri alt türüdür. Tıp ve medikal endüstri çevirilerinin kendine özgü bir terminolojiye sahip olmasının yanı sıra tıbbi metinlerde ve medikal içeriklerde yapılacak en küçük bir hatanın bile insan sağlığı üzerinde geri dönüşü olmayan olumsuz etkilere yol açabilecek olması bu çeviri türünün öneminin altında yatan nedenlerdir. Aynı zamanda medikal çeviri bu özellikleri nedeniyle çevirmenin yasal sonuçlarla karşı karşıya kalmasına yol açabilir.

Medikal çeviri hizmetlerinin kapsamında tıbbi belgeler, ilaç prospektüsleri, medikal araçların kullanım ve bakım kılavuzları, patent çevirileri, hasta dosyaları, klinik araştırmalar, raporlar, doktor raporları, ruhsat başvuruları, tıp ve eczacılık alanındaki kuruluşların tanıtım metinleri, diş hekimliği ve hayvan sağlığı metinleri, medikal literatür dosyaları ve tıbbi makaleler başta olmak üzere birçok farklı belge ve metin yer alır. Medikal çeviri hizmeti veren çevirmenler tıp literatürü konusunda yeterli bilgiye sahip olmak ve anlam belirsizliği taşımayan, net, objektif cümleler kullanmak zorundadır.

Uluay Çeviri Hizmetleri tıp terimlerini eksiksiz bir şekilde bilen ve bu alanda mutlaka hakimiyeti olan profesyonel çevirmenleri aracılığıyla doğru, kaliteli, güvenilir ve ekonomik medikal çeviri hizmetleri sunmaktadır.