Çocuğunuza Zaman Ayırın

Çocuk
Günümüzde çocuk eğitimi daha çok annenin sorumluluğunda. Babalar iş yoğunluğu, yorgunluk gibi mazeretlerle çocuklarıyla istenilen düzeyde bir iletişime geçemiyor.   Aslında bir erkek için duygusa...
EMOJİLE

Günümüzde çocuk eğitimi daha çok annenin sorumluluğunda. Babalar iş yoğunluğu, yorgunluk gibi mazeretlerle çocuklarıyla istenilen düzeyde bir iletişime geçemiyor.
 

Aslında bir erkek için duygusal yönden alacağı hiçbir ödül, çocuklarını doğduğu andan, bağımsız yaşayabileceği zamana gelinceye kadar gereğince yetiştirmek kadar doyurucu olamaz. Babaların çocuklarıyla iletişimden uzak kalmasının çocuklar kadar babaların da mutsuz olmasında etkisi vardır. Baba erkek ve kız çocuklar için ayrı ayrı öneme sahiptir. Erkek çocuk babayı model alır, babasının yaptığı davranışlar, olaylara karşı gösterdiği tepkiler, hayata bakış tarzı, problem çözme becerileri, çocuğun kişiliğinde önemli izler bırakır. Ayrıca erkek çocuğun cinsel gelişimi açısından babanın rol modelliği önemlidir. Kız çocuğu için ise baba güven ve sevgi kaynağıdır. Gerek kız çocuğunda gerekse erkek çocukta yeteri kadar baba ilgisi olmadığı durumlarda çocukların bu ihtiyacı karşılamak için farklı yollara başvurduğu ve çeşitli davranış problemleri yaşadığı görülmektedir.

Babalar ne yapabilir?

1. Genellikle çocuk eğitimi annenin sorumluluk alanına bırakılır. Çocukla anne arasında zaman içerisinde gerginlik, inatlaşma ve iletişimde kopmalar yaşanır. Bu noktaya gelinmeden baba da annenin üzerindeki yükü paylaşmalıdır.

2. Akşam eve gelince mutlaka yarım saat de olsa çocuklarla bire bir konuşulmalı, o günün nasıl geçtiği üzerinde sohbet edilmelidir.

3. Baba aile reisi olarak haftalık veya 15 günde bir aile toplantıları düzenlemeli.

4. Çocuklarla yeterli ve nitelikli zaman geçirmeye çalışmalı, bu süreyi de bir lütuf gibi yansıtmamalıdır.

Zaman