Aynaya Küskün Ergen

Çocuk
Gençler, ya ayna karşısından ayrılamaz ya da aynaya küser hale gelebilir. Fiziksel görünüşün ilginin odak noktası olduğu düşünülür. Ergenlik döneminde vücut hatlarının değişmesi normaldir ve bu geçici...
EMOJİLE

Gençler, ya ayna karşısından ayrılamaz ya da aynaya küser hale gelebilir. Fiziksel görünüşün ilginin odak noktası olduğu düşünülür. Ergenlik döneminde vücut hatlarının değişmesi normaldir ve bu geçicidir. Fiziksel görünüş sorun olarak algılandığında bu beraberinde psikolojik sıkıntıları da getirir. Uzman psikolog Farika Teymur Artır‘a göre, gençlerin çoğu bu dönemi kolayca atlatabilir.

Ergenlik çağı, kişinin fiziksel görünüşü ile en çok meşgul olduğu dönemlerden biridir. Fiziksel görünüş yani beden imgesi, kişinin kendisine güvenini, hayata bakışını, verimliliğini, insanlarla ilişkilerini etkileyen faktörlerden biridir. Kişinin beden imgesi henüz çocukluk çağlarında 2 yaşlarında benlik gelişiminin başlangıcında oluşmaya başlar. Kişi kendisini göremediği için aynadaki görüntüsü ve başkalarının ona bakışı ve sözleri etkilidir.

Çocuk bilhassa annesinin gözlerindeki ışıltıyla ve güzel sözleriyle kendi görünüşü hakkında olumlu bir duyguya sahip olmaya başlar. Bunu baba ve diğer yakınların yüz ifadeleri ve sözleri destekler. Bu geri bildirimdeki eksiklikler, onu fark etmeden büyük ölçüde etkiler, çocuğun görüntüsü hakkındaki söylenen olumsuz sözler, bilhassa kardeşleri ve diğer çocuklarla kıyaslanması olumsuz etki yapar.

Ergenlik çağında hızlı fiziksel ve hormonal değişimle beraber genç fiziksel yapısıyla daha çok ilgilenmeye başlar. Ergenlik öncesinden gelen birikimlerin de etkisiyle bazı gençler normal boyda oldukları halde boylarının kısa olduğunu düşünmekte, bazı gençler burunlarının büyük ve uzun, kimisi ise eğri olduğundan yakınmakta, bazı gençler de göz şekillerinden rahatsız olmaktadır. Kimisi için cildinin rengi bir sorun olurken kimisi için kilo alamamak veya verememek, hayatlarının en önemli sorunu haline gelmiştir. Ergenlik çağında pek çok genç ya ayna karşısında uzun zaman geçirir ya da aynalara küser, fakat beden imajı ile ilgili sorunu kendi zihninde ve iç dünyasında sürer.

FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ KOMPLEKS HALİNE GELEBİLİR

Gencin bedeni ile ilgili bazı durumları sorun haline getirmesi, gençlerin çoğunda kısa bir süre devam edip ilginin başka alanlara kayması ve kişinin kendi görüntüsü ile barışık olmasıyla birlikte büyük ölçüde kaybolur. Bununla beraber bazı gençlerde fiziksel görüntülerinde algıladıkları kusurlar kompleks haline gelip sosyal fobi, kişiler arası duyarlılığın fazla olması, alınganlık gibi sorunlara yol açar. Bunda aile büyüklerinin, arkadaşların düşünmeden belki de şaka maksatlı sözleri etkilidir. Bazı kişiler kendi komplekslerinin de etkisiyle diğerlerinin bedenleri, görüntüleriyle uğraşmayı severler. "Koca gözlü", "kepçe kulaklı", "kara kız" gibi sözler çocukluk yıllarında çocuğun tepki göstermeden dinlediği sözler olsa da ileride bilhassa hassas yapıda olanlarda bazı komplekslere yol açar.

Çocukluk çağında tedavi edilebilecek bazı problemler de ihmal veya imkansızlıklar nedeniyle tedavi edilmeyince komplekslerin oluşmasında etkili olabilir. Yine bazı hastalıkların tedavisi aşamasında çocukta beden imgesiyle ilgili bazı duygusal sorunlar ortaya çıkar.

BAZI DEĞİŞİKLİKLER GEÇİCİDİR

Ergenlik çağında beden imajı hakkında pek çok gencin bilmediği bazı özellikler vardır. Gencin vücudundaki bazı değişiklikler geçicidir. Mesela bazı gençlerde burun büyüyüp irileşir. Bu durum bir süre sonra başın ve diğer hatların da gelişmesiyle sorun olmaktan çıkar. Bazı ergenlerde ciltte sivilceler ve bozulma daha çok görülür. Bu da gelişmenin sağlıklı olarak tamamlanmasıyla düzelir. Bazı gençler aşırı kilo alırken bazı gençler çok zayıf olabilirler. Ergenlik çağı tamamlanırken bu da gençlerin çoğunda normal sınırlara ulaşır.

MÜKEMMEL TARAFINI GÖR

Gencin aynaya gülümseyerek bakabilmesi, kendi yaratılışındaki mükemmelliği ve bütünlüğü görebilmesi çok önemlidir. Eksik tarafını değil de mükemmel yaratılmış bütünlüğü görebilen ve bunun için şükredebilen genç, aynaya anlam dolu bakışlarla tebessüm ederek bakar. İyi bir görünüş, beden dilinin en önemli kısmını oluşturduğundan pek çok yönden önemlidir. Bunun için pozitif enerjinin harekete geçirilmesi de gerekir.

İyi bir görünüş için gereken, huy güzelliği ile beden güzelliğinin birleşmesidir. Olumsuz düşünceler kişinin hem dış görünüşünü (postür, yüz ifadeleri mimikler vb.yi) hem de ruh ve beden sağlığını bozar. Kişi kendi iç güzelliğiyle, kişiliğini geliştirmeyle daha çok meşgul olduğu zaman ufak tefek fiziksel kusurlara veya farklılıklara daha az önem verir.