Veri Tabanı Nedir?

Bilgisayar
Bilgisayar sistemleri çalışırken kendisine yüklenen bilgileri muhafaza eder. Elektronik ortamda depolanan bu veriler düzenli olarak kaydedilir. Veritabanı adı verilen ve düzenli bir koleksiyonu ifade ...
EMOJİLE

Bilgisayar sistemleri çalışırken kendisine yüklenen bilgileri muhafaza eder. Elektronik ortamda depolanan bu veriler düzenli olarak kaydedilir. Veritabanı adı verilen ve düzenli bir koleksiyonu ifade eden sistemdeki bilgiler erişilebilir, düzenlenebilir ve yönetilebilir özelliktedir.

Veri tabanı nedir? Bilgisayar sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde kullanıcıların merak edebilecekleri arasında yer alır. Veritabanında yapılandırılmış bilgi ve veriler toplanır. Bu veriler çok sayıda bilginin bir araya gelmesi ile elde edilir. Özellikle işletmeler açısından veri tabanı oldukça önemlidir.

Veri Tabanı Ne İşe Yarar?

Büyük miktardaki bilgiler toplanacağı zaman veritabanına ihtiyaç duyulmaktadır. Dosya-işlem sistemine alternatif olarak geliştirilen veri tabanı sistemleri sayesinde çok sayıda bilgi bir arada depolanabilir.

Veri tabanı aracılığı ile bilgilere erişim sağlanabilir, bilgiler güncellenebilir ve düzenlenebilir. Veri tabanı verileri farklı uygulamalardan ayırabilir. Aynı anda birden fazla işlem yapılabilmesine olanak tanır.

Birden fazla defa aynı verinin görünmesini sağlayabilir. İşletmeler tarafından kullanıldığında birçok veriyi işletmenin hizmetine sunar. İşletmenin karının artmasına, gelir artışına, büyümesine yardımcı olur. İşletme veri tabanından elde edeceği sonuçlara bağlı olarak ticari faaliyetlerini şekillendirebilir.

Veri Tabanı Nelerden Oluşur?

Veri tabanı nedir? Merak edilirken günümüzde hemen hemen her alanda bilgisayar sistemlerinin kullanılması veri tabanına olan gereksinimi de artırmaktadır. Çok sayıda bilginin düzenli olarak bir arada tutulması, senkronizasyonu, kullanılabilmesi, işlenip yeniden düzenlenebilmesi veri tabanı sayesinde mümkündür.

Veri tabanı şema, tablo, sütun ve satırlardan oluşur. Veri tabanında yer alan tablonun unsurları satır ve sütundur. Veri tabanı türleri incelendiğinde ise en sık kullanılan örneklerden bazıları şunlardır:

  • Dağıtılmış veri tabanı,
  • Merkezi veri tabanı,
  • Kişisel veri tabanı,
  • İlişkisel veri tabanı,
  • Operasyonel veri tabanı,
  • Hiyerarşik veri tabanı,
  • Nesne yönelimli veri tabanı,
  • Bulut veri tabanı.

Veri Tabanı Türleri

Bazı veri tabanı türleri incelendiğinde kendine özgü yanları olduğu görülür. Her veri tabanının farklı özellikleri bulunurken dağıtılmış veri tabanında fiziksel olarak birden fazla yerde depolama söz konusudur. Dağıtılmış veri tabanı birden fazla yerde depolanmış olsa da veriler mantıksal olarak birbiri ile bağlantıda olur. Merkezi veri tabanında bilgiler tek bir yerde bulunur.

Kişisel veri tabanında bilgi bilgisayarlarda toplanır. İlişkisel veri tabanında bir dizi tablo ile tanımlama yapılır. Tablolar birbiri ile bağlantılıdır. Operasyonel veri tabanı büyük miktarda verileri gerçek zamanlı olarak depolar. Bir dizi farklı öge bir üst kayda bağlanan ağaç yapısında düzenlendiğinde hiyerarşik veri tabanından söz edilmesi gerekir.

Nesne yönelimli veri tabanında eylemler ve mantık yerine nesne etrafında organize olunur. Bu veri tabanında ilişkisel bir veri tabanı uygulaması söz konusudur. Bulut veri tabanında ise bir bulut platformundan yararlanır.

Buluttan bilgi depolamaya olanak tanıyan bu veri tabanı günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir. Kişinin ödeme gücüne uygun depolama kapasitesi, ölçeklenebilir olması ve kullanılabilirlik yönünden bulut veri tabanı popülerlik kazanmaya devam etmektedir.