Problemler aklıselim ile çözülmeli

İliskiler
Aile yuvası, mutluluğu ve mutsuzluğu yalnızca karı kocayı ilgilendiren bir kurum değildir. Aksine o, anne baba, çocuklar ve diğer akrabalardan oluşan geniş bir kurumdur. Dolayısıyla onun mutluluğu ve ...
EMOJİLE

Aile yuvası, mutluluğu ve mutsuzluğu yalnızca karı kocayı ilgilendiren bir kurum değildir. Aksine o, anne baba, çocuklar ve diğer akrabalardan oluşan geniş bir kurumdur. Dolayısıyla onun mutluluğu ve mutsuzluğu tüm akrabaları ve toplumu ilgilendirir. Aile yuvasının kuruluş amacı, üyelerin huzur ve mutluluğunu temin etmektir. Yuvada birtakım huzursuzluklar zuhur ettiğinde, bunların usulüne uygun olarak çözülmesi, anne baba ve diğer aile bireyleri başta olmak üzere, etkili ve yetkili herkesin temel görevidir. Yuva içerisinde hiç problem yaşamamak arzu edilse de bu, her zaman mümkün olmayabilir. Önemli olan problemleri aklıselim ile çözebilmek ve yuvayı acı-tatlı hatıralarıyla yaşatabilmektir.

Kişisel gelişimle ilgili pek çok yayının yapıldığı son dönemlerde sürekli tekrarlanan bir yanlış, insanlara hep en idealin, çoğu zaman da ulaşılamaz ve yaşanamaz örneklerin sunulmasıdır. Sözgelimi ideal aile örneği sunulurken, bireyleri arasında olumsuzluk ve tatsızlığın hiç olmadığı bir aile resmedilmektedir. Sonuçta, kendilerine sunulan örnekleri hayatlarına taşıyamayan insanlar, anlatılanların gerçekliğine, uygulanabilirliğine inanmamakta, yahut idealindekini gerçekleştirememekte ve hayal kırıklığına uğramaktadırlar. Oysa önemli olan insanımıza, yaşanılamaz örnekler sunmak değil, hayatın içerisinden örnekler sunmak ve onları ulaşılamaza değil, bizzat hayata hazırlamaktır.

PROBLEM HEP OLACAKTIR v İnsanın var olduğu yerde, insanî zaaflar sonucu pek çok problem de olacaktır. Bunu görmemek yahut görmezden gelmek problemleri ortadan kaldırmaz. Bu meyanda aile içinde de birtakım problemler olacaktır. Bu konuda yapılması gereken yaşanan ve yaşanılabilecek problemleri masaya yatırmak ve bunlara sağlıklı çözümler üretmektir. Eğitilen insanları problemsiz hayalî bir dünyaya hazırlama yerine; onları problemlerle baş edebilecek düzeyde yetiştirebilmek, geleceğe ve hayata hazırlayabilmektir. Zor olan da budur. İnsan için gelmiş olan ve temel amacı insanı önce bu dünyada huzurlu bir hayata hazırlamak, sonra da öteki dünyada cenneti kazandırmak olan Kutsal Kitab’ımız Kur’ân, bunu en güzel bir şekilde yapmış ve hayata geçirmiştir. Zira o, Cahiliyye döneminin problemli insanlarından, İslamî dönemin altın neslini yetiştirmiştir. O’nun sayesinde Mekke’nin eşkıyaları Medine’nin evliyaları olmuştur.

SUNULAN ÇÖZÜMLER UYGULANABİLİR OLMALI

İnsan için, onların dünyalarını dizayn etmek ve onları ahirete hazırlamak için gelmiş olan Kur’an, insanda bulunan güzel hasletleri hem korumayı hem geliştirmeyi hedefler; ondaki zaafların açacağı zararları da kaldırmayı amaçlar. Bu meyanda Kur’an, insanların karşılaşabilecekleri problemleri tespit eder ve daha önemlisi onlara çözümler önerir. Kur’ân’ın bu tespit ve çözüm önerileri, hayatın içerisinden ve tamamen uygulanabilir niteliktedir. Kur’an, uygulanamaz, yalnızca teoride kalan önerilerinde bulunmaz. Kur’an’ın indiği ve bütünüyle yaşandığı dönemler bunun açık göstergesidir.

* Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Kur’an, örnek olarak Efendimiz’i gösterir

İnsanlığa indirilmiş evrensel mesaj Kur’an’ın ilk muhatabı ve ilk uygulayıcısı olan Peygamberimiz, İlahî yasaları yorumlayıp onları en güzel şekilde hayata geçirmekle bizlere en güzel örnekliği sunmuştur.

Zira O, her konuda örnektir. Bu konuda Kur’an’ın bizlere sunduğu en muhteşem örnek, Allah Rasülü Hz. Muhammed’dir (sas):

Andolsun Allah’ın elçisinde sizin için Allah’a ve âhiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah’ı çokça anan kimseler için, en güzel bir örnek vardır. [33 Ahzab 21]

Ayette öncelikli olarak şunlar dikkatlerimizi çekmektedir:

Hz. Peygamber’in nötr olarak örnek/üsve olarak sunulmayıp, en güzel örnek/üsve-i hasene olarak sunulması oldukça dikkat çekicidir. Zira insan hayatında kötü örnekliğin de etkileri vardır. Bu yüzden ayet, en güzel örnekliğe dikkat çekmekte ve bu ifade ile insan en güzel olmaya teşvik edilmektedir.

Zaman