Sanayinin Dijital Dönüşümü

Araştırma
Dijital dönüşüm işletmelerin dahil olup olmayacaklarını seçebilecekleri bir alandan ziyade her işin gerekliliği olmuş bir sürecin adıdır. Global trendler, iş yapış biçimleri işletmelerin dijital dönüş...
EMOJİLE

Dijital dönüşüm işletmelerin dahil olup olmayacaklarını seçebilecekleri bir alandan ziyade her işin gerekliliği olmuş bir sürecin adıdır. Global trendler, iş yapış biçimleri işletmelerin dijital dönüşüm atılımları sonucunda değişiyor. Başarılı dijital dönüşüm örnekleri, tüm sektörleri dönüştürüyor. Dijital dönüşüm gibi zorlu ve masraflı bir süreçte ancak yüksek farkındalık ve paydaşlar arası işbirliği ile başarıya ulaşabiliyor.

Sanayinin dijital dönüşümü ise, ülkemiz ekonomisinin tüm sektörlerini ve her ölçekten firmayı etkileyecek akımlar geliştiriyor ve bu akışın içinde yer almadan endüstriyel faaliyetlere devam etmek zorlayıcı görünüyor. Şirketlerin ileriye yönelik tüm strateji ve politikalarında, yatırım, geliştirme plan-proje ve uygulamalarında da büyük resme odaklı olarak özellikle iklim değişikliği hareketi ile birlikte ana çerçeve olmuş durumda.

Sanayinin Dijitalleşmesi

Sanayinin dijitalleşmesi verimlilik artışı, maliyetlerde azalma, ürünün son kullanıcıya ulaşma süresinde kısalma, kişiselleştirilmiş ürünler sunma gibi pek çok avantajı beraberinde getirmektedir. Ve dönüşümle birlikte birçok meslek yok olacak gibi gözüküyor ve yerlerine; IT/IoT çözüm mimarı, robot koordinatörü, 3 boyutlu yazıcı mühendisliği gibi yeni meslekler ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Bu nedenle dijital teknolojiler ve bunların uygulama alanları bilgi ve becerisine sahip işgücünü yetiştirmek ve ilerleyen yıllarda ortaya çıkacak olan farklı nitelik ve beceriye sahip çalışan ihtiyacını karşılamaya yönelik alt yapıyı oluşturmak gereklidir.

Dijitalleşme artık tek bir kuşak içinde dahi hızla gerçekleşiyor. Bu nedenle ihtiyaç duyulan dijital yeteneklerin altyapısının temel eğitim, mesleki eğitim ve yükseköğrenimle birlikte geliştirilmesi, ayrıca dijital yetenekleri sürekli geliştiren bir öğrenme mekanizması kurulmalıdır. Çünkü sanayide dijital dönüşüm ile birlikte ürün ve hizmetler kişiye özel olarak üretilecek, üretim ve lojistik süreçleri daha dinamik olacaktır. Hayatımıza giren akıllı fabrikalarda çalışan rolleri önemli ölçüde değişecektir. Gerçek zamanlı veri akışından kaynaklı değişiklikler çalışanlar üzerindeki kontrolü artıracak, iş içeriği, süreçler ve iş ortamı büyük bir dönüşüm geçirecektir.

Dönüşüm ile birlikte işyerleri ve üretim süreçleri günümüzde olduğu gibi sadece fiziksel dünya ile sınırlı kalmayıp, gerçek dünya ve sanal dünyanın bir birleşimi olacaktır. Ayrıca, bu ortamda insan-insan etkileşimi kadar insan-robot etkileşimi de söz konusu olacaktır. Çalışanların bu yeni ortama uyum sağlaması ancak bu dönüşüme inanmaları ve onun gereklilikleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri ile mümkün olabilir.

Sanayinin dijital dönüşümü ve teknoloji dünyasındaki tüm yeni gelişmeleri yakından görmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.