Evli Çiftlere Vergi Müjdesi

İliskiler
Maliye, vergi sisteminde köklü değişikliklere hazırlanırken, gönüllü uyumun artırılması ve vergi tabanının genişletilmesi için Alman Vergi Sistemi‘ni model aldı. Vergi oranları gelir seviyesi ve...
EMOJİLE

Maliye, vergi sisteminde köklü değişikliklere hazırlanırken, gönüllü uyumun artırılması ve vergi tabanının genişletilmesi için Alman Vergi Sistemi‘ni model aldı. Vergi oranları gelir seviyesi ve medeni duruma göre değişecek. Evli çiftler ve bekârlar için farklı gelir vergisi oranları ve tarifeler uygulanacak. Almanya’da, evli çiftlerin yıllık kazançlarının 15 bin Euro’ya kadar olan bölümü, bekârlar da 7 bin 600 Euro’ya kadar olan bölümü vergiden muaf tutulurken, Türkiye’de de "bekârlık sultanlıktır" dönemi sona erecek.

Almanya‘da olduğu gibi gelir vergisi mükelleflerinden yüzde 5.5 oranında dayanışma vergisi alınması, vergi gelirlerinin hükümet ve belediyeler arasında paylaşımı da yeniden düzenlenmesi, servet ve sermayelerinin, gayrimenkullerinin değer kazanması durumunda da vergi tahakkuku öngörülüyor. Toplumda yaşamanın topluma belli bir maddi yük getirdiği ve bunun karşılığının ödenmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkarak "Kullanana ödet", "özel kent vergisi" gibi uygulamalarla yeni kaynaklar yaratılacak. Maliye’nin model aldığı Alman Vergi Sistemi’nden çarpıcı uygulamalar şöyle:

Medeni hal vergisi: Uygulanacak vergiler gelir seviyesine ve mükelleflerin medeni durumuna bağlı olarak değişiyor. Evli çiftler ve bekârlar için gelir vergisi oranları, tarifeler farklı olacak. Evli çiftler ayrı ayrı ya da birlikte beyanda bulunabilecek. Çocuklar hangi yaşta olursa olsun ailelerinden bağımsız olarak bildirimde bulunacak. Kişinin ikamet ettiği yer temel alınacak ve tüm yerleşik kişiler her takvim yılı içinde beyanname verecek.

Evli çiftler şanslı: Mükelleflerin medeni durumundan kaynaklanan farklılıklar dikkate alınarak bekâr mükellefler için 7 bin 664 euro ve evli mükellefler için 15 bin 329 euroluk gelir vergi dışı bırakılıyor. Toplanan gelir vergisinin yüzde 42. 5’i Federal Hükümet’e, yüzde 42.5’i eyalet hükümetine yüzde 15’lik kısmı belediyeye aktarılıyor.

Dayanışma vergisi yüzde 5: Vergi yüzdeleri belirli oranla artıyor. Gelir vergisi mükellefleri ayrıca Dayanışma Vergisi adı altında yüzde 5.5 oranında bir ilave vergi ödüyor. İki vergi oranları bir arada ele alındığında ortalama vergi oranları yükseliyor.

Kurumlar vergisi: Yerleşik olsun ya da olmasın tüm ticari kurumlar kâr dağıtımı yapılıp yapılmadığı dikkate alınmaksızın kurum kârı üzerinden yüzde 25 oranında kurumlar vergisine ve yüzde 5.5 oranında ise Dayanışma Vergisi alınıyor. Buna belediyelerce tahsil edilen mahalli bir vergi de eklendiğinde şirketlerin kurum kazancı üzerinden ödedikleri verginin oranı yüzde 37.5-42.5 arasında değişiyor. Kar payı dağıtımı söz konusu olduğunda ayrıca yüzde 20 oranında bir stopaj ve yüzde 5.5 oranında bir Dayanışma Harcı ödeniyor. Ödenen stopaj yerleşik kişi ve şirketlerin vergilerinden düşürülebiliyor.

2010’da taslak hazır olacak

Maliye Bakanlığı, vergi sisteminde köklü değişiklikler hedefleyen Gelir Vergisi Yasa taslağına yönelik çalışmalarını 2010’da bitirecek. Hükümet’in açıkladığı Orta Vadeli Program’da da (OVP) taslağın çerçevesine ilişkin ipuçları verilirken, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi Almanya‘nın vergi sistemini örnek aldı.