Aileyle Yakın Oturmalı mı?

İliskiler
Karşılıklı sevgi, saygı ve iyi niyet uygun şekilde gösterildiğinde aynı binada yaşamak aileler için mutluluk vesilesi olurken tersi de aynı oranda sıkıntılara yol açıyor. Sorunlar, farklı beklentilere...
EMOJİLE

Karşılıklı sevgi, saygı ve iyi niyet uygun şekilde gösterildiğinde aynı binada yaşamak aileler için mutluluk vesilesi olurken tersi de aynı oranda sıkıntılara yol açıyor. Sorunlar, farklı beklentilere ve özel alanları koruma hassasiyetine dayanıyor.

Şehirlerde anne-baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileler artarken, aynı anne-babanın evli çocuklarının ve torunlarının aynı apartmanda bir çatı altında ayrı dairelerde yaşaması da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu durum şehir hayatının yalnızlaştırmasından aileleri koruması, eşlerin diğer aile üyelerinden hayatın zorlu dönemlerinde destek alabilmesi, aile üyelerinin genel olarak birbirine destek olma konusunda mesafe yakınlığından istifade etmesi ve çocuk ve gençlerin sosyal çevrelerinin geniş olması açısından avantajlı olmakla beraber bazı konulara dikkat edilmesi gerekiyor.

Bütün insan ilişkilerinde olduğu gibi bir arada yaşamanın gereklerine yeteri kadar uyulduğunda, karşılıklı sevgi, saygı ve iyi niyet uygun şekilde gösterildiğinde aynı çatı altında yaşamak mutluluk vesilesi olurken tersi de o oranda sıkıntılara yol açıyor. Bu durumda karşılaşılan sorunlar iki ana nedene dayanıyor: Farklı beklentiler ve özel alanları koruma hassasiyeti.

Evlilik bağıyla bir arada yaşamaya başlayan aile üyeleri arasında, kültürel ve kişisel farklılıklar da ilişkilerde yanlış anlamalara, alınganlıklara yol açıyor. Bilhassa yeni yuva kuran eşlerin evliliğe yeteri kadar hazır olmaması ve birbirlerini anlayıp destek olamaması ile problemler katlanıyor.

Birbirine yakın ailelerde yaşanan sıkıntılar, yeni evlenecek kişiler için olumsuz örnek teşkil ediyor. Bazı çiftler hiç sorun çıkmasın diye her iki aileye uzak olmayı tercih ederken, bazıları da ailelerden birine yakın olmayı zaruri görmekle beraber geleneksel yapıdan uzak olma düşüncesi ile erkek ailesine yakın olmaktan çok kadının ailesine yakın olmayı tercih ediyor. Hangisine yakın olurlarsa olsunlar, yeni evlenen çiftler baştan önyargılı davranabiliyor. Bunun sonucunda eşinin ailesiyle aynı binada yaşarken onlara bir yabancı gibi davranan gelin ve damatlar sıklıkla karşımıza çıkıyor.

Ailedeki her bireyin farklı özellikleri olması her ailenin de farklı özelliklere sahip olmasına yol açıyor. Bunun sonucunda birbirine yakın ailelerde karşılaşılan sorunlar da farklıdır. Aşırı koruyucu anne-babalar evli çocuklarının artık bir yetişkin olduğunu kabullenmeyip onların sorumluluklarını üstlenmeye çalıştığında gelin veya damatları durumu, aileye müdahale olarak algılıyor. Bazı anne-babalar da tam tersine evlatlarından daha çok destek bekliyor. Hayal kırıklığına uğradığında bunu da kırıcı bir şekilde davranışlarına yansıtıyor.

EŞLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Aileler arasındaki gidiş gelişlerde eşler birbirine ve çocuklarına zaman ayırmayı ihmal etmemeli. İhmaller, çocuklarda ciddi gelişim problemlerine, eşlerde ise ruh ve beden sağlığı problemlerine yol açar.

Evlilik ruh ve beden sağlığı yerinde olan bireylerin uyum içinde yürütebilecekleri bir kurumdur. Ruh ve beden sağlığı problemleri sorunların daha da büyütülmesine yol açar. Bu konuda karşılaşılan problemlerin çözümü ihmal edilmemeli.

Eşini sevdiği için kendi bulunduğu ortamdan ayrılıp kalabalık ortama gelen kişiler daha çok uyum sorunu yaşar. Eşin desteği bu durumda elzemdir.

Eşler birbirini dinlemeli, farklı bakış açılarını anlamaya çalışıp birbirine empati göstermeli ve eşiyle ailesi arasında hoşgörü ve uyumu güçlendirecek bir köprü olmaya çalışmalı.

Büyük anne ve büyük babaların farklı yetiştirme tutumlarının çocukları olumsuz etkilememesi için anne-baba sağlıklı bir iletişim içinde olmalı.

Her ailenin özel alanı olduğunu unutmayın

Bir çatı altında yaşayan aile üyeleri de genel olarak şunlara dikkat etmeli:

Kişiler olabildiğince hoşgörülü davranıp küçük konuları büyütmemeye çalışmalı.

Her aile kendi ailesi içinde sorumluluklarını kendileri yerine getirerek ancak çok ihtiyaçları olduğunda birbirinden destek istemeli.

Farklılıkların farkında olarak fazla beklenti içinde olmamalı. Yapılandan memnun olunmalı.

Güler yüzlü olup sevgi ve takdir ifadelerini fazla kullanmaya çalışmalı.

Birbirinin arkasından hoş olmayan şekilde konuşmamaya özen göstermeli.

Hoşgörülü ve anlayışlı davranarak yardımsever olunmalı.

Tekrarlayan durumlarda beklentileri artıracağı ve gücü aşabileceği göz önüne alınarak aşırı fedakârlıktan kaçınmalı.

Kendi ihtiyaç ve beklentilerini gerektiğinde uygun şekilde ifade edebilmeli.

Aile üyeleri her ailenin, eşlerin ve çocuklarının özel alanları olduğunu bilmeli.

Yemek, uyku, çalışma ve misafir gelişi saatlerine dikkat edilmeli.

Çocuk yetiştirme konusunda büyüklerden destek alınırken çocuğu birlikte tanımaya çalışmalı.

Çocuk eğitimi konusunda yeni anne-babalar büyüklerinin tecrübelerine, büyük anne ve babalar da gençlerin düşünce ve görüşlerine değer vererek kendilerini geliştirmeye çalışmalı.