Toplum

Hristiyan din adamları kimlerden oluşur?

Papa kime denir? Papa, Roma Başpiskoposu, Roma Katolik Kilisesi’nin başı, Katolik Hıristiyanların dini lideri. Katoliklere göre Havari Petrus’un halefidir. İlk zamanlar tüm pisikoposlara verilen papa unvanı, sonraları yalnız Roma Pisikoposu..

Hristiyan din adamları kimlerden oluşur?

Papa kime denir?

Papa, Roma Başpiskoposu, Roma Katolik Kilisesi’nin başı, Katolik Hıristiyanların dini lideri. Katoliklere göre Havari Petrus’un halefidir.

İlk zamanlar tüm pisikoposlara verilen papa unvanı, sonraları yalnız Roma Pisikoposu için kullanılmaya başlandı. Katolik kilisesi, kilise çerçevesinde Petrus ve haleflerinin temsil ettiği en yüce makam olan papalığın tanrısal bir kurum olduğunu iddia eder: İsa, papalık görevini Petrus’a devretmiş ve Petrus da Uruc’dan itibaren bu görevi fiilen yapmıştır. Kilisede yerleşmiş bir geleneğe göre Petrus, Roma’da din kurbanı olarak ölmüştür, dolayısıyle de en tabiî halefleri Romalı piskoposlardır.

Papaz kime denir?

Rum dini reisi; râhip, keşiş. Aslı Yunanca “pappas” olmakla beraber dilimizde “papaz” şeklinde kullanılışı daha yaygındır. Papaz “baba” anlamına gelir. Ortaçağ’daki din adamlarına da genellikle papaz denir.

Rahip kime denir?

Hıristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, karabaş, keşişrahip için kullanılır.

Rahibe nedir?

Hristiyanlıkta, bir tarikata ya da manastır topluluğuna bağlı kadın.

Dünyadaki bütün manastır geleneklerinde rahibelerin konumu keşişlerin çok altındadır. Katolik geleneğinde rahibelerin keşişler karşısındaki eşitsizliği, kadınların ayin yöneticiliğine atanamamasına dayanır. Ama Katolik Kilisesi’nde Orta Çağda bazı başrahibeler, rahibelerden ve keşişlerden oluşan ikili manastırları beraber yönetmişler, bu nedenle çeşitli ayrıcalıklardan yararlanmışlardır. Başrahibe, bölge pikoposu tarafından başkeşişler gibi atanır. Bu takdis, başrahibeye yüzük ve asa gibi piskoposluk simgeleri taşıma hakkı verir.

Papaz ile rahip arasındaki fark nedir?

Rahip bazı dinlerde tanrı ile insan arasında iletişim sağlayan ve dini merasimleri yöneten bir din adamıdır./Papaz bazı Hıristiyan kiliselerinde piskopos ile diyakoz arasında yer alan din adamıdır. Temel görevleri sakramentleri idare etmektir.

Piskopos kime denir?

Piskopos, bazı hıristiyan kiliselerinde, birkaç cemaatten oluşan bir bölgenin başpapazı olan, fetva verme yetkisini haiz üst kademeden din adamı.

Patrik nedir?

Patrik, Ortodoks Kilisesileri, Oriental Ortodoks Kiliseleri, Süryani Kilisesi ve diğer Doğu Kiliseleri’nde kilisenin başında bulunan en yüksek rütbeli piskopos.

Diyakoz kime denir?

Diyakoz (veya diyakon) Katolik, Anglikan ve Ortodoks kiliselerindeki 3 yüksek ruhban derecesinin ilk basamağı olan diyakozluk rütbesini haiz kişidir. Diğer 2 rütbe ise sırasıyla papazlık (vaizlik) ve piskoposluktur.

Havari kime denir?

Hz. İsâ’nın yardımcıları. Bu kişilerin kassâr (çamaşırcı) veya avcı oldukları söylenir. Bazı bilginlere göre bunlara Havâri denmesinin sebebi; onların, insanların ruhlarını din ve ilim öğreterek arındırmalarından dolayıdır… Avcı olmaları ise, insanların ruhlarını kararsızlıktan kurtararak Hakka döndürmelerindendir. Nitekim beyaz giydikleri için bu ismi aldıkları da söylenir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL