Çocuklarda Enstrüman Eğitimi Şart

Çocuk
Erken yaşlarda müzik eğitimi alanlarda hareket becerileri ile ilgili beyin bölgelerinde ve sinir damar sayısında artma tespit edilmiştir, iki beyin yarım küresi arasındaki bilgi aktarımını sağlayan ve...
EMOJİLE

Erken yaşlarda müzik eğitimi alanlarda hareket becerileri ile ilgili beyin bölgelerinde ve sinir damar sayısında artma tespit edilmiştir, iki beyin yarım küresi arasındaki bilgi aktarımını sağlayan ve köprü görevi gören bölgeye Korpus Kallosum denir. Bu bölge 7 yaş öncesi piyano eğitimi alanlarda, 7 yaş sonrası eğitim alanlara ve eğitim almayanlara göre daha fazla gelişmiştir.

Müzik eğitimi matematik, zaman ve mekân kavramlarıyla ilgili beyin alanlarında gelişme sağlamaktadır. Çalgı çalma sırasında beynin ön bölgelerinde etkinlik artışı olmaktadır. Beynin ön bölgesinin uyarılması motivasyon, planlama, programlama, problem çözme, an lama-kavrama, sıralama, dürtü kontrolü, zevk alma ve muhakeme yeteneklerinde artış sağlar. Hızlı ritimler ve majör makamlar (rast, mahur) beynin sol ön bölgesinde uyarılma yaparak mutluluk duygusunda artış salarlar. Bu etki depresyonun düzelmesine katkıda bulunur.

 

 

 

Okullarda Müzikoterapi

Avrupa ve ABD’de müzikterapi uzmanlarının en çok çalıştığı alanlar okullardır. Sorunlu öğrencilerin rehabilitasyonunda, okula adaptasyonlarının sağlanmasında, zihinsel performanslarının ve ders motivasyonlarının artırılmasında müzikterapi etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Müzikterapi grupları öğrencilerin sosyal becerilerinin, iletişim ve paylaşım duygularının geliştirildiği ortamlardır. Ayrıca öğretmenlerin eğitimine katkıda bulunmakta, onlara öğrencilerle iletişimlerini artıracak yöntemler kazandırmaktadır. Öğrenciler müzik eğitimi açısından da destek almış olmaktadırlar.